K dispozícii je verzia 4.5 Inštalátora systému Windows

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
Inštalátor systému Microsoft Windows je súčasťou operačného systému Windows. Poskytuje štandardný základ na inštalovanie a odinštalovanie softvéru. Výrobcovia softvéru môžu inštalácie svojich produktov nakonfigurovať na používanie Inštalátora systému Windows, aby bolo inštalovanie, údržba a odinštalovanie softvéru bezproblémové a jednoduché.

Inštalátor systému Windows 4.5 bol vydaný spolu s balíkmi Windows Vista Service Pack 2 (SP2) a Windows Server 2008 SP2.
Zároveň bol vydaný ako redistribuovateľný balík pre nasledujúce operačné systémy:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Dôležité upozornenie:Inštalátor systému Windows 5.0 bol vydaný s nasledujúcimi operačnými systémami. Preto sa Inštalátor systému Windows 4.5 nevzťahuje na tieto operačné systémy.
Inštalátor systému Windows 5.0 nie je k dispozícii ako redistribuovateľný balík.
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
Získanie redistribuovateľného balíka Inštalátora systému Windows 4.5
Pred prevzatím tohto redistribuovateľného balíka je potrebné určiť, či je v počítači nainštalovaná 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows.

Výsledok automatického zistenia verzia

Používate 32-bitový operačný systém.
Poznámka: Ak sa na obrazovke nezobrazuje výsledok automatického zistenia, pozrite si článok Ako zistiť, či sa v počítači používa 32-bitová alebo 64-bitová verzia operačného systému Windows..

Prevzatie redistribuovateľného balíka Inštalátora systému Windows 4.5

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

PrevziaťPrevziať Inštalátor systému Windows 4.5.

Poznámka: Podľa nasledujúcej tabuľky určite, ktorý súbor je potrebné vybrať pre váš operačný systém:

Operačný systémSúbory na výber z Centra sťahovania softvéru
Windows XP SP2
Windows XP SP3
32-bitová verzia: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
64-bitová verzia: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Platforma IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
32-bitová verzia: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
64-bitová verzia: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Platforma IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
32-bitová verzia: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
64-bitová verzia: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Platforma IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu
Inštalácia balíka verzie 4.5 Inštalátora systému Windows vyžaduje reštartovanie počítača, aby sa mohli úspešne aktualizovať požadované binárne súbory.

Ďalšie informácie nájdete v článku Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online.
Vyhlásenie o antivírusovej kontrole
Spoločnosť Microsoft skontrolovala tento súbor na prítomnosť vírusov pomocou najnovšieho antivírusového softvéru, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú jeho neoprávnenú zmenu.
 
Ďalšie informácie

Nové a vylepšené funkcie vo verzii 4.5 Inštalátora systému Windows

Vo verzii 4.5 Inštalátora systému Windows boli implementované nasledujúce nové a vylepšené funkcie.

Transakcia s viacerými balíkmi

V transakcii s viacerými balíkmi možno vytvoriť jednu transakciu z viacerých balíkov. V transakcii s viacerými balíkmi sa na dynamické zahrnutie balíkov do transakcie používa samozavádzacia aplikácia. Ak sa niektoré balíky nenainštalujú podľa očakávania, môžete inštaláciu vrátiť.

Vstavaný obslužný program používateľského rozhrania

Do balíka Inštalátora systému Windows možno vložiť obslužný program vlastného používateľského rozhrania, čo zjednodušuje integráciu vlastného používateľského rozhrania. Vložený obslužný program používateľského rozhrania možno vyvolať aj pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli alebo počas procesu opravy Inštalátora systému Windows.

Vstavaná samozavádzacia aplikácia

Pomocou vstavanej samozavádzacej aplikácie možno pridávať balíky do transakcie s viacerými balíkmi. Vstavanú samozavádzaciu aplikáciu možno používať na povolenie udalostí inštalácie vo viacerých balíkoch. Vo viacerých balíkoch môžete povoliť napríklad udalosti inštalácie na požiadanie, opravy alebo odinštalovania.

Flexibilita nahradenia aktualizácie

Táto funkcia umožňuje prispôsobenie sa zmenám v tabuľke FeatureComponent počas nahrádzania.

Flexibilita opráv zdieľaných súčastí počas odinštalovania

Táto funkcia zabezpečuje, aby bola pre všetky produkty k dispozícii najnovšia verzia súčasti.

Vykonávanie vlastných akcií pri odinštalovaní aktualizácie

Táto funkcia umožňuje aktualizácii pridať alebo zmeniť vlastnú akciu tak, aby sa daná vlastná akcia volala pri odinštalovaní aktualizácie.

Problémy, ktoré boli vyriešené vo verzii 4.5 Inštalátora systému Windows

Nižšie sú uvedené problémy zo starších verzií Inštalátora systému Windows, ktoré boli vyriešené vo verzii 4.5 Inštalátora systému Windows:
 • V službe Inštalátora systému Windows chýbalo používateľské právo SeBackupPrivilege. Tento problém zabraňoval vo vykonaní všetkých vlastných akcií, ktoré vyžadovali toto používateľské právo.
 • Niektoré porovnania názvov služieb v akcii InstallValidate, v ktorých sa rozlišovali malé a veľké písmená, spôsobovali zobrazovanie hlásenia „Súbory sa používajú“ v systéme Windows Vista.
 • Pri odinštalovaní aktualizácie, ktorá pridala novú súčasť, sa odinštalovala aj daná súčasť. Tento problém sa vyskytoval aj v prípade, ak danú súčasť zdieľali aj iné produkty.
MSI 4.5, Funkcie Inštalátora, Čo je nové
Egenskaper

Artikel-id: 942288 – senaste granskning 07/28/2016 14:10:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows Installer 4.5, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Balík Service Pack 1 pre systém Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288
Feedback