Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov so zobrazovaním kódov chýb pri hromadnej aktivácii na počítačoch so systémom Windows 7, Windows Server 2008 alebo Windows Vista

Podpora pre systém Windows Vista bez nainštalovaných balíkov Service Pack sa skončila 13. apríla 2010. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, používajte systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

ÚVOD
Pri pokuse o použitie kódu MAK (kód pre viaceré aktivácie) alebo služby Key Management Service (KMS) na vykonanie hromadnej aktivácie na jednom alebo viacerých počítačoch so systémom Windows 7 alebo Windows Vista sa môžu zobraziť kódy chýb. V tomto článku nájdete návody na vyriešenie problému so zobrazovaním týchto kódov chýb.
DALSIE INFORMACIE

Kód chyby 0xC004C001

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004C001
Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key je neplatný.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri použití neplatného kódu MAK.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte, či je použitý kód kódom MAK, ktorý poskytla spoločnosť Microsoft. Platnosť kódu MAK overíte zavolaním do telefonického centra oddelenia aktivácie produktov.

Kód chyby 0xC004C003

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004C003
Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key je blokovaný.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď je kód MAK blokovaný na aktivačnom serveri.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa so žiadosťou o nový kód MAK na telefonické centrum oddelenia aktivácie produktov.

Kód chyby 0xC004B100

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004B100
Aktivačný server zistil, že počítač sa nedá aktivovať.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri použití nepodporovaného kódu MAK.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte, či je použitý kód MAK kódom MAK, ktorý poskytla spoločnosť Microsoft. Platnosť kódu MAK overíte zavolaním do telefonického centra oddelenia aktivácie produktov.

Kód chyby 0xC004C008

Príznak

Pri pokuse o použitie služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004C008
Aktivačný server zistil, že zadaný kód Product Key sa nedá použiť.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že služba KMS prekročila limit pre aktiváciu. Kódy služby KMS sa dajú aktivovať až 10-krát na šiestich rôznych počítačoch.

Alternatívne riešenie

Ak potrebujete zvýšiť počet aktivácií, obráťte sa na telefonické centrum oddelenia aktivácie produktov.

Kód chyby 0xC004C020

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004C020
Aktivačný server zistil prekročenie limitu kódu pre viaceré aktivácie.

Príčina

Kód MAK dosiahol limit stanovený pre aktivácie. Kódy MAK majú pevne stanovený počet aktivácií.

Alternatívne riešenie

Obráťte sa na telefonické centrum oddelenia aktivácie produktov a požiadajte o nový kód MAK alebo o zvýšenie limitu pre viaceré aktivácie, ktorý sa vzťahuje na existujúci kód MAK.

Kód chyby 0xC004C021

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004C021
Aktivačný server zistil prekročenie limitu rozšírenia kódu pre viaceré aktivácie.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že kód MAK prekročil limit pre aktiváciu. Kódy MAK majú pevne stanovený počet aktivácií.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na telefonické centrum oddelenia aktivácie produktov a požiadajte o nový kód MAK alebo o zvýšenie limitu pre viaceré aktivácie, ktorý sa vzťahuje na existujúci kód MAK.

Kód chyby 0xC004F009

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F009
Licenčná služba softvéru zistila, že doba odkladu uplynula.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak doba odkladu uplynie skôr ako sa vykoná aktivácia systému. Systém teraz pracuje v režime s obmedzenou funkčnosťou.

Alternatívne riešenie

Postupujte podľa pokynov na prepnutie režimu s obmedzenou funkčnosťou, ktoré nájdete v príručke Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide. Táto príručka je k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Kód chyby 0xC004F00F

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK alebo klienta alebo hostiteľa služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F00F
Licenčná služba softvéru zistila, že väzba identifikácie hardvéru prekračuje úroveň tolerancie.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri zmene hardvéru počítača alebo pri aktualizácii ovládačov, ktoré sú nainštalované v počítači.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém a používate kód MAK, znovu aktivujte systém počas doby odkladu s prekročenou toleranciou a aktiváciu vykonajte online alebo cez telefón. Ak chcete vyriešiť tento problém a používať službu KMS, reštartujte počítač. Alebo zadajte do príkazového riadka nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
slmgr.vbs -ato

Kód chyby 0xC004F014

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK alebo klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F014
Licenčná služba softvéru zistila, že kód Product Key nie je dostupný.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nie je v systéme nainštalovaný kód Product Key.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite nainštalovaním kódu Product Key pre viaceré aktivácie. Alebo nainštalujte kód služby KMS, ktorý sa nachádza v nasledujúcom priečinku na inštalačnom médiu:
Sources\Pid.txt

Kód chyby 0xC004F02C

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta MAK alebo klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F02C
Licenčná služba softvéru zistila, že formát údajov pre aktiváciu v režime offline je nesprávny.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď systém zistí, že údaje zadané počas aktivácie cez telefón nie sú platné.

Alternatívne riešenie

Tento problém je možné vyriešiť skontrolovaním správnosti zadanej potvrdzujúcej identifikácie.

Kód chyby 0xC004F035

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta alebo hostiteľa služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F035
Licenčná služba softvéru zistila, že počítač sa nedá aktivovať pomocou kódu Product Key hromadnej licencie. Systémy s hromadnými licenciami vyžadujú inováciu z oprávňujúceho operačného systému. Obráťte sa na správcu systému alebo použite iný typ kódu.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť preto, lebo hromadne licencované vydania je možné iba inovovať. Operačný systém, na ktorý sa vzťahuje hromadná licencia, nie je možné inštalovať na počítači, v ktorom nie je nainštalovaný oprávňujúci operačný systém.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte oprávňujúcu verziu operačného systému od spoločnosti Microsoft a potom znovu nainštalujte operačný systém, na ktorý sa vzťahuje hromadná licencia.

Kód chyby 0xC004F038

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F038
Licenčná služba softvéru zistila, že sa počítač nedá aktivovať. Počet vrátený službou Key Management Service (KMS) je nedostatočný. Obráťte sa na správcu systému.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je počet klientskych počítačov na hostiteľovi služby KMS príliš nízky. Vo fonde služby KMS musí byť minimálne 25 počítačov.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite pridaním ďalších počítačov do fondu služby KMS. Po ich pridaní bude možné aktivovať klientske počítače služby KMS. Ak chcete zistiť počet počítačov, ktoré sa aktuálne nachádzajú vo fonde služby KMS na jej hostiteľovi, spustite z príkazového riadka nasledujúci príkaz:
Slmgr.vbs -dli

Kód chyby 0xC004F039

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F039
Licenčná služba softvéru zistila, že sa počítač nedá aktivovať. Služba Key Management Service (KMS) nie je spustená.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď je hostiteľ služby KMS nainštalovaný, ale nie je aktivovaný.

Alternatívne riešenie

Aktivujte hostiteľa služby KMS online alebo telefonicky.

Kód chyby 0xC004F041

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F041
Licenčná služba softvéru zistila, že služba Key Management Service (KMS) nie je aktivovaná. Táto služba musí byť aktivovaná.

Príčina

Hostiteľ služby KMS nie je aktivovaný.

Alternatívne riešenie

Aktivujte hostiteľa služby KMS online alebo telefonicky.

Kód chyby 0xC004F042

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F042
Licenčná služba softvéru zistila, že zadaná služba Key Management Service (KMS) sa nedá použiť.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak existuje nesúlad medzi klientom služby KMS a hostiteľom služby KMS.

Alternatívne riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť, skontrolujte, či sa verziu beta klienta služby KMS nepokúša aktivovať oficiálne vydaná verzia hostiteľa služby KMS. Alebo skontrolujte, či sa oficiálne vydanú verziu klienta služby KMS nepokúša aktivovať verzia beta hostiteľa služby KMS.

Kód chyby 0xC004F050

Príznak

Pri pokuse o použitie služby KMS, klienta služby KMS alebo kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F050
Licenčná služba softvéru zistila, že kód Product Key je neplatný.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri nesprávnom zadaní kódu služby KMS. Problém sa môže vyskytnúť tiež pri zadaní kódu pre verziu beta operačného systému na počítači, na ktorom sa používa oficiálne vydaná verzia operačného systému.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite nainštalovaním správneho kódu služby KMS určeného pre danú používanú verziu systému Windows. Skontrolujte, či je kód zadaný bez chýb. Pri kopírovaní a prilepení kódu dávajte pozor, aby ste v ňom nenahradili pomlčky (—) spojovníkmi (-).

Kód chyby 0xC004F051

Príznak

Pri pokuse o použitie služby KMS alebo kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F051
Licenčná služba softvéru zistila, že kód Product Key je zablokovaný.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď je kód Product Key na aktivačnom serveri zablokovaný spoločnosťou Microsoft.

Alternatívne riešenie

Získajte nový kód MAK alebo nový kód služby KMS, nainštalujte nový kód v systéme a potom aktivujte počítače.

Kód chyby 0xC004F064

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F064
Licenčná služba softvéru zistila, že uplynula neoriginálna doba odkladu.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď služba Windows Genuine Advantage identifikuje systém ako nepravý.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa pokynov na prepnutie režimu s obmedzenou funkčnosťou, ktoré nájdete v príručke Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide. Táto príručka je k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Kód chyby 0xC004F065

Príznak

Pri pokuse o použitie služby KMS alebo kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F065
Licenčná služba softvéru zistila, že aplikácia je spustená v rámci platnej neoriginálnej doby odkladu.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď služba Windows Genuine Advantage identifikuje systém ako nepravý. Počas neoriginálnej doby odkladu zostane systém funkčný.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite tak, že si zaobstaráte a nainštalujete pravý kód Product Key a potom systém aktivujete pred uplynutím doby odkladu. Na konci doby odkladu prejde systém do režimu s obmedzenou funkčnosťou, ktorý obmedzuje používanie nepravého produktu.

Kód chyby 0xC004F066

Príznak

Pri pokuse o použitie kódu MAK alebo klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F066
Licenčná služba softvéru zistila, že jednotka produktu SKU sa nenašla.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri použití média na hromadnú inštaláciu s kódom, ktorý nie je určený pre hromadné inštalácie.

Alternatívne riešenie

Použite kód Product Key s príslušným vydaním operačného systému. Bližšie informácie získate v telefonickom centre oddelenia aktivácie produktov.

Kód chyby 0xC004F068

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F068
Licenčná služba softvéru zistila, že je spustená na virtuálnom počítači. Služba Key Management Service (KMS) v tomto režime nie je podporovaná.

Príčina

Služba KMS sa v tomto operačnom systéme nedá používať vo virtuálnom počítači.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite nainštalovaním operačného systému mimo prostredia virtuálneho počítača.

Kód chyby 0xC004F069 alebo xC004F06C

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F069
Licenčná služba softvéru zistila, že sa počítač nedá aktivovať. Služba Key Management Service (KMS) zistila, že časová známka požiadavky je neplatná.
alebo
0xC004F06C
Licenčná služba softvéru zistila, že sa počítač nedá aktivovať. Služba Key Management Service (KMS) zistila, že časová známka požiadavky je neplatná.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť vtedy, keď sa systémový čas na klientskom počítači líši od systémového času na hostiteľovi služby KMS.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite tak, že na klientskom počítači nastavíte čas, ktorý sa bude zhodovať s časom nastaveným na hostiteľovi služby KMS. Na synchronizáciu času na počítačoch odporúčame používať zdroj času NTP (Network Time Protocol) alebo adresárovú službu Active Directory. Čas sa medzi hostiteľom služby KMS a klientskym počítačom koordinuje v koordinovanom svetovom čase (UTC). Časové pásmo, ktoré máte nastavené na klientskom počítači nemá vplyv na synchronizáciu.

Kód chyby 0x80070005

Príznak

Pri pokuse o použitie hostiteľa služby KMS, klienta služby KMS alebo kódu MAK na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x80070005
Prístup odmietnutý. Na vykonanie požadovanej akcie sa požadujú oprávnenia s právami správcu.

Príčina

Tento problém sa vyskytuje v situácii, keď funkcia UAC (User Access Control) na riadenie prístupu používateľov neumožní spúšťanie procesov aktivácie v príkazovom riadku bez práv správcu.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite vykonaním nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako.
  2. Kliknite na položku Tento používateľ a potom vyberte v zozname Meno používateľa položku Správca.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.
  4. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
    slmgr.vbs

Kód chyby 0x8007232A

Príznak

Pri pokuse o použitie hostiteľa služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x8007232A
Zlyhanie servera DNS.

Príčina

Tento problém môže nastať, ak má systém problém so sieťou alebo so systémom DNS (Domain Name System).

Alternatívne riešenie

Tento problém odstránite vyriešením problémov so sieťou alebo problémov so systémom DNS.

Kód chyby 0x8007232B

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x8007232B
Názov DNS neexistuje.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak klient služby KMS nemôže v systéme DNS nájsť záznamy prostriedkov KMS SRV.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite vykonaním krokov uvedených v nasledujúcom článku vedomostnej databázy Knowledge Base:
929826 Chybové hlásenie pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 alebo Windows Server 2008: "Kód 0x8007232b"

Kód chyby 0x800706BA

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x800706BA
Server RPC nie je prístupný.

Príčina

Tento problém môže nastať, keď na hostiteľovi služby KMS nie je nakonfigurované nastavenie brány firewall alebo keď sú záznamy DNS SRV neaktuálne. Tento problém sa môže vyskytnúť tiež v situácii, keď nebol počas inštalácie zadaný žiadny kód Product Key a pokúsite sa systém aktivovať.

Alternatívne riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, uistite sa, že má na hostiteľovi služby KMS port služby KMS povolený prechod cez bránu firewall. Môžete tiež skontrolovať, či záznamy SRV ukazujú na platného hostiteľa služby KMS. Riešiť sa tu dajú tiež problémy so sieťovými pripojeniami.

Kód chyby 0x8007251D

Príznak

Pri pokuse o použitie klienta služby KMS na aktiváciu jedného alebo viacerých počítačov sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x8007251D
Pre dotaz DNS sa nenašli žiadne záznamy.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak klient služby KMS nedokáže nájsť záznamy prostriedkov KMS SRV v systéme DNS.

Alternatívne riešenie

Tento problém odstránite vyriešením problémov so sieťou alebo problémov so systémom DNS.

Príčina: Riešenie: Tento problém vyriešite vykonaním krokov uvedených v článku KB 929826

Kód chyby 0x80092328

Príznak

Pri pokuse o aktiváciu klienta služby KMS sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
0x80092328 Názov DNS neexistuje.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak klient služby KMS nemôže v systéme DNS nájsť záznamy prostriedkov KMS SRV.

Alternatívne riešenie

Tento problém vyriešite vykonaním krokov uvedených v nasledujúcom článku vedomostnej databázy Knowledge Base:
929826 Chybové hlásenie pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 alebo Windows Server 2008: "Kód 0x8007232b"
ODKAZY
Ďalšie informácie o hromadnej aktivácii nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
winvista
Vlastnosti

ID článku: 938450 – Posledná kontrola: 09/11/2011 05:57:00 – Revízia: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Pripomienky