Zobrazuje sa hlásenie Službe User Profile Service sa nepodarilo prihlásiť

Príznaky
Pri prihlasovaní do počítača so systémom Windows 7 alebo Windows Vista pomocou dočasného profilu sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Službe User Profile Service sa nepodarilo prihlásiť. Nepodarilo sa načítať profil používateľa.
Riešenie
Systému Windows sa niekedy nemusí podariť správne načítať používateľský profil, napríklad ak pri pokuse o prihlásenie prebieha kontrola počítača antivírusovým programom. Pred vykonaním nasledujúcich postupov sa pokúste vyriešiť problém reštartovaním počítača a opätovným prihlásením pomocou svojho používateľského konta. Ak sa problém nevyrieši reštartovaním počítača, vyriešte ho pomocou nasledujúcich postupov.

Poznámka: Ak chcete opraviť svoj používateľský profil alebo skopírovať svoje údaje do nového konta, musíte byť schopní prihlásiť sa pomocou konta správcu. Skôr než začnete odstraňovať problém, prihláste sa do systému Windows pomocou iného konta s povoleniami správcu alebo reštartujte počítač do núdzového režimu a prihláste sa pomocou vstavaného konta správcu. Ďalšie informácie o spustení počítača v núdzovom režime získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup 1: Oprava profilu používateľského konta

Ak chcete opraviť profil používateľského konta, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte reťazec regedit do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.
 2. V Editore databázy Registry vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Na navigačnej table vyhľadajte priečinok, ktorý začína reťazcom S-1-5 (kľúč SID) a pokračuje dlhým číslom.
 4. Kliknite na jednotlivé priečinky S-1-5, na table s podrobnosťami vyhľadajte položku ProfileImagePath a dvojitým kliknutím sa uistite, že ide o profil používateľského konta, v súvislosti s ktorým sa zobrazuje chyba.

  • Ak nájdete dva priečinky začínajúce reťazcom S-1-5, po ktorom nasleduje niekoľko dlhých čísel, a názov jedného z týchto priečinkov končí reťazcom .bak, musíte priečinok .bak premenovať. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok bez prípony .bak a potom kliknite na položku Premenovať. Zadajte reťazec .ba a stlačte kláves ENTER.
   2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok s príponou .bak a potom kliknite na položku Premenovať. Odstráňte reťazec .bak na konci názvu priečinka a stlačte kláves ENTER.
   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok s príponou .ba a potom kliknite na položku Premenovať. Na konci názvu priečinka zmeňte príponu .ba na príponu .bak a potom stlačte kláves ENTER.
  • Ak nájdete iba jeden priečinok začínajúci reťazcom S-1-5, po ktorom nasledujú dlhé čísla, a názov tohto priečinka končí reťazcom .bak, kliknite pravým tlačidlom na priečinok a potom kliknite na položku Premenovať. Odstráňte reťazec .bak na konci názvu priečinka a stlačte kláves ENTER.
 5. Na table s podrobnosťami kliknite na priečinok bez prípony.bak, dvakrát kliknite na položku RefCount, zadajte hodnotu 0 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Na table s podrobnosťami kliknite na priečinok bez prípony.bak, dvakrát kliknite na položku State, zadajte hodnotu 0 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zatvorte Editor databázy Registry.
 8. Reštartujte počítač.
 9. Znova sa prihláste pomocou svojho konta.

Postup 2: Prihlásenie do systému Windows a skopírovanie údajov do nového konta

Vytvorte nové konto a skopírujte do neho údaje zo starého konta. Informácie o postupe získate na jednej z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Windows 7Windows Vista

Postup 3: Odstránenie chybného identifikátora SID a vytvorenie nového profilu

Ak chcete odstrániť chybný identifikátor SID a vytvoriť nový profil, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Odstráňte chybný identifikátor SID.

  Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
  Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Odstráňte profil pomocou dialógového okna Vlastnosti počítača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
   2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

   3. V dialógovom okne Vlastnosti systému kliknite na kartu Spresnenie.

   4. V časti Používateľské profily kliknite na položku Nastavenie.
   5. V dialógovom okne Používateľské profily vyberte profil, ktorý chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte reťazec regedit do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.
  3. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Kliknite pravým tlačidlom na identifikátor SID, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.
 2. Prihláste sa do počítača a vytvorte nový profil.
Ďalšie informácie
Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak je nakonfigurované nastavenie skupinovej politiky Neprihlasovať používateľov s dočasnými profilmi.

Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak bol priečinok používateľského profilu manuálne odstránený. Manuálnym odstránením priečinka profilu sa neodstráni identifikátor zabezpečenia SID zo zoznamu profilov v databáze Registry.

UPOZORNENIE: Táto možnosť sa dôrazne NEODPORÚČA ako bežný spôsob odstraňovania používateľských profilov z počítača. Zdokumentovaným a podporovaným prístupom je použitie rozšírených systémových nastavení vo vlastnostiach systému – nastavení Používateľské profily. V prípade programov je táto možnosť dostupná použitím funkcie DeleteProfile rozhrania API.

Ak je prítomný identifikátor zabezpečenia SID, systém Windows sa bude snažiť načítať profil pomocou parametra ProfileImagePath, ktorý odkazuje na neexistujúcu cestu. Používateľský profil sa preto nedá načítať.
Informácie denníka udalostí
V denníku aplikácie sú zapísané nasledujúce udalosti:

 • Názov denníka: Application
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Dátum: Dátum
  Identifikácia udalosti: 1515
  Kategória úlohy: Žiadna
  Úroveň: Upozornenie
  Kľúčové slová: Classic
  Používateľ: Používateľ
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows zálohoval tento používateľský profil. Systém Windows sa automaticky pokúsi použiť zálohovaný profil pri ďalšom prihlásení tohto používateľa.

 • Názov denníka: Application
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Dátum: Dátum
  Identifikácia udalosti: 1511
  Kategória úlohy: Žiadna
  Úroveň: Upozornenie
  Kľúčové slová: Classic
  Používateľ: Používateľ
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows nemôže nájsť lokálny profil a prihlasuje vás pomocou dočasného profilu. Zmeny vykonané v tomto profile sa po odhlásení stratia.

 • Názov denníka: Application
  Zdroj: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Dátum: Dátum
  Identifikácia udalosti: 1500
  Kategória úlohy: Žiadna
  Úroveň: Chyba
  Kľúčové slová: Classic
  Používateľ: Používateľ
  Počítač: Počítač
  Popis: Systém Windows vás nemôže prihlásiť, pretože profil sa nepodarilo načítať. Skontrolujte, či ste pripojení k sieti a či sieť funguje správne.
  PODROBNOSTI – Neznáme

 • Názov denníka: Application
  Zdroj: Microsoft-Windows-Winlogon
  Dátum: Dátum
  Identifikácia udalosti: 6004
  Kategória úlohy: Žiadna
  Úroveň: Upozornenie
  Kľúčové slová: Classic
  Používateľ: N/A
  Počítač: Počítač
  Popis: Odberateľ upozornení prihlásenia do systému Windows Profily zlyhal pri kritickej udalosti upozornenia.

Vlastnosti

ID článku: 947215 – Posledná kontrola: 08/22/2016 13:42:00 – Revízia: 12.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbcip KB947215
Pripomienky