Po inštalácii balíka Service Pack pre systém Windows Vista sa zobrazí výzva na aktiváciu systému Windows Vista

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) bola ukončená 12. júla 2011. Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows
PRIZNAKY
Po nainštalovaní balíka Service Pack pre systém Windows Vista sa môže zobraziť výzva na aktiváciu kópie systému Windows Vista. S takouto výzvou sa môžete stretnúť aj v prípade, ak bol počítač predtým označený ako pravý a aktivovaný. Aj dialógové okno Vlastnosti systému Vista môže indikovať, že vaša kópia systému Windows Vista nie je aktivovaná.
PRICINA

Príčina 1: Zistili sa zmeny hardvéru alebo ovládačov hardvérových zariadení

Súčasťou procesu overovania pravosti systému Windows je opätovná aktivácia počítača v prípade zmeny hardvéru alebo ovládačov hardvérových zariadení. Balíky Service Pack pre systém Windows Vista môžu aktualizovať niektoré nainštalované ovládače zariadení. Z tohto dôvodu sa môže zobraziť výzva, aby ste znova aktivovali systém Windows Vista.

Príčina 2: Kópia systému Windows Vista nainštalovaná na vašom počítači nebola aktivovaná

Pred inštaláciou balíka Service Pack bola pravdepodobne na vašom počítači nainštalovaná podvodná aktivácia. Táto podvodná aktivácia bola pravdepodobne vytvorená s cieľom obísť aktivačný proces systému Windows Vista. Takýto typ zneužitia môže spôsobiť vážne zmeny v dôležitých súčastiach systému Windows Vista a ovplyvniť tak stabilitu systému. Balíky Service Pack zisťujú zneužitia, ktoré sú vytvorené na obídenie procesu aktivácie. Tieto balíky obsahujú tiež aktualizácie, ktoré takéto zneužitia nájdu a zablokujú.

Poznámka. Ďalšie informácie o spôsoboch overenia pravosti kópie systému Windows Vista nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite niektorý z nasledujúcich postupov.

Riešenie príčiny 1

Znova aktivujte svoju kópiu systému Windows Vista. Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows Vista nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
940315 Postup pri aktivácii systému Windows Vista

Riešenie príčiny 2

Po inštalácii balíka Service Pack v počítači so systémom Windows Vista, v ktorom je nainštalovaný takýto typ zneužitia, sa proces aktivácie systému Windows Vista znova aktivuje. Možno sa vám zobrazí výzva na aktiváciu systému Vista a poskytnutie aktuálneho a platného licenčného kľúča systému Windows Vista.
Vlastnosti

ID článku: 947519 – Posledná kontrola: 09/27/2011 09:44:00 – Revízia: 2.0

Balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista, Balík Service Pack 1 pre systém Windows Vista, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519
Pripomienky