Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po inštalácii balíka Windows XP Service Pack 3 sa zmení funkčnosť niektorých programov od iných dodávateľov.

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
Keď nainštalujete balík Windows XP Service Pack 3 (SP3), zistíte, že v rámci mnohých procesov a súborov došlo k významným zmenám s cieľom zlepšiť zabezpečenie, spoľahlivosť a funkčnosť systému Windows XP. Tieto zmeny však môžu ovplyvňovať niektoré programy od iných dodávateľov. Tento článok obsahuje zoznam programov od iných výrobcov, u ktorých môže dochádzať k zmene funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows XP SP3. Tento zoznam obsahuje iba vyskúšané a ohlásené programy a nie je možné považovať ho za úplný. Ak chcete zobraziť tento zoznam, prejdite na časť Známe programy, u ktorých dochádza k strate funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows XP SP3.

Ak máte niektorý z týchto programov nainštalovaný v počítači, odporúčame, aby ste sa pred inštaláciou balíka Windows XP SP3 obrátili na výrobcu takéhoto programu. Ak ste už nainštalovali systém Windows XP SP3, dodávateľ vám pravdepodobne poskytne aktualizáciu alebo iné riešenie.

Poznámka: Niektoré programy od iných výrobcov sú vytvorené pre konkrétne súbory a služby, ktoré sa môžu v budúcich vydaniach systému Windows zmeniť.
DALSIE INFORMACIE

Známe programy, u ktorých dochádza k strate funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows XP SP3

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam programov, o ktorých je známe, že u nich dochádza k čiastočnej strate funkčnosti po nainštalovaní balíka Windows XP SP3, a súčasne sa uvádza aj zoznam príznakov, ktoré sa vyskytujú. Ak používate niektoré z týchto programov, odporúčame, aby ste sa obrátili na dodávateľa programu a požiadali ho o najnovšiu verziu programu alebo o spôsob riešenia problémov (použite prepojenia uvedené v tabuľke).

Ak máte program, u ktorého dochádza k obmedzeniu funkčnosti a tento program nie je uvedený v zozname, prejdite na časť Čo robiť, ak program od iného výrobcu nie je uvedený v zozname.

Ak nemáte tieto programy nainštalované v počítači a u dodávateľa programov od iného výrobcu ste overili kompatibilitu vašich programov s balíkom Service Pack, môžete si prevziať a nainštalovať balík Windows XP SP3.Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows XP SP3 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Program Verzia DodávateľPríznakWebová lokalita dodávateľa Prepojenie na najnovšiu verziu alebo alternatívne riešenie
ATI Catalyst – Unified Software Suite 8.2ATIPomocou softvéru ATI Catalyst nie je možné otočiť obrazovku. http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.htmlAktualizovaná verzia ovládača je dostupná na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti ATI:
XPize 4.7 XPero Strata nastavení programu XPize a nesprávna funkčnosť motívov od iných dodávateľov.http://www.xpize.comInformácie o technickej podpore dodávateľa získate sú dostupné na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti XPero:Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
950258 Po nainštalovaní balíka Windows XP Service Pack 3 nepracujú programy na zmenu motívu očakávaným spôsobom (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Neat Receipts3.0 NeatReceipts Program NeatReceipts 3.0 nemožno nainštalovať v systéme Windows XP SP3.http://www.neatreceipts.comAktualizovaná verzia softvéru je dostupná na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti NeatReceipts:

Čo robiť, ak program od iného výrobcu nie je uvedený v zozname

Ak už máte nainštalovaný balík Windows XP SP3 a zistili ste výskyt problémov s funkčnosťou programu, ktorý nie je uvedený v zozname, najskôr vyskúšajte vykonať krok 1. Ak krok 1 nepomôže, pokračujte krokom 2 alebo 3.

Poznámka: Ak nepoznáte kontaktné informácie alebo webovú lokalitu dodávateľa, na ich vyhľadanie môžete použiť prepojenia uvedené v časti Odkazy.
  • Krok 1: Reštartujte počítač a zistite, či tento krok nepomohol odstrániť problém. Ak nie, pokračujte krokom 2.
  • Krok 2: Overte webovú lokalitu dodávateľa programu a vyhľadajte na nej aktualizácie, ktoré zabezpečujú kompatibilitu daného programu s balíkom Windows XP SP3, alebo inovované verzie daného programu, ktoré boli vydané po dátume vydania balíka Windows XP SP3. Ak sú dostupné aktualizované alebo inovované verzie daného programu, prevezmite si ich a nainštalujte, a pokúste sa týmto krokom odstrániť vzniknutý problém. Ak tento krok nepomôže odstrániť problém alebo ak na webovej lokalite dodávateľa nie sú dostupné žiadne aktualizácie, pokúste sa vykonať krok 3.
  • Krok 3: Ohláste daný problém dodávateľovi programu. Na webovej lokalite dodávateľa vyhľadajte kontaktné prepojenie alebo použite prepojenia uvedené v časti Odkazy. Okrem toho môžete dodávateľa požiadať o aktualizáciu programu alebo novšiu verziu programu, ak tieto nie sú dostupné na webovej lokalite dodávateľa.
ODKAZY
Informácie o tom, ako sa obrátiť na konkrétneho dodávateľa softvéru, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku v nasledujúcom zozname:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Produkty nezávislých výrobcov, o ktorých tento článok pojednáva, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 947309 – Posledná kontrola: 04/30/2010 11:49:13 – Revízia: 3.4

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service and Windows Fundamentals for Legacy PCs

  • kbexpertisebeginner kbresolve kbinfo kbtshoot kbfix KB947309
Pripomienky