Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri spustení počítača sa niektoré aplikácie nezávislých výrobcov nemusia spustiť a zobrazí sa chybové hlásenie: Nepovolené premiestnenie systémovej knižnice DLL

PRIZNAKY
Pri spustení počítača so systémom Microsoft Windows XP Service Pack 2 sa niektoré aplikácie nezávislých výrobcov nemusia spustiť. Okrem toho sa môže zobraziť aj nasledujúce chybové hlásenie:
názov_spustiteľného_súboru_aplikácie - Nepovolené premiestnenie systémovej knižnice DLL

Umiestnenie systémovej knižnice DLL user32.dll v pamäti sa zmenilo. Aplikácia nebude pracovať správne. Knižnica DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx obsadila rozsah adries vyhradený pre knižnice DLL systému Windows, a preto sa jej umiestnenie zmenilo. Obráťte sa na dodávateľa knižnice DLL a požiadajte ho o poskytnutie novej knižnice DLL.
Tento problém sa vyskytuje v prípade, ak sú nainštalované nasledujúce aplikácie nezávislých výrobcov:
  • Realtek HD Audio Control Panel,
  • ElsterFormular 2006/2007,
  • TUGZip,
  • CD-Tag.
Ak sa podobné hlásenie zobrazí pri používaní iného programu, nainštalujte aktualizáciu uvedenú v tomto článku databázy Knowledge Base. Ak sa potvrdí, že tento problém ovplyvňuje aj ďalšie programy, aktualizujeme tento článok databázy Microsoft Knowledge Base o nové informácie.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť aj po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia 925902 (MS07-017) a aktualizácie zabezpečenia 928843 (MS07-008). Základné adresy súboru Hhctrl.ocx, ktorý je zahrnutý do aktualizácie zabezpečenia 928843, a súboru User32.dll, ktorý je zahrnutý do aktualizácie zabezpečenia 925902, sú v konflikte. Tento problém sa vyskytuje v prípade, ak program načíta najprv súbor Hhctrl.ocx a až potom súbor User32.dll.
RIESENIE
Ak chcete tento problém odstrániť, použite jednu z nasledovných metód.

Poznámka. Používatelia v domácnostiach by mali ako prvý použiť postup 1. Ak sa však aktualizácia zabezpečenia 935448 nenainštalovala do počítača prostredníctvom automatických aktualizácií alebo prostredníctvom služby Microsoft Update, mali by použiť postup 2.

Postup 1: Inštalácia aktualizácie 935448 s použitím automatických aktualizácií alebo s použitím služby Microsoft Update


Ak chcete spustiť službu Microsoft Update, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Postup 2: Inštalácia aktualizácie 935448 zo strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft


V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

PrevziaťPrevziať balík 935448.

Dátum vydania: 3. apríl 2007

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Postup 3: Nasadenie aktualizácie 935448 v podniku s použitím produktov Windows Server Update Services (WSUS) alebo Microsoft Systems Management Server (SMS)

IT profesionáli môžu nasadiť túto aktualizáciu v podniku pomocou programov WSUS alebo SMS. Ďalšie informácie o programoch MSUS a SMS nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
DALSIE INFORMACIE
Ak chcete získať ďalšie informácie o aktualizácii zabezpečenia 925902 (MS07-017) a aktualizácii zabezpečenia 928843 (MS07-008), kliknutím na nasledujúce čísla článkov zobrazte tieto články databázy Microsoft Knowledge Base:
928843 MS07-008: Nedostatočné zabezpečenie ovládacieho prvku ActiveX Pomocníka HTML umožňuje spúšťanie kódu na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
925902 MS07-017: Nedostatočné zabezpečenie GDI umožňuje spúšťanie kódu na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete získať ďalšie informácie o prepínačoch príkazového riadka pre balíky na aktualizáciu softvéru systému Windows, kliknutím na nasledujúce číslo článku zobrazte tento článok databázy Microsoft Knowledge Base:
262841 Prepínače príkazového riadka pre balíky na aktualizáciu softvéru systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete získať ďalšie informácie o pojmoch použitých na popisanie aktualizácií softvéru, kliknutím na nasledujúce číslo článku zobrazte tento článok databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Produkty nezávislých výrobcov, ktoré sú uvedené v tomto článku, vyrábajú spoločnosti, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 935448 – Posledná kontrola: 04/15/2007 20:15:00 – Revízia: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB935448
Pripomienky