Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov s inštaláciou balíkov Service Pack v systéme Windows Vista a Windows Server 2008

Podpora pre systém Windows Vista bez nainštalovaných balíkov Service Pack sa skončila 13. apríla 2010. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, používajte systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

PRIZNAKY
Tento článok popisuje možnosti riešenia problémov pri inštalácii balíka Service Pack pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008.

Pri pokuse o inštaláciu balíka Service Pack sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:
Inštalácia nebola úspešná
Počas inštalácie balíka Service Pack sa vyskytla interná chyba
Chybové hlásenie môže tiež odkazovať na niektorý z nasledujúcich kódov chýb:
 • 0x80070002
 • 0x8007000D
 • 0x80073712
 • 0x800B0100
 • 0x8024200D
Poznámka Tento článok neobsahuje všetky možné kódy chýb alebo chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť. Postupy uvedené v tomto článku odporúčame na riešenie problémov s inštaláciou bez ohľadu na zobrazené kódy chýb alebo chybové hlásenia.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
 • Program v počítači zasahuje do inštalácie balíka Service Pack.
 • Vyskytla sa nekonzistencia v súčasti Windows Servicing Store. Windows Servicing Store je súčasť, ktorá sa vyžaduje na úspešnú inštaláciu balíkov Service Pack.
Riešenie problémov s inštaláciou balíka Service Pack pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008
Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste jednotlivé riešenia uvedené v častiach Všeobecné postupy na riešenie problémov a Riešenie problémov pre pokročilých používateľov v poradí, v akom sú uvedené. Po vyskúšaní príslušného riešenia skúste znova nainštalovať balík Service Pack. Ak balík Service Pack naďalej nemožno nainštalovať, skúste ďalšie riešenie.
Všeobecné postupy na riešenie problémov

Riešenie 1: Namiesto použitia lokality Windows Update nainštalujte samostatný balík pre balík Service Pack


Poznámka Ak ste už nainštalovali samostatný balík pre balík Service Pack a vyskytol sa tento problém, preskočte toto riešenie prejdite na časť Riešenie 2.

Ak nemáte istotu, či už ste sa pokúsili nainštalovať samostatný balík pre balík Service Pack, odporúča sa vyskúšať nasledujúce kroky na inštaláciu samostatného balíka pre balík Service Pack. Inštaláciou samostatného balíka Service Pack na inštaláciu balík Service Pack eliminujete problémy s inštaláciou, ktoré môžu súvisieť s lokalitou Windows Update. Tým sa zjednoduší proces riešenia problému.

Získanie samostatného balíka pre balík Service Pack

Ak chcete získať balík Service Pack, prečítajte si nasledujúce články databázy Microsoft Knowledge Base vhodné pre váš operačný systém a vyhľadajte možnosť na inštaláciu balíka Service Pack zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
935791 Postup pri inštalácii najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Vista
968849 Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Riešenie 2: Spustite nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

Pomocou nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému sa skontroluje počítač a vykoná sa pokus o odstránenie určitých podmienok, ktoré by mohli zasahovať do inštalácie aktualizácií alebo iného softvéru. Skôr ako prevezmete tento nástroj, musíte zistiť, či sa v počítači používa 32-bitová alebo 64-bitová verzia operačného systému Windows Vista. Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows Vista a poznáte verziu operačného systému, prejdite na časť Prevzatie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému. Ak si nie ste istí verziou nainštalovanou v počítači, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart.
 2. Do poľa Hľadať zadajte slovo system a kliknite na položku Systém v zozname Programy.

Operačný systém sa zobrazí nasledujúcim spôsobom:
 • Ak používate 32-bitovú verziu operačného systému, v časti Systém sa zobrazí text 32-bitový operačný systém.
 • Ak používate 64-bitovú verziu operačného systému, v časti Systém sa zobrazí text 64-bitový operačný systém.


Po stanovení verzie operačného systému Windows Vista v počítači prevezmite nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému.

Prevzatie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

Ak chcete prevziať nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému z webovej lokality Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft, môžete kliknúť sem.V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft možno prevziať nasledujúce súbory:
Prevziať Prevzatie balíka s nástrojom na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systém Windows Vista (KB947821).

Prevziať Prevzatie balíka s nástrojom na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systém Windows Vista x64 (KB947821).

Prevziať Prevzatie balíka s nástrojom na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systém Windows Server 2008 (KB947821).

Prevziať Prevzatie balíka s nástrojom na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systém Windows Server 2008 x64 (KB947821).

Prevziať Prevzatie balíka s nástrojom na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systémy Windows s procesorom Itanium (KB947821).

Po prevzatí a následnom spustení Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému reštartujte počítač. Potom sa pokúste okamžite nainštalovať úplný balík na prevzatie pre balík Service Pack prevzatý z webovej lokality Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o Nástroji na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
947821 Popis Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systém Windows Vista a pre systém Windows Server 2008
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Riešenie 3: Zatvorte alebo vypnite všetky spustené aplikácie, reštartuje počítač a nainštalujte balík Service Pack

Dôležité Tento postup môže zvýšiť riziko súvisiace so zabezpečením. Tento postup tiež môže zvýšiť nedostatočné zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo voči nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Ak chcete umožniť programom pracovať tak, ako boli navrhnuté, alebo ak chcete implementovať konkrétne možnosti programov, odporúčame použiť postup popísaný v tomto článku. Pred vykonaním týchto zmien vám však odporúčame, aby ste vyhodnotili riziká súvisiace s implementáciou tohto procesu do svojho konkrétneho prostredia. Ak sa rozhodnete implementovať tento proces, vykonajte všetky dodatočné primerané opatrenia na ochranu systému. Odporúčame vám, aby ste tento proces použili iba v prípade, ak je to naozaj nutné.

Jednou z najčastejších príčin zlyhania inštalácie je blokovanie otvoreného súboru alebo uzamknutie súboru, ktorý musí použiť inštalačný program balíka Service Pack, aplikáciou od iného výrobcu. Tento problém môže spôsobiť napríklad antivírusová aplikácia alebo aplikácia na ochranu pred spyware od iného výrobcu. Ak chcete túto možnosť minimalizovať, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Zavrite všetky aplikácie a reštartujte počítač.
 2. Po reštartovaní počítača vypnite všetky antivírusové aplikácie alebo aplikácie na ochranu pred spyware, ktoré sa spúšťajú pri spustení počítača. Tieto aplikácie môžete zvyčajne vypnúť v oblasti oznámení. Táto oblasť sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky počítača. Aplikáciu v oblasti oznámení vypnite podľa týchto krokov:
  1. Pravým tlačidlom kliknite na program od iného výrobcu.
  2. V zozname možností kliknite na možnosť Zavrieť, Vypnúť, Ukončiť alebo podobný výraz. Ak tieto možnosti nie sú dostupné, možno budete musieť otvoriť príslušnú aplikáciu a zavrieť ju alebo vypnúť priamo v aplikácii.
 3. Okamžite po zatvorení antivírusového programu alebo programu antispyware sa pokúste kliknúť sem, čím sa nainštaluje úplný balík na prevzatie pre balík Service Pack, ktorý ste prevzali z webovej lokality Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
 4. Po dokončení inštalácie balíka Service Pack zapnite antivírusovú aplikáciu alebo aplikáciu na ochranu pred spyware, ktorú ste vypli v predchádzajúcich krokoch.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
Riešenie problémov pre pokročilých používateľov
Ak sa problém stále nevyriešil, môžete sa sami pokúsiť o vyriešenie problému podľa krokov určených pre pokročilých používateľov alebo sa môžete obrátiť na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Riešenie 4: Odinštalujte akékoľvek aplikácie zabezpečenia, reštartujte počítač a nainštalujte balík Service Pack

Dôležité Tento postup môže zvýšiť riziko súvisiace so zabezpečením. Tento postup tiež môže zvýšiť nedostatočné zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo voči nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Ak chcete umožniť programom pracovať tak, ako boli navrhnuté, alebo ak chcete implementovať konkrétne možnosti programov, odporúčame použiť postup opísaný v tomto článku. Pred vykonaním týchto zmien vám však odporúčame, aby ste vyhodnotili riziká súvisiace s implementáciou tohto procesu do svojho konkrétneho prostredia. Ak sa rozhodnete implementovať tento proces, vykonajte všetky dodatočné primerané opatrenia na ochranu systému. Odporúčame vám, aby ste tento proces použili iba v prípade, ak je to naozaj nutné.

Aplikácia zabezpečenia od iného výrobcu (napríklad antivírusová aplikácia, brána firewall alebo aplikácia na ochranu pred spyware) môže spôsobovať zlyhanie inštalácie aj po tom, ako ste sa ju pokúsili vypnúť. Inštalácia balíka Windows Vista SP1 vyžaduje niekoľko reštartovaní počítača, a preto sa aplikácia zabezpečenia môže znova spustiť po prvom reštartovaní. Zlyhanie inštalácie môžu spôsobovať aj aplikácie, ktoré poskytujú funkcie opráv databázy Registry.

Aplikáciu zabezpečenia od iného výrobcu môžete odinštalovať, skôr ako nainštalujete balík Service Pack. Mali by ste tak však urobiť iba ak ste si istí, že po dokončení inštalácie balíka Service Pack dokážete túto aplikáciu znova nainštalovať. Na opätovnú inštaláciu aplikácie zabezpečenia od iného výrobcu budete potrebovať pôvodné inštalačné médium pre danú aplikáciu alebo pôvodne prevzaté súčasti. Na opätovnú inštaláciu aplikácie zabezpečenia od iného výrobcu možno budete potrebovať aj kód Product Key.

Ak ste si istí, že dokážete aplikáciu od iného výrobcu znova nainštalovať, odinštalujte ju pomocou položky Programy a súčasti v ponuke Ovládací panel. Postupujte takto:
 1. Zavrite všetky aplikácie a reštartujte počítač.
 2. Po reštartovaní počítača kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart.
 3. V poli Hľadať zadajte text programy.
 4. Kliknite na položku Programy a súčasti.
 5. Kliknite na názov programu zabezpečenia, ktorý chcete odinštalovať.
 6. Kliknite na príkaz Odinštalovať.
 7. Po odinštalovaní programu reštartujte počítač.
 8. Pokúste sa kliknúť sem, čím sa nainštaluje úplný balík na prevzatie pre balík Service Pack, ktorý ste prevzali z webovej lokality Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
  Poznámka Odinštalovali ste softvér zabezpečenia, takže počítač je horšie zabezpečený voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečného softvéru, napríklad vírusov. Odporúčame, aby ste neprehľadávali web, nepoužívali e-mail ani program na výmenu okamžitých správ, kým nevyriešite tento problém a kým znova nenainštalujete softvér zabezpečenia.
 9. Po dokončení inštalácie balíka Windows Vista SP1 znova nainštalujte program zabezpečenia, ktorý ste odinštalovali v predchádzajúcich krokoch.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
Poznámka Ak sa problém nevyriešil, tento obsah vám už viac nepomôže. Môžete navštíviť nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Podobné problémy a riešenia
Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
971204 Inštalácia balíka Service Pack pre systém Windows Vista a Windows Server 2008 zlyháva s chybovým hlásením 0x80004005
939399 Chybové hlásenie pri pokuse o zálohovanie počítača so systémom Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Dialógové okno Súčasti systému Windows je v systéme Windows Vista prázdne alebo sa pri pokuse o použitie lokality Windows Update zobrazuje chybové hlásenie s nasledujúcim kódom: "0x80073712"
Ak sa problém nevyriešil, tento obsah vám už, žiaľ, nemôže viac pomôcť. Ďalšie riešenia môžete vyhľadať v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
vista sp1
Vlastnosti

ID článku: 947366 – Posledná kontrola: 09/25/2011 15:48:00 – Revízia: 2.0

 • kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366
Pripomienky