Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2007

Súhrn
Tento článok poskytuje postupy, pomocou ktorých môžete odinštalovať alebo odstrániť balíky Microsoft Office 2007.

Chcete odinštalovať inú verziu balíka Microsoft Office?

Ak si chcete prečítať informácie o odstránení alebo odinštalovaní inej verzie balíka Microsoft Office, kliknite na prepojenie, ktoré zodpovedá vašej verzii balíka Office:

Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2010
Odinštalovanie alebo odstránenie balíkov Microsoft Office 2003
Odinštalovanie alebo odstránenie balíka Microsoft Office for Mac 2011
Odinštalovanie alebo odstránenie balíka Microsoft Office for Mac 2008
Riešenie
Postupy popísané v tomto článku vám odporúčame vykonať v poradí, v akom sú uvedené. Ak ste sa však už pokúsili odstrániť balík Office pomocou jedného z postupov a nepodarilo sa vám to, môžete rýchlo prejsť na iný postup pomocou nasledujúceho zoznamu:

Postup 1: Odinštalovanie balíkov Microsoft Office 2007 pomocou ovládacieho panela

Kliknutím sem zobrazíte informácie o odinštalovaní balíkov Microsoft Office pomocou ovládacieho panela.

Ak chcete odstrániť balík Microsoft Office 2007 pomocou ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyhľadajte položku balíka Microsoft Office.
 6. Vyberte ju a potom kliknite na položku Odinštalovať (alebo na položku Odstrániť, ak používate systém Windows XP).
Ak sa pri odinštalovaní balíka Microsoft Office 2007 pomocou ovládacieho panela vyskytnú problémy, prejdite na ďalší postup.


Postup 2: Odinštalovanie balíkov Microsoft Office 2007 pomocou riešenia Microsoft Fix it

Kliknutím sem zobrazíte informácie o odinštalovaní balíkov Microsoft Office pomocou riešenia Microsoft Fix it.

UPOZORNENIE: Pomocou riešenia Fix it sa neodstránia jednotlivé programy balíka Office, ktoré boli v počítači nainštalované samostatne. Ak máte nainštalovaný napríklad balík Microsoft Office Professional 2007 a program Microsoft Office Visio 2007, riešenie Fix it odstráni len balík Microsoft Office Professional 2007. Program Visio 2007 sa neodstráni. Kliknutím sem zobrazíte informácie o odstránení individuálnych programov balíka Office.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Pred použitím riešenia Fix it si prečítajte nasledujúce poznámky:
 • Ak máte 64-bitový operačný systém Windows, prevezmite a uložte riešenie Fix it na pracovnú plochu a potom ho dvojitým kliknutím spustite v počítači. Ak sa riešenie pokúsite spustiť priamo z článku, vyskytnú sa problémy a riešenie sa nespustí správne.
 • Ak použijete riešenie Fix it, je potrebné reštartovať počítač.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD alebo DVD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
Riešenie Fix it pre balíky Microsoft Office 2007 odstráni všetky vydania balíka Office 2007. Medzi tieto vydania patria všetky skúšobné verzie balíka Office 2007.

Ak chcete balík Microsoft Office 2007 odinštalovať automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.


Ak stále nemôžete odinštalovať balík Microsoft Office, prejdite na ďalší postup.


Postup 3: Odinštalovanie balíkov Microsoft Office 2007 pomocou Poradcu pri riešení problémov s inštalovaním a odinštalovaním programov

Kliknutím sem zobrazíte informácie o odinštalovaní balíkov Microsoft Office 2007 pomocou Poradcu pri riešení problémov s inštalovaním a odinštalovaním programov.

Balík Microsoft Office sa môžete pokúsiť odinštalovať spustením Poradcu pri riešení problémov s inštalovaním a odinštalovaním programov. Ak chcete spustiť tohto poradcu pri riešení problémov, prejdite na nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:Ak stále nemôžete odinštalovať balík Microsoft Office, prejdite na ďalší postup.


Postup 4: Manuálne odstránenie balíkov Microsoft Office 2007

Kliknutím sem zobrazíte informácie o manuálnom odstránení balíkov Microsoft Office 2007.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu počítača. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete s kontom správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste v systéme Windows prihlásení pomocou používateľského konta, ktoré patrí správcovi počítača, prejdite na nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Informácie, ktoré by ste mali poznať pred odstránením balíka Office 2007:
 • Ak chcete použiť ponuku Zobraziť alebo Nástroje v systéme Windows 7 alebo Vista, musíte najskôr stlačením klávesu ALT zobraziť panel s ponukami.
 • Budete musieť zobraziť skryté súbory a priečinky. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Otvorte program Windows Prieskumník.
  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka. Ak používate systém Windows 7 alebo Vista, stlačením klávesu ALT zobrazte panel s ponukami.
  3. Kliknite na kartu Zobrazenie.
  4. Na table Rozšírené nastavenie kliknite v časti Skryté súbory a priečinky na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.
  5. Zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov.
  6. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okná.

Krok 1: Odstránenie zvyšných balíkov Inštalátora systému Windows pre systém produktov Microsoft Office 2007
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec installer a kliknite na tlačidlo OK.
  Otvorí sa priečinok %windir%\Installer.

 5. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Vybrať podrobnosti.
 6. Kliknutím začiarknite políčko Predmet, do poľa Šírka vybratého stĺpca (v pixeloch) zadajte hodnotu 340 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka: Zobrazenie predmetov vedľa jednotlivých súborov .MSI môže trvať niekoľko minút.

 7. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zoradiť podľa (ak používate systém Windows 7 alebo Vista) alebo na položku Usporiadať ikony (ak používate systém Windows XP) a potom kliknite na položku Predmet.
 8. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, pokračujte kliknutím na položku Povoliť.
 9. Vyhľadajte každý súbor .MSI s predmetom „Microsoft Office <názov produktu> 2007“, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odinštalovať.
  Poznámka: Reťazec <názov produktu> je zástupný text pre názov produktu balíka Microsoft Office 2007.
Krok 2: Zastavenie služby Office Source Engine
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec services.msc a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V okne Služby určite, či je služba Office Source Engine spustená (v stĺpci Stav je uvedený text Spustené). Ak je služba Office Source Engine spustená, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Zastaviť.
 6. Zatvorte okno Služby.
Krok 3: Odstránenie zvyšných inštalačných priečinkov balíka Microsoft Office 2007
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared a kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka: V počítači so 64-bitovou verziou systému Windows 7 alebo Vista zadajte reťazec %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak existujú nasledujúce priečinky, odstráňte ich:
  • Office12
  • Source Engine
 6. Kliknite na tlačidlo Štart.
 7. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 8. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 9. Zadajte reťazec %ProgramFiles%\Microsoft Office a kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka: V počítači so 64-bitovou verziou systému Windows 7 alebo Vista zadajte reťazec %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office a kliknite na tlačidlo OK.

 10. Odstráňte priečinok Office12.
 11. V koreňovom priečinku každej jednotky pevného disku vyhľadajte a otvorte priečinok MSOCache. Ak sa tento priečinok nezobrazuje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Otvorte program Windows Prieskumník a v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
  2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
  3. Na table Rozšírené nastavenie kliknite v časti Skryté súbory a priečinky na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.
  4. Zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.
 12. Otvorte priečinok All Users v priečinku MSOCache a odstráňte všetky priečinky, ktoré majú v názve text 0FF1CE}-.
  Poznámka: Tento text obsahuje číslice nula a jedna namiesto písmen O a I.
  Príklad: {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
Krok 4: Odstránenie zvyšných inštalačných súborov balíka Microsoft Office 2007
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec %appdata%\microsoft\templates a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Odstráňte nasledujúce súbory:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 6. Kliknite na tlačidlo Štart.
 7. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 8. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 9. Zadajte reťazec %appdata%\microsoft\document building blocks a kliknite na tlačidlo OK.
 10. Otvorte podpriečinok, ktorý sa nachádza v priečinku Document Building Blocks.
  Poznámka: Názvom tohto podpriečinka bude štvormiestne číslo, ktoré predstavuje jazyk balíka Microsoft Office.

 11. Odstráňte súbor building blocks.dotx.
 12. Pred vykonaním zvyšných krokov zatvorte všetky programy.
 13. Kliknite na tlačidlo Štart.
 14. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 15. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 16. Zadajte reťazec %temp% a kliknite na tlačidlo OK.
 17. V ponuke Úpravy kliknite na položku Vybrať všetko.
 18. V ponuke Súbor kliknite na položku Odstrániť.
 19. Kliknite na tlačidlo Štart.
 20. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 21. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 22. Zadajte reťazec %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data a kliknite na tlačidlo OK.
 23. Odstráňte súbor opa12.dat (IBA tento súbor).
Krok 5: Odstránenie podkľúčov databázy Registry pre systém produktov Microsoft Office 2007
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Vyhľadajte a odstráňte podkľúče databázy Registry pre balík Office 2007 (ak existujú). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (ak používate systém Windows XP, tento krok vynechajte).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 6. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať, zadajte reťazec DeletedKey01 a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 7. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť a potvrďte operáciu kliknutím na tlačidlo Áno.
 8. Tieto kroky (1 až 7) zopakujte pre každý podkľúč databázy Registry uvedený v nasledujúcom zozname. V názve exportovaného kľúča zmeňte hodnotu o jedna pre každý podkľúč.
  Príklad: Pre druhý kľúč zadajte názov DeletedKey02, pre tretí kľúč zadajte názov DeletedKey03 a tak ďalej.
Poznámka: V nasledujúcich kľúčoch databázy Registry predstavuje znak hviezdičky (*) jeden alebo viaceré znaky v názve podkľúča.

32-bitové verzie systému Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
64-bitové verzie systému Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Pokračujte nasledujúcimi podkľúčmi databázy Registry:
 1. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  32-bitová verzia operačného systému: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  64-bitová verzia operačného systému: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať, zadajte reťazec UninstallKey01 a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 3. Pod podkľúčom Uninstall, ktorý ste vyhľadali v kroku 1, kliknite na každý podkľúč a určite, či má priradenú nasledujúcu hodnotu:
  • Názov: UninstallString
  • Údaj: názov_súboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe cesta

   Poznámka: V tomto príklade je reťazec názov_súboru zástupným textom pre názov inštalačného programu a reťazec cesta je zástupným symbolom pre cestu súboru.
 4. Ak podkľúč obsahuje názov a údaje popísané v kroku 3, v ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť. V opačnom prípade prejdite na krok 5.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, až kým nenájdete a neodstránite všetky podkľúče, ktoré zodpovedajú názvu a údajom popísaným v kroku 3.
 6. Zatvorte editor databázy Registry.
Krok 6: Reštartovanie počítača
Reštartujte počítač. Ak bolo odstránenie úspešné, dokončili ste požadované operácie a v prípade potreby môžete preinštalovať balík Microsoft Office. Ak odstránenie nebolo úspešné, prejdite do časti Odkazy v tomto článku.

Ďalšie informácie
Odkazy

Ďalšie možnosti získania podpory:

Ak vám informácie uvedené v tomto článku databázy Knowledge Base nepomohli vyriešiť problém s odinštalovaním, vyberte jednu z nasledujúcich možností:
OFF2007 Office2007 Office 2007 cleansweep clean sweep manual manually fixit fix it remove uninstall control panel
Vlastnosti

ID článku: 928218 – Posledná kontrola: 01/29/2013 15:53:00 – Revízia: 7.0

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Basic 2007

 • kbexpertiseinter kberrmsg kbregistry kbsetup kbinstallation kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB928218
Pripomienky