Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po zapnutí funkcie Kontrola používateľských kont v systéme Windows Vista alebo v novších operačných systémoch nemusia byť programy schopné získať prístup k niektorým sieťovým umiestneniam

Príznaky
Keď v systéme Windows Vista alebo v novších operačných systémoch zapnete funkciu Kontrola používateľských kont, programy nemusia byť schopné získať prístup k niektorým sieťovým umiestneniam. Tento problém sa môže vyskytovať aj v prípade, ak na získanie prístupu k sieťovému umiestneniu použijete príkazový riadok.

Poznámka: Funkciu Kontrola používateľských kont zapnete tak, že v dialógovom okne Kontrola používateľských kont kliknete na položku Povoliť.
Príčina
Tento problém sa vyskytuje preto, lebo funkcia Kontrola používateľských kont považuje členov skupiny Administrators za štandardných používateľov.

Keď sa člen skupiny Administrators prihlási do počítača so systémom Windows Vista alebo s novším operačným systémom, v ktorom je zapnutá funkcia Kontrola požívateľských kont, používateľ má povolenia štandardného používateľa. Štandardní používatelia sú členmi skupiny Users. Ak ste členom skupiny Administrators a chcete vykonať úlohu, ktorá vyžaduje prístupový token s úplnými povoleniami správcu, funkcia Kontrola používateľských kont zobrazí výzvu na schválenie. Táto výzva sa zobrazí napríklad vtedy, ak sa v počítači pokúsite upraviť politiky zabezpečenia. Ak v dialógovom okne Kontrola používateľských kont kliknete na položku Povoliť, môžete dokončiť úlohu správy použitím prístupového tokenu s úplnými povoleniami správcu.

Keď sa správca prihlási do systému Windows Vista alebo do novšieho systému, lokálna autorita zabezpečenia (LSA) vytvorí dva prístupové tokeny. Ak lokálna autorita zabezpečenia zistí, že používateľ je členom skupiny Administrators, vytvorí druhé prihlásenie s odstránenými (filtrovanými) právami správcu. Tento filtrovaný prístupový token sa použije na spustenie pracovnej plochy používateľa. Aplikácie môžu používať prístupový token s úplnými povoleniami správcu, ak používateľ s povoleniami správcu klikne v dialógovom okne Kontrola používateľských kont na položku Povoliť.

Ak sa používateľ prihlási do systému Windows Vista alebo do novšieho systému, v ktorom je zapnutá funkcia kontrola používateľských kont, program, ktorý používa filtrovaný prístupový token, je možné spustiť súčasne s programom, ktorý používa prístupový token s úplnými povoleniami správcu daného používateľa. Keďže lokálna autorita zabezpečenia vytvorila prístupové tokeny počas dvoch samostatných relácií prihlásenia, prístupové tokeny obsahujú samostatné identifikácie prihlásenia.

Pri pripájaní zdieľaných sieťových prostriedkov sa dané prostriedky prepájajú s aktuálnou reláciou prihlásenia pre prístupový token aktuálneho procesu. Znamená to, že ak používateľ pripája zdieľaný sieťový prostriedok pomocou príkazového riadka (Cmd.exe) spolu s filtrovaným prístupovým tokenom, zdieľaný sieťový prostriedok sa nepripojí pre procesy, ktoré sa spúšťajú s prístupovým tokenom s úplnými povoleniami správcu.
Ako problém obísť
Ak chcete tento problém obísť, na prístup k sieťovému umiestneniu použite príkaz net use spolu s názvom UNC. Do príkazového riadka zadajte napríklad nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves Enter: 
net use \\<názov_počítača>\<názov_zdieľaného_prostriedku> /user:<meno_používateľa>

Vlastnosti

ID článku: 937624 – Posledná kontrola: 11/29/2013 22:15:00 – Revízia: 4.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows 8

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB937624
Pripomienky
tml>