Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Informácie o balíku Windows XP Service Pack 3

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Tento článok obsahuje informácie o balíku Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Ďalšie informácie
Všeobecné informácie o balíku Windows XP SP3 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ako získať balík Windows XP SP3

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows XP Service Pack 3 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Kroky, ktoré je vhodné vykonať pred inštaláciou balíka Windows XP SP3

Kroky, ktoré sa odporúčajú vykonať pred inštaláciou balíka Windows XP SP3, zobrazíte po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
950717 Kroky, ktoré je vhodné vykonať pred inštaláciou balíka Windows XP Service Pack 3 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Riešenie problémov, v dôsledku ktorých nemožno nainštalovať balík Windows XP SP3

Ďalšie informácie o riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytovať pri inštalácii balíka Windows XP SP3, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
949377 Pri pokuse o inštaláciu balíka Windows XP Service Pack sa zobrazuje chybové hlásenie informujúce o odmietnutí prístupu alebo nedokončení inštalácie balíka Service Pack

Ďalšie informácie pre pokročilých používateľov

Poznámky k vydaniu balíka Windows XP SP3 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Táto lokalita obsahuje nasledovné informácie:
  • čo je potrebné vedieť pred prevzatím,
  • prehľad balíka Windows XP SP3,
  • významné zmeny v balíku Windows XP SP3.

Ako získať technickú dokumentáciu k balíku Windows XP SP3

Ak chcete získať technickú dokumentáciu, ktorá popisuje nové funkcie obsiahnuté v balíku Windows XP SP3 a informuje o tom, ako môžu zákazníci balík Service Pack nasadiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Problémy odstránené v balíku Windows XP SP3

Ak si chcete prezrieť zoznam problémov, ktoré boli odstránené v balíku Windows XP SP3, kliknite na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
946480 Zoznam opráv v aktualizácii Windows XP Service Pack 3 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Požiadavky na pevný disk pre inštaláciu balíka Windows XP SP3

Informácie o požiadavkách balíka Windows XP SP3 na miesto na pevnom disku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
947311 Požiadavky balíka Windows XP Service Pack 3 na miesto na pevnom disku

Kompatibilita aplikácií v balíku Windows XP SP3

Informácie o kompatibilite aplikácií v balíku Windows XP SP3 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
947309 Po inštalácii balíka Windows XP Service Pack 3 sa môže zmeniť funkčnosť niektorých programov od iných dodávateľov.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 936929 – Posledná kontrola: 06/10/2013 02:47:00 – Revízia: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip KB936929
Pripomienky