Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Informácie o používaní programov balíka 2007 Office v počítači, v ktorom je nainštalovaná iná verzia balíka Office

Verzia tohto článku pre balík Microsoft Office 2010 je dostupná pod číslom 2121447.
Verzia tohto článku pre balík Microsoft Office 2003 je dostupná pod číslom 828956.
Verzia tohto článku pre balík Microsoft Office XP je dostupná pod číslom 290576.
Verzia tohto článku pre balík Microsoft Office 2000 je dostupná pod číslom 218861.
ÚVOD
Tento článok obsahuje informácie o používaní programov balíka Microsoft 2007 Office v počítači, v ktorom je nainštalovaná iná verzia balíka Microsoft Office. Tento článok poskytuje aj rady, ktoré pomôžu predchádzať vzájomným konfliktom medzi rôznymi verziami balíka Office.
DALSIE INFORMACIE
V jednom počítači môžete nainštalovať a používať viacero verzií balíka Microsoft Office. V tom istom počítači môžete napríklad nainštalovať a používať programy balíka 2007 Microsoft Office a balíka Microsoft Office 2003. Neodporúča sa to však.

Poznámka Spoločnosť Microsoft nepodporuje používanie viacerých verzií balíkov Microsoft Office vo verziách systému Microsoft Windows, ktoré majú zapnuté terminálové služby. Ak chcete používať viac verzií balíka Office, vypnite terminálové služby.

Poradie inštalácie

Poznámka Toto poradie inštalácie platí aj pre samostatné produkty balíka Microsoft Office, ako napríklad Microsoft Visio.

Ak chcete nainštalovať a používať viac verzií balíka Office v jednom počítači, použite nasledujúce poradie.
Verzia balíka OfficePoradie inštalácie
Microsoft Office 2000Prvá
Microsoft Office XPDruhá
Office 2003Tretia
Programy balíka 2007 OfficeŠtvrtá
Najprv musíte nainštalovať staršiu verziu balíka Office. Ak napríklad chcete používať programy balíka Office 2003 a balíka 2007 Office v jednom počítači, nainštalujte najprv balík Office 2003. Toto poradie je potrebné použiť z dôvodu spracovania kľúčov databázy Registry, zdieľaných programov, prípon názvov súborov a ďalších nastavení pre každú verziu programov balíka Office.

Dôležité upozornenie Ak odstránite jednu z nainštalovaných verzií balíka Office, budete musieť preinštalovať zostávajúce verzie balíka Office v tomto poradí, aby mohli fungovať správne.

Ďalej v tomto článku sa predpokladá, že ste nainštalovali verzie balíka Office v takomto poradí.

Umiestnenie priečinka Kôš balíka Office

Pri inštalácii programov balíka 2007 Office použije inštalačný program priečinok Program Files\Microsoft Office ako predvolený priečinok. Priečinkom Kôš balíka Office je priečinok v umiestnení Program Files\Microsoft Office\Office12. Priečinok Kôš balíka Office je priečinok, v ktorom sú nainštalované spustiteľné súbory balíka Office. Toto umiestnenie poskytuje lepšie možnosti pre používateľov, ktorí chcú používať viac verzií balíka Office v jednom počítači. Toto umiestnenie bolo prvýkrát použité v balíku Office XP. V balíku Office XP je priečinkom Kôš balíka Office priečinok v umiestnení Program Files\Microsoft Office\Office10. Názov priečinka Kôš balíka Office nie je možné zmeniť.

Panel odkazov Office

Programy balíka 2007 Office a balíka Office 2003 neobsahujú Panel odkazov Office. Ak je však balík Office 2000 alebo Office XP už nainštalovaný v tom istom počítači, panel odkazov Office sa pre tieto staršie verzie balíka Office uchová.

Keď je balík Office 2000 alebo balík Office XP nainštalovaný spolu s programami balíka 2007 Office, môžete spustiť panel odkazov Office samostatne. Nie je možné spustiť dve verzie panela odkazov Office. Každá verzia panela odkazov Office môže mať svoj vlastný súbor panelov s nástrojmi a tlačidlami. Tieto panely s nástrojmi a tlačidlá nie je možné zdieľať medzi dvoma verziami panela odkazov Office.

Odkazy ponuky Štart

Keď sa pre balíky Office 2000 a Office XP nainštalujú odkazy do ponuky Štart, názvy odkazov budú rovnaké ako názvy vedľajšej ponuky Programy v ponuke Štart. V prípade programov balíka Office 2003 a 2007 Office sa do priečinka Office vo vedľajšej ponuke Programy nainštalujú odkazy obsahujúce číslo verzie. Aby sa predišlo nejasnostiam, odporúča sa pridať číslo verzie pre každý odkaz odkazujúci na starší produkt. Pred inštaláciou programov balíka 2007 Office premenujte napríklad odkaz odkazujúci na program Microsoft Access na Microsoft Access 2000.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
292584 Inštalačný program balíka Office XP prepíše položky ponuky Štart zo starších verzií balíka Office
Pri manuálnom presúvaní odkazov ponuky Štart pre balík Office XP alebo Office 2000 sa odkazy opätovne vytvoria vo vedľajšej ponuke Programy ponuky Štart v prípade, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • Preinštalujete súčasnú verziu balíka Office.
 • Opravíte odkazy.
Poznámka Inštalačný program balíka Office 2003, Office XP alebo Office 2000 si môžete prispôsobiť na inštaláciu odkazov do iného umiestnenia v ponuke Štart. Použite na to sprievodcu Custom Installation Wizard v súprave Microsoft Office Resource Kit. Na určenie iného umiestnia odkazov pre programy balíka 2007 Office môžete použiť nástroj na prispôsobenie balíka Office. Ak chcete získať prístup k nástroju na prispôsobenie balíka Office, použite nasledovný postup:
 1. Spustite príkazový riadok.
 2. Prejdite na disk CD balíka 2007 Office.
 3. Spustite nasledovný príkaz:
  setup /admin
Ďalšie informácie o nástroji na prispôsobenie balíka Office sa nachádzajú na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Microsoft Office Binder

Posledná verzia balíka Microsoft Office, ktorá obsahuje program Office Binder, je balík Office 2000. Súčasťou balíka Office 2002 a novších verzií balíkov Office je však nástroj na extrakciu všetkých súborov balíka Office zo súboru programu Binder.

Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
281931 Chybové hlásenie pri otvorení súboru programu Binder K tomuto súboru nie je priradený program na vykonanie tejto akcie
822622 Tento článok popisuje podporu programu Office Binder pre produkty balíka Office 2003 a Office XP

Viaceré verzie programu Outlook

Program Microsoft Office Outlook 2007 nemôže byť inštalovaný zároveň so staršou verziou programu Microsoft Outlook. Pri inštalácii programu Outlook 2007 inštalačný program odoberie programy Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Outlook 2000. Inštalačný program odstráni tieto verzie programu Outlook aj vtedy, keď označíte začiarkavacie políčko Ponechať tieto programy v dialógovom okne Odstránenie predchádzajúcich verzií. Verzie programu Microsoft Outlook, ktoré sú staršie ako program Outlook 2000, nebudú určené na odstránenie. Ak však neodstránite verzie programu Outlook, ktoré sú staršie ako program Outlook 2000, obe verzie programu Outlook budú nestabilné.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
924618 Staršie verzie balíka Office sa pri spustení inštalačného programu 2007 Office odstránia.

Viaceré verzie programu Word

Ak máte v jednom počítači nainštalované dve verzie programu Microsoft Word, môžete pri spustení programu Word 2007 zaznamenať oneskorenie. K tomuto správaniu dochádza preto, lebo program Word 2007 vykonáva v počítači vlastnú registráciu.

Túto vlastnú registráciu môžete obísť. Umožní sa tým rýchlejšie spustenie programu Word 2007. Neodporúča sa to však, pretože program Word nemusí fungovať správne, keď nemôže vykonať vlastnú registráciu.

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete obísť vlastnú registráciu v programe Word 2007, postupujte nasledovne:
 1. Ukončite program Word 2007.
 2. Spustite Editor databázy Registry.
  • V systéme Windows Vista kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec regedit do poľa Hľadať a stlačte kláves ENTER.

   Povolenie riadenia kont používateľov Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte svoje heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit do poľa Otvoriť a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte a kliknutím vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Po výbere podkľúča uskutočnenom v kroku 3 ukážte v ponuke Úpravy na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 5. Zadajte text NoReReg a stlačte kláves ENTER.
 6. Kliknite pravým tlačidlom na položku NoReReg a potom kliknite na príkaz Upraviť.
 7. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Zatvorte Editor databázy Registry kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor.

Súbory balíka Office v programe Microsoft Windows Explorer

Keď dvojitým kliknutím otvoríte súbor balíka Office v programe Windows Prieskumník, platia nasledovné pravidlá.

Poznámka Tieto pravidlá platia aj vtedy, keď v systéme Windows dvakrát kliknete na súbor balíka Office v priečinku Naposledy použité dokumenty.
 • Ak je v počítači spustená verzia programu, v ktorom bol súbor vytvorený, súbor sa otvorí v tejto verzii.
 • V prípade balíka Office 2000 alebo Office XP platí, že ak v počítači nie je spustená verzia programu, v ktorom bol súbor vytvorený, súbor sa otvorí vo verzii programu, ktorý bol naposledy nainštalovaný.
 • V prípade programu Microsoft Access a Microsoft Word platí, že ak v počítači nie je spustená verzia programu, v ktorom bol súbor vytvorený, súbor sa otvorí vo verzii programu, ktorý bol naposledy spustený.
 • Ak chcete priradiť súbory k programom, ktoré sú súčasťou konkrétnej verzie balíka Office, spustite inštalačný program systému Office a kliknite na tlačidlo Opraviť Office. Pri vykonávaní tohto kroku sa priradenia súborov pre túto verziu balíka Office zaregistrujú.

  Poznámka Túto metódu nemôžete použiť na registráciu priradení súborov v programe Word ani Access.

  Poznámka Ak nainštalujete aktualizáciu softvéru pre verziu balíka Office, aktualizáciou softvéru sa táto verzia balíka Office opraví. Možno budete musieť po nainštalovaní aktualizácie softvéru obnoviť priradenia súborov opravou niektorých alebo aj všetkých programov balíka Office.
Ďalšie informácie o oprave súčastí balíka 2007 Office nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
924611 Ako nainštalovať a opraviť súčasti balíka 2007 Office

Objekty OLE balíka Office v iných programoch

Ak v počítači s viacerými nainštalovanými verziami balíka Office vložíte objekt Office do iného programu, použijú sa najnovšie verzie týchto programov. Ak napríklad vložíte objekt hárka programu Microsoft Excel do dokumentu programu Word, použijú sa najnovšie verzie programu Word a Excel. Môže to spôsobiť problémy, ak zdieľate súbor kontajnera s používateľmi, ktorí nepoužívajú programy balíka 2007 Office.

Zdieľané programy

Ak ste nainštalovali rôzne verzie balíka Office v poradí uvedenom v časti Poradie inštalácie, pravdepodobne sa nestretnete so žiadnymi problémami pri používaní takých zdieľaných programov, ako sú napríklad Editor rovníc a Galéria klipov. V dialógovom okne Objekt sa môže pre každý zdieľaný program zobrazovať viac položiek. K tomuto správaniu môže dochádzať preto, lebo v počítači je nainštalovaných viac verzií zdieľaných programov.

Hlásenia Inštalátora systému Windows v programe Word

Ak je v počítači nainštalovaných viac verzií programu Word, môže sa pri spustení programu Microsoft Office Word 2007 spustiť Inštalátor systému Windows. Zároveň sa môže zobraziť hlásenie s informáciou, že Inštalátor systému Windows sa pripravuje na inštaláciu programu Word. Toto hlásenie sa môže zobraziť pred spustením programu Word.

Inštalátor systému Windows sa spustí vždy, keď sa medzi zaregistrovanými verziami nenachádza verzia aktuálne spúšťaného programu Word.

Hlásenia Inštalátora systému Windows v programe Access

Ak je v počítači nainštalovaných viac verzií programu Access, môže sa pri spustení programu Microsoft Office Access 2003 alebo Microsoft Office Access 2007 spustiť Inštalátor systému Windows. Zároveň sa môže zobraziť hlásenie s informáciou, že Inštalátor systému Windows sa pripravuje na inštaláciu, alebo hlásenie o konfigurovaní. Toto hlásenie sa môže zobraziť pred spustením programu Access.

Pri opravnej operácii Inštalátora systému Windows sa zaregistruje program Access 2003 pri každom spustení programu Access 2003 po použití programu Access 2007. Rovnako tak pri opravnej operácii Inštalátora systému Windows sa zaregistruje program Access 2007 pri každom spustení programu Access 2007 po použití staršej verzie programu Access. Po použití novšej verzie programu Access programy Access 2000 a Access 2002 opravnú operáciu nespustia. Ak je spúšťaná verzia programu Access rovnaká ako verzia programu Access, ktorú ste predtým používali, opravná operácia Inštalátora systému Windows sa nezobrazí.

Knižnica dokumentov služby Windows SharePoint Services 3.0

Pri pokuse o vytvorenie nového dokumentu v knižnici dokumentov služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 nefunguje po kliknutí na tlačidlo Nový dokument tlačidlo Nový dokument. Nie je možné vytvoriť nový dokument. Okrem toho, program Windows Internet Explorer pri pokuse o kontrolu existujúceho dokumentu v knižnici dokumentov služby Windows SharePoint Services 3.0 prestal reagovať.

Tento problém sa vyskytuje vtedy, keď sú ovládacie prvky podpory pre služby Windows SharePoint Services pre balík 2007 Office a ovládacie prvky podpory pre služby Windows SharePoint Services pre balík Office 2003 inštalované súbežne. Takáto súbežná inštalácia môže nastať, ak sa vyskytne niektorá z nasledovných podmienok:
 • Nainštalovali ste systém 2007 Microsoft Office a potom ste nainštalovali jeden alebo viacero programov balíka Microsoft Office 2003.
 • Nainštalovali ste program balíka 2007 Office a potom ste nainštalovali balík Office 2003.
 • Nainštalovali ste balík Office 2003, potom ste nainštalovali program balíka 2007 Office a nakoniec ste opravili inštaláciu balíka Office 2003.
Ďalšie informácie o tomto scenári nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
929360 Nie je možné vytvoriť nový dokument ani skontrolovať existujúci dokument v knižnici dokumentov služieb Windows SharePoint Services 3.0, ak je nainštalovaných viac verzií balíka Office
Vlastnosti

ID článku: 928091 – Posledná kontrola: 09/12/2011 18:21:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Pripomienky