Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri prehrávaní videosúboru v systéme Windows Vista môže prehrávač Windows Media Player 11 dočasne prestať reagovať

PRIZNAKY
Keď používate prehrávač Microsoft Windows Media Player 11 na prehrávanie videosúboru v systéme Windows Vista, prehrávač Windows Media Player môže dočasne prestať reagovať. Môže sa vyskytnúť napríklad niektorý z nasledujúcich príznakov:
  • nie je možné zavrieť prehrávač Windows Media Player,
  • nie je možné zmeniť veľkosť prehrávača Windows Media Player,
  • nie je možné používať ovládacie prvky prenosu,
  • nie je možné premiestniť panel vyhľadávania.
Počas výskytu ktoréhokoľvek z týchto príznakov sa video úspešne prehráva. Po niekoľkých minútach prehrávač Windows Media Player reaguje správne.
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje pri prehrávaní veľmi veľkého súboru MPEG2 pomocou prehrávača Windows Media Player.
RIEŠENIE

Postup 1: Počkajte, kým prehrávač Windows Media Player nezačne reagovať

Pred riešením tohto problému počkajte, kým prehrávač Windows Media Player nezačne reagovať. V prípade súboru MPEG2 s veľkosťou 1 GB (gigabajt) je potrebné počkať približne jednu minútu.

Postup 2: Automatická diagnostika a oprava problému

Poradca pri riešení problémov Oprava problémov s prehrávaním videa v prehrávači Windows Media Player a ďalších problémov súvisiacich s médiami alebo knižnicami môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov. Ďalšie informácie

Spustiť terazPoradca pri riešení problémov Oprava problémov s prehrávaním videa v prehrávači Windows Media Player a ďalších problémov súvisiacich s médiami alebo knižnicami môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku. Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov. Ďalšie informácie

Spustiť teraz Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
ODKAZY
Ďalšie informácie o technických problémoch s prehrávačom Windows Media Player sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 928898 – Posledná kontrola: 02/29/2012 12:30:00 – Revízia: 3.1

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898
Pripomienky