Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov s inštaláciou programu Internet Explorer 8

Krok 1: Kontrola nevyhnutných podmienok na inštaláciu programu Internet Explorer 8
Pred inštaláciou programu Internet Explorer 8 musia byť nainštalované nasledujúce aktualizácie:Ďalšie informácie o nevyhnutných podmienkach na inštaláciu získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Nevyhnutné podmienky na inštaláciu programu Internet Explorer 8

Krok 2: Použitie postupov riešenia všeobecných problémov
Nasledujúce postupy sú vhodné na riešenie všeobecných problémov. Odporúča sa vyskúšať najskôr jednoduchšie postupy.

Postup A: Obnovenie nastavení zabezpečenia systému Windows na predvolené hodnoty (hodnotenie: jednoduché)

Opravte to za mňa

Ak chcete, aby sa nastavenia zabezpečenia systému Windows obnovili automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť k dispozícii iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak momentálne nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a neskôr ju spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Ja to vyriešim

Ak chcete nastavenia zabezpečenia systému Windows obnoviť manuálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Toto riešenie sa nevzťahuje na systémy Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic a Home Premium. Ak chcete obnoviť nastavenia zabezpečenia vo vydaní Home, môžete použiť riešenie Fix it, funkciu Obnovovanie systému alebo zálohu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom stlačte kláves ENTER.
 2. V systéme Windows XP zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  V systéme Windows Vista zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Zobrazí sa hlásenie „Úloha sa dokončila“ a výstražné hlásenie s informáciou o tom, že niektoré akcie nebolo možné vykonať. Toto hlásenie môžete ignorovať. Ďalšie informácie o tomto hlásení nájdete v súbore %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Po obnovení nastavení zabezpečenia systému Windows sa znova pokúste nainštalovať program Internet Explorer. Ak tento postup problém nevyriešil, skúste postup B.


Postup B: Kontrola prítomnosti malvéru v počítači (hodnotenie: jednoduché)

Spôsob zisťovania prítomnosti malvéru v počítači závisí od antimalvérových programov, ktoré používate.

Dôležité upozornenie: Ak používate vlastný antivírusový a antimalvérový softvér, pred kontrolou počítača aktualizujte definičné súbory antivírusového a antimalvérového softvéru.

Ak neviete, ako aktualizovať definičné súbory antivírusového a antimalvérového softvéru alebo ako skontrolovať počítač, jednoduchým a bezplatným spôsobom na vykonanie týchto úloh je nástroj Microsoft Safety Scanner.

Po kontrole prítomnosti malvéru v počítači sa pokúste znova nainštalovať program Internet Explorer. Ak tento postup problém nevyriešil, skúste postup C.

Postup C: Dočasné vypnutie antispywarového a antivírusového softvéru a inštalácia programu Internet Explorer 8 (hodnotenie: jednoduché)

Poznámka: Skôr než dočasne vypnete nástroj na kontrolu prítomnosti vírusov, uistite sa, že je zapnutá brána Windows Firewall. Po dokončení týchto krokov znova zapnite antivírusový program.

Ten slúži ako nástroj na ochranu počítača pred vírusmi. Ak je antivírusový program v počítači vypnutý, nepreberajte ani neotvárajte súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, nenavštevujte nedôveryhodné lokality ani neotvárajte e-mailové prílohy. Ďalšie informácie o počítačových vírusoch získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, aby ste riešenie mohli implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Ak chcete vykonať tento postup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vypnite antispywarový a antivírusový softvér. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušnú ikonu antispywarového alebo antivírusového softvéru v oblasti oznámení. Potom kliknite na položku Skončiť alebo Zakázať.
 2. Po zakázaní antispywarového a antivírusového softvéru sa pokúste znova nainštalovať program Internet Explorer 8.
 3. Po dokončení inštalácie programu Internet Explorer 8 znova zapnite antispywarový a antivírusový softvér.
Ak tento postup problém nevyriešil, vyskúšajte postup D.

Postup D: Inštalácia programu Internet Explorer 8 v stave čistého zavedenia systému (hodnotenie: pomerne jednoduché)


Ak chcete program Internet Explorer 8 nainštalovať v stave čistého zavedenia systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite počítač v stave čistého zavedenia systému. Ďalšie informácie o spustení počítača v stave čistého zavedenia systému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  310353 Konfigurácia systému Windows na spustenie v stave čistého zavedenia systému
 2. Po spustení počítača v stave čistého zavedenia systému sa znova pokúste nainštalovať program Internet Explorer 8.
 3. Po nainštalovaní programu Internet Explorer 8 spustite počítač v normálnom režime.
Ak tento postup problém nevyriešil, skúste postup B.

Postup E: Vyhľadanie súborov, ktoré nie je možné zálohovať alebo aktualizovať (hodnotenie: pomerne jednoduché)

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it. Po spustení riešenia Fix it sa pokúste nainštalovať program Internet Explorer 8.

Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Ak chcete vykonať tento postup, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zistite, či neexistuje problém, ktorý bráni zálohovaniu alebo aktualizácii súborov. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
  2. Skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci text do poľa Otvoriť a kliknutím na tlačidlo OK otvorte súbor ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Poznámka: Súbor ie8_main.log sa predvolene nachádza v priečinku C:\Windows.
  3. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END prejdite na koniec súboru ie8_main.log.
  4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať.
  5. Do poľa Hľadať zadajte text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. V časti Smer kliknite na možnosť Nahor a potom kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

   Ak nájdete text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled, znamená to, že existuje problém, ktorý bráni uloženiu súboru programu Internet Explorer 8 na odstránenie. Ak sa napríklad v súbore denníka nachádza text podobný nasledujúcemu textu, znamená to, že sa vyskytol problém:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Obnovte povolenia pre súbor Vgx.dll. Ak chcete nastaviť povolenia súboru na predvolenú úroveň, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK. V príkazovom riadku skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) niektorý z nasledujúcich príkazov a potom stlačte kláves ENTER:
  • Ak používate systém Windows XP, skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Ak používate systém Windows Server 2003, skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Ak používate systém Windows Vista, skopírujte a potom prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. Pokúste sa nainštalovať program Internet Explorer 8. Ak sa v súbore denníka uvádza výskyt problému, zopakujte všetky kroky uvedené v tomto postupe.Ak sa problém vyskytuje aj po použití týchto postupov, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie
Keď sa pokúsite odstrániť program Windows Internet Explorer 8, program sa nemusí zobraziť v zozname Nainštalované aktualizácie v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
965227 Program Windows Internet Explorer 8 sa nezobrazuje v zozname Nainštalované aktualizácie v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 949220 – Posledná kontrola: 05/29/2014 13:10:00 – Revízia: 23.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbPubTypeKC kbtshoot kbexpertiseinter kbcip kbconsumer KB949220
Pripomienky