Aktualizácie a rýchle opravy pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0

ÚVOD
V tomto článku sa uvádzajú všetky aktualizácie a rýchle opravy, ktoré sú k dispozícii pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0.
DALSIE INFORMACIE

Najnovšia kumulatívna súhrnná aktualizácia pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0

V nasledujúcej tabuľke je uvedená najnovšia kumulatívna súhrnná aktualizácia pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0. Táto aktualizácia zahŕňa všetky rýchle opravy, ktoré boli vydané na obmedzenú distribúciu. Táto kumulatívna súhrnná aktualizácia zahŕňa aj všetky predchádzajúce súhrnné aktualizácie.
Číslo článkuNázov článkuDátum vydania
2028381K dispozícii je súhrnná aktualizácia 12 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.029. júl 2010

Aktualizácie na všeobecnú distribúciu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktualizácie, ktoré boli vydané na všeobecnú distribúciu. Ak si chcete prečítať konkrétny článok priradený k danej aktualizácii, kliknutím na prepojenie zobrazte článok databázy Microsoft Knowledge Base uvedený v tabuľke. Ak chcete prevziať aktualizácie uvedené v tomto článku, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Číslo článkuNázov článkuDátum vydania
948917Získanie aktualizácií inštalácie pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. február 2008
948593Pri inštalácii servera systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Neplatný názov domény. Názov domény je neplatný alebo nedostupný (Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Invalid domain name. Domain name is either invalid or unreachable.) 28. február 2008
9480417. marca 2008 bola vydaná aktualizácia súborov Pomocníka pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.07. marec 2008
95592126. septembra 2008 bola vydaná aktualizácia súborov Pomocníka pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 (955921)26. september 2008
952858K dispozícii je súhrnná aktualizácia 1 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.024. november 2008
959419K dispozícii je súhrnná aktualizácia 2 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.015. január 2009
961768K dispozícii je súhrnná aktualizácia 3 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.012. marec 2009
968176K dispozícii je súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.07. máj 2009
970141K dispozícii je súhrnná aktualizácia 5 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.02. júl 2009
970148K dispozícii je súhrnná aktualizácia 6 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.027. august 2009
971782K dispozícii je súhrnná aktualizácia 7 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.022. október 2009
975995K dispozícii je súhrnná aktualizácia 8 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.017. december 2009
977650K dispozícii je súhrnná aktualizácia 9 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.011. február 2010
979347K dispozícii je súhrnná aktualizácia 10 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.08. apríl 2010
981328K dispozícii je súhrnná aktualizácia 11 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.03. jún 2010

Rýchle opravy s obmedzenou distribúciou

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rýchle opravy systému Microsoft Dynamics CRM, ktoré boli vydané na obmedzenú distribúciu. Rýchla oprava je určená len na opravu problému, ktorý je popísaný v súvisiacom článku databázy Microsoft Knowledge Base. Ak chcete získať rýchlu opravu, kliknutím na číslo článku prejdite na lokalitu služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytovanie technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Číslo článkuNázov článkuDátum vydania
946649Pri načítavaní schém CRM z webovej služby systému CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: 401 Neoprávnené (401 Unauthorized)14. február 2008
948045Pri sledovaní kontaktu programu Outlook v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook prestane program Outlook reagovať5. marec 2008
948035OPRAVA: V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 chýbajú tlačidlá Nový záznam (New Record) a Pridať existujúci záznam (Add Existing Record)12. marec 2008
948876Po uložení alebo odoslaní e-mailovej správy s dlhým textom pomocou webového klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 prestane program Internet Explorer reagovať12. marec 2008
949141Po kliknutí na položku Zobraziť v systéme CRM (View in CRM) po vytvorení plánovanej činnosti v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Najmenej jedného príjemcu sa nepodarilo priradiť k záznamu v systéme (At least one recipient could not be resolved to a record in the system)12. marec 2008
948005Po úprave kroku v pravidle pracovného postupu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nespúšťa kód udalosti OnSave alebo OnLoad12. marec 2008
948155Dátum alebo čas sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemusí pre niektoré časové pásma skonvertovať na čas UTC13. marec 2008
947860OPRAVA: Pri použití odpovedajúcich správ objektu SetStateEmailRequest na nastavenie e-mailových správ ako dokončených sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazuje chybové hlásenie: Výnimka systému CRM: Správa: Zadaný typ odosielateľa nie je podporovaný (Crm Exception: Message: The specified sender type is not supported)13. marec 2008
948008Po zmene používateľa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 vlastní novú reakciu stále pôvodný používateľ13. marec 2008
948157Pri vytváraní nového záznamu alebo otváraní existujúceho záznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Neplatný argument (Invalid Argument)16. marec 2008
948002Nesprávny čas spustenia a dokončenia v pracovných postupoch záznamu entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.017. marec 2008
948122Po načítaní kolekcie nainštalovaných lokalizovaných označení pomocou webovej služby metaúdajov systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 je kolekcia neúplná19. marec 2008
947401Pri importovaní prispôsobení do inej organizácie systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Maximálna dĺžka identifikátorov je 50 znakov (Identifiers cannot be more than 50 characters long)19. marec 2008
949086Po zobrazení zdieľaného priečinka kalendára alebo kontaktov v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazujú hlásenia týkajúce sa synchronizácie s programom Outlook1. apríl 2008
951179Pri pokuse o prechod do režimu offline v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa presunúť údaje entity (Failed move data for entity) 6. apríl 2008
949569Funkcia zisťovania duplikátov nedokáže zistiť duplicitné záznamy, ak sa v procese aktualizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 používa neaktualizovaná zostava doplnkov17. apríl 2008
948121Po ukončení programu Outlook alebo po prechode do režimu offline alebo online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže program Outlook prestať reagovať17. apríl 2008
951180 Pri inovácii zo systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 na systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Akcia Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction zlyhala. Odkaz na objekt nie je nastavený na inštanciu objektu (Action Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction failed. Object reference not set to an instance of an object.) 25. apríl 2008
948746Pri spúšťaní doplnku v inej než predvolenej organizácii v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Požiadavka zlyhala so stavom HTTP 401 Neoprávnené (The request failed with HTTP status 401 unauthorized)27. apríl 2008
948298Zoznam záznamov v dialógovom okne Vyhľadanie záznamov (Look Up Records) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie je filtrovaný podľa nového kontaktu27. apríl 2008
948629Pri pokuse o prechod do režimu offline v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa presunúť údaje entity Plug-in Assembly počas akcie Insert, countRows=[Number] (Failed move data for entity 'Plug-in Assembly during action Insert, countRows=[počet]) 27. apríl 2008
948172Pri odstraňovaní položky frontu z frontu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Záznam nie je k dispozícii (Record is unavailable)3. máj 2008
948588Pri importovaní prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Zlyhanie: Hromadná operácia: Neplatný argument (Failure: bulkoperation: Invalid Argument) 4. máj 2008
951884Po spustení klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa zastaví služba Microsoft.crm.Application.Hoster.exe5. máj 2008
950229Pri pokuse o pridanie produktu do príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Počas určovania ceny položky riadka podrobností sa vyskytla chyba (An error occurred during pricing of a detail line item)6. máj 2008
949347Po otvorení stránky Atribút (Attribute) pre atribút typu bit v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie sú tlačidlá Posunúť nahor (Move Up) a Posunúť nadol (Move Down) k dispozícii 6. máj 2008
949925 Po kliknutí na položku Priradiť (Assign) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa prípad služby nepriradí používateľovi 12. máj 2008
952945Karta Ochrana osobných údajov (Privacy) na stránke Nastavenie osobných možností (Set Personal Options) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje prepojenie na vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre funkciu hlásenia chýb 12. máj 2008
951718Pri prehľadávaní stránok v priečinku Microsoft Dynamics CRM v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazujú hlásenia chyby skriptu15. máj 2008
948604Pri pokuse o poskytnutie jazyka v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Duplicitný riadok kľúča sa nedá vložiť do objektu dbo.LocalizedLabel s jedinečným indexom ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect (Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.LocalizedLabel' with unique index 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect) 19. máj 2008
952724Po nainštalovaní klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise pre program Outlook sa nedajú zobraziť e-mailové správy v priečinkoch 19. máj 2008
951301 Pri pokuse o prechod do režimu offline v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba servera SQL Server. Je nakonfigurované kaskádovanie, preto skúste vykonať túto akciu znova (A SQL Server error occurred. Try this action again due to configured cascading.) 29. máj 2008
947978Po nastavení vlastnej webovej stránky ako predvolenej domovskej stránky v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa niektoré reťazcové premenné neodovzdávajú do vlastného webového formulára 29. máj 2008
951206Príkaz FetchXML obsahujúci príkaz <Link-Entity> v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže vracať nesprávne alebo prázdne údaje29. máj 2008
953185Po spustení funkcie úlohy Aktualizovať stavy zmlúv (Update Contract States) v tureckej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nefunguje funkcia Pokračovať (Resume) podľa očakávaní 29. máj 2008
950202Po pridaní novej hodnoty do poľa zoznamu výberu atribútu pre entitu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa stratia preložené označenia 3. jún 2008
951477Po spustení funkcie Odoslať cielený e-mail (Send Direct E-mail) pomocou používateľom definovaného dotazu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Nemáte prístup k záznamu alebo záznam neexistuje (Either you do not have access to the record or the record does not exist) 3. jún 2008
949719Pri sledovaní prijatej e-mailovej správy alebo po odoslaní sledovanej e-mailovej správy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Pri povýšení tejto položky do systému Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba (An error occurred promoting this item to Microsoft Dynamics CRM) 5. jún 2008
947818Po vytvorení novej vlastnej entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa na karte Závislosti bez udalosti (Non-Event Dependencies) v dialógovom okne Vlastnosti formulára (Form Properties) zobrazí pole bez názvu5. jún 2008
950006Po skonvertovaní e-mailovej aktivity na prípad v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa daná e-mailová aktivita nepridá k prípadu 5. jún 2008
952925Pri pokuse o pridanie používateľa z dôveryhodnej domény do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba. Skúste vykonať túto akciu znova (An error has occurred. Try this action again.) 9. jún 2008
951274Pri pokuse o importovanie organizácie do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Výnimka System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Na serveri neexistuje žiadny takýto objekt (Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): There is no such object on the server) 9. jún 2008
950414Pri povýšení e-mailovej správy v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Pri povýšení e-mailovej správy systému Microsoft CRM sa vyskytla chyba (An error occurred while promoting a Microsoft CRM e-mail message) 9. jún 2008
951502E-mailová správa odoslaná používateľom systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nedá otvoriť 16. jún 2008
951919Pravidlo pracovného postupu nepokračuje, aj keď sú v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 splnené podmienky čakania 17. jún 2008
951197Po aktivovaní alebo deaktivovaní používateľa v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 sa pole ModifiedBy záznamu nenastavuje automaticky 18. jún 2008
952149V českej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sú nesprávne preložené označenia Muž (Male) a Žena (Female) (952149) 18. jún 2008
950542Synchrónne doplnky neodpovedajú na udalosti spustené v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. jún 2008
949068Pri použití šablóny obsahujúcej pole Týka sa (Regarding) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje rovnomenné pole v e-mailovej aktivite žiadnu hodnotu 21. jún 2008
952018Poskytovateľ konta POP3 doručuje stovky kópií rovnakých e-mailových správ do databázy systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 24. jún 2008
950374Po otvorení stránky Ukážka (Preview) aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa text zobrazuje v jednom riadku16. júl 2008
955049Pri pokuse o prechod do režimu offline v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa presunúť údaje entity Uložené zobrazenie (Saved View) počas akcie Insert, countRows=13 (Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13)16. júl 2008
952019Služba Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router prestáva po uplynutí určitého času spracúvať e-mailové správy16. júl 2008
951711K dispozícii je aktualizácia zmien izraelského letného času na rok 2008 v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 a v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 pre program Outlook21. júl 2008
951098Po začiarknutí políčka Zobraziť číslo týždňa v zobrazeniach kalendára (Show week number in Calendar views) vo formulári Miestne nastavenie zákazníka – Osobné možnosti (Customer Regional Options – Personal Options) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v zobrazení roka zobrazenia MiniCalendar nezobrazuje dátum správne23. júl 2008
948843Pri spúšťaní alebo úprave pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže počítač pracovať pomaly24. júl 2008
950175Program Outlook nemožno používať očakávaným spôsobom, kým sa nenačítajú všetky doplnky systému Microsoft Dynamics CRM 4.025. júl 2008
952815Pri spustení dotazu Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Podrobnosti o nespracovanej chybe systému Microsoft CRM: Chyba servera v aplikácii / (Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application)25. júl 2008
950088Po otvorení klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa e-mailové správy neodosielajú z aplikácie Outlook Web Access, z aplikácie Outlook Mobile Access, ani z pravidiel programu Outlook28. júl 2008
948126V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v okne vyhľadávania vzťahov obchodného vzťahu nezobrazujú všetky pracovné postupy1. august 2008
951538V zobrazení Moje prijaté e-maily (My Received E-mails) v zozname aktivít typu E-mail v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 je hodnota v stĺpci Skutočné ukončenie (Actual End) nesprávna1. august 2008
951174Po kliknutí na kartu Poznámky (Notes) na stránke entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa obsah na tejto karte nemusí zobraziť13. august 2008
952547Po rozbalení sekcie ukážky záznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa záznam presunie do dolnej časti oblasti mriežky13. august 2008
950886Pri spustení sprievodcu zostavou alebo vykonaní aktivity hromadného importu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Prihlásený používateľ nemá zodpovedajúce povolenia zabezpečenia na zobrazenie týchto záznamov alebo na vykonanie konkrétnej akcie (The logged on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action)13. august 2008
950154Pri zmene poľa Nadradený obchodný vzťah (Parent Account) vo formulári príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Žiadny atribút (No Attribute)14. august 2008
954498Po kliknutí na položku Aktualizovať marketingový zoznam (Update Marketing List) na stránke Správa členov (Manage Members) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 marketingový zoznam stále obsahuje členov, ktorí sa majú odstrániť14. august 2008
954800Po otvorení e-mailových správ, ich zatvorení, odpovedaní na ne alebo ich odoslaní ďalej v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook prestáva program Outlook reagovať14. august 2008
952115Pri odosielaní cielenej e-mailovej správy pomocou e-mailovej šablóny v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahujú polia dynamických hodnôt žiadny obsah14. august 2008
950374 Po otvorení stránky Ukážka (Preview) aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa text zobrazuje v jednom riadku 16. júl 2008
955049 Pri pokuse o prechod do režimu offline v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa presunúť údaje entity Uložené zobrazenie (Saved View) počas akcie Insert, countRows=13 (Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13) 16. júl 2008
952019 Služba Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router prestáva po uplynutí určitého času spracúvať e-mailové správy 16. júl 2008
951711 K dispozícii je aktualizácia zmien izraelského letného času na rok 2008 v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 a v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 pre program Outlook 21. júl 2008
951098 Po začiarknutí políčka Zobraziť číslo týždňa v zobrazeniach kalendára (Show week number in Calendar views) vo formulári Miestne nastavenie zákazníka – Osobné možnosti (Customer Regional Options – Personal Options) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v zobrazení roka zobrazenia MiniCalendar nezobrazuje dátum správne 23. júl 2008
948126 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v okne vyhľadávania vzťahov obchodného vzťahu nezobrazujú všetky pracovné postupy 24. júl 2008
948843 Pri spúšťaní alebo úprave pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže počítač pracovať pomaly 24. júl 2008
950175 Program Outlook nemožno používať očakávaným spôsobom, kým sa nenačítajú všetky doplnky systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 25. júl 2008
952815 Pri spustení dotazu Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Podrobnosti o nespracovanej chybe systému Microsoft CRM: Chyba servera v aplikácii / (Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application) 25. júl 2008
951538 V zobrazení Moje prijaté e-maily (My Received E-mails) v zozname aktivít typu E-mail v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 je hodnota v stĺpci Skutočné ukončenie (Actual End) nesprávna 25. júl 2008
950088 Po otvorení klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa e-mailové správy neodosielajú z aplikácie Outlook Web Access, z aplikácie Outlook Mobile Access, ani z pravidiel programu Outlook 28. júl 2008
951174 Po kliknutí na kartu Poznámky (Notes) na stránke entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa obsah na tejto karte nemusí zobraziť 13. august 2008
952547 Po rozbalení sekcie ukážky záznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa záznam presunie do dolnej časti oblasti mriežky 13. august 2008
950886 Pri spustení sprievodcu zostavou alebo vykonaní aktivity hromadného importu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Prihlásený používateľ nemá zodpovedajúce povolenia zabezpečenia na zobrazenie týchto záznamov alebo na vykonanie konkrétnej akcie (The logged on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action) 13. august 2008
950154 Pri zmene poľa Nadradený obchodný vzťah (Parent Account) vo formulári príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Žiadny atribút (No Attribute) 14. august 2008
954498 Po kliknutí na položku Aktualizovať marketingový zoznam (Update Marketing List) na stránke Správa členov (Manage Members) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 marketingový zoznam stále obsahuje členov, ktorí sa majú odstrániť 14. august 2008
954800 Po otvorení e-mailových správ, ich zatvorení, odpovedaní na ne alebo ich odoslaní ďalej v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook prestáva program Microsoft Outlook reagovať 14. august 2008
952115 Pri odosielaní cielenej e-mailovej správy pomocou e-mailovej šablóny v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahujú polia dynamických hodnôt žiadny obsah 14. august 2008
952601 Pri kontrole vykonávanej v sprievodcovi EDW (Environmental Diagnostic Wizard) inštalačným programom systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba| Kontrola FullTextRunningValidator: Zlyhanie: Služba msftesql sa nenašla v počítači [názov_počítača] (Error| Check FullTextRunningValidator: Failure: Service msftesql was not found on computer '[Computer_Name]') 15. august 2008
952602 Pri pokuse o inštaláciu doplnku Microsoft Dynamics CRM Data Connector pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa overiť inštaláciu súčasti SQL Server Reporting Services Report Server (Unable to validate SQL Server Reporting Services Report Server installation) 15. august 2008
951252 Pri úprave zostavy pomocou sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa môžu niektoré prispôsobenia v zostave neočakávane odstrániť 15. august 2008
950490 Pri inovácii pravidiel pracovného postupu zo systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 na systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: System.OutOfMemoryException 21. august 2008
949732 Po spustení pravidla pracovného postupu na aktualizáciu niektorých polí záznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa pole typu bit neočakávane nastaví späť na predvolenú hodnotu 29. august 2008
951300 Po spustení nástroja Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager nedokáže funkcia celotextového vyhľadávania nájsť články databázy Microsoft Knowledge Base a stav niektorých zmlúv nemožno nastaviť na možnosť Ukončiť platnosť (Expire) 3. september 2008
951849 Po spustení služby Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router v počítači s viacjadrovými procesormi sa zobrazuje chybové hlásenie: Položka s rovnakým kľúčom už bola pridaná (An item with the same key has already been added) 4. september 2008
947278 Pri pokuse o inštaláciu doplnku Microsoft Dynamics CRM Connector pre systém SSRS sa zobrazuje chybové hlásenie: Funkcia Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction zlyhala (Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction failed) 4. september 2008
951268 Po inovácii na systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa oddeľovač desatinných miest zadaný v nastaveniach používateľa v inej než anglickej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 neočakávane zmení 8. september 2008
956720 Po zadaní času odloženia alebo po zrušení aktivity v pripomenutí v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa naplánovaný termín aktivity neočakávane zmení na čas 12:00 9. september 2008
948043 Prispôsobenia sa nedajú importovať zo systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 inovovaného na iný systém Microsoft Dynamics CRM 4.0, ktorý bol takisto inovovaný 9. september 2008
954916 Pri tlači aktivity zo zobrazenia Aktivity (Activities) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba: Parameter LOCID_UI_DIR nie je definovaný (Error: 'LOCID_UI_DIR' is undefined) 9. september 2008
951319 Pri vytváraní plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazujú chybové hlásenia 9. september 2008
952673 Pri pokuse o otvorenie zobrazenia Kalendár (Calendar) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Udalosť obsahuje neplatný typ príjemcu (Event Journaling Invalid Recipient Type) 10. september 2008
952576 Trieda RetrieveTeamsSystemUserResponse v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nevracia všetky atribúty 10. september 2008
953906 K dispozícii je aktualizácia zmien časových pásiem a letného času v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 a v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 pre program Microsoft Office Outlook 18. september 2008
954351 Pri pokuse o zobrazenie dátumu v zobrazení Kalendár (Calendar) v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Error de servidor en la aplicación '/' 25. september 2008
956869 Pri vytváraní novej organizácie alebo importovaní organizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Služba msftesql sa nenašla v počítači [názov_počítača] (Service msftesql was not found on computer '[Computer_name]') 26. september 2008
948770 Po kliknutí na tlačidlo vyhľadávania v poli typu Zákazník, ktorým sa spúšťa udalosť OnChange, sa môže systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočakávane zatvoriť 26. september 2008
956129 Pri pokuse o uloženie plánovanej činnosti, povýšenie e-mailovej správy alebo spustenie nástroja E-mail Router v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa môže zobraziť chybové hlásenie 7. október 2008
952046 Klient systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook môže prestať reagovať, ak sú v počítači nainštalované ďalšie doplnky programu Outlook 7. október 2008
955056 Funkcia Hromadná korešpondencia (Mail Merge) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávne prenáša špeciálne znaky do programu Microsoft Word 14. október 2008
953905 K dispozícii je aktualizácia zmien časových pásiem a letného času v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 a v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook 15. október 2008
948530 Aktualizáciou systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nezmení databáza systému Microsoft Dynamics CRM, ak sa balík MUI nainštaluje v počítači, v ktorom je nainštalovaný systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. október 2008
957701 Po spustení pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zostáva pracovný postup v stave Prebieha (In Progress) alebo Čaká (Waiting) 21. október 2008
951549 Pri pokuse o odstránenie manažéra zo záznamu používateľa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba (An error has occurred) 22. október 2008
953284 Po odoslaní e-mailovej správy v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook zostáva správa v priečinku Prebieha (In progress) frontu Moja práca (My work) 22. október 2008
953340 E-mailové správy od používateľa systému CRM do frontu sa nedoručujú do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. október 2008
952979 Pri zobrazení uložených zobrazení pomocou funkcie Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Pri zobrazovaní tejto prepojenej entity sa vyskytla chyba (There was an error in showing this linked entity) 22. október 2008
950521 Po dvojitom kliknutí na adresu URL zahŕňajúcu japonský alebo čínsky burzový symbol v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa otvorí webová stránka služby MSN Money v angličtine 22. október 2008
953099 Pracovný postup v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa neočakávane spúšťa 22. október 2008
954811 Spustenie nástroja Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager na serveri systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 trvá dlho 23. október 2008
950430 Formulár systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno odoslať aj v prípade, ak požadované pole neobsahuje platnú hodnotu 23. október 2008
950475 Po spustení funkcie Zrušiť (Dismiss) v pripomenutí sledovaného kalendára programu Outlook v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa hodnota Dôvod stavu (Status Reason) záznamu plánovanej činnosti zmení na predvolenú hodnotu 23. október 2008
951309 Po naimportovaní označení do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie sú označenia preložené očakávaným spôsobom 23. október 2008
954549 Pri používaní klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa internetové e-mailové správy, ktoré v riadku predmetu obsahujú nebezpečné alebo netlačiteľné znaky, odosielajú priamo do presmerovacej poštovej schránky systému Microsoft Dynamics CRM 23. október 2008
954256 Pri plánovaní aktivity služby zahŕňajúcej zariadenie alebo objekt v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Najmenej jeden príjemca nemá e-mailovú adresu alebo je označený ako príjemca s nepovoleným e-mailom (At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as 'Do Not Allow' e-mail) 23. október 2008
957788 Pri pokuse o otvorenie aktivity založenej na entite ActivityPointer vo vlastnej zostave v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: 4200 nie je známym typom objektu (4200 is not a recognized Object type) 24. október 2008
951640 Pri zobrazení pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie (The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it) 27. október 2008
956757 Roly zabezpečenia nemožno importovať z inovovanej organizácie do organizácie, ktorá nie je inovovaná v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. október 2008
954917 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno vytvoriť reakciu, ak je pole Priradiť (Assign to) nastavené na front 27. október 2008
953291 Funkciu SetFocus() nemožno použiť na zachovanie výberu poľa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. október 2008
952733 Zmeny filtra údajov kontaktov sa nesynchronizujú s kontaktmi používateľa v programe Outlook v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook 27. október 2008
951065 Pri pokuse o pridanie kontaktov do marketingového zoznamu pomocou funkcie Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba (An error has occurred) 27. október 2008
955247 Pri pokuse o zatvorenie príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba overenia. Dĺžka atribútu subject entity opportunityclose prekročila maximálnu povolenú dĺžku 100 (A validation error occurred. The length of the 'subject' attribute of the 'opportunityclose' entity exceeded the maximum allowed length of '100'.) 27. október 2008
955745 Pri pokuse o konfiguráciu klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Táto implementácia nie je súčasťou overených kryptografických algoritmov FIPS platformy Windows (This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms) 27. október 2008
955286 Po otvorení funkcie Server Manager v nástroji Deployment Manager v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 prestáva nástroj Deployment Manager reagovať 27. október 2008
952311 Po kliknutí na tlačidlo Obnoviť zoznam (Refresh list) v mriežke zobrazenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Poradie podľa stĺpcov nezodpovedá poradiu v stránkovaní (Order by columns do not match those in paging) 28. október 2008
958031 Pri prechode do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook v sieti s malou šírkou pásma alebo v sieti s veľkým oneskorením sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa neznáma chyba (An unknown error has occurred) 28. október 2008
957792 Pri pokuse o importovanie organizácie do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba| Import organizácie (názov=[názov_spoločnosti], Id=[ID_organizácie]) zlyhal (Error| Import Organization (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) failed) 28. október 2008
956805 Pri úprave objednávky s uzamknutou cenou v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Výnimka systému Crm: Správa: Produkt a jednotku nie je možné aktualizovať, kým je entita zamknutá., Kód chyby: -2147206371 (Crm Exception: Message: The product and the unit cannot be updated while the entity is locked., ErrorCode: -2147206371) 28. október 2008
957703 Po zmene možnosti v dialógovom okne Možnosti (Options) prestáva klient systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook reagovať 28. október 2008
956585 Pri inštalácii systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: System.Exception: Funkcia Action Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction zlyhala (System.Exception: Action Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction failed) 28. október 2008
955234 Po prechode do režimu online v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa stratia zmeny vykonané v režime offline 28. október 2008
954227 Po spustení funkcie zisťovania duplicitných záznamov s údajmi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyžaduje sa objekt (Object required) 28. október 2008
953033 Pri pokuse o import údajov zahŕňajúcich atribút zoznamu výberu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Transformujte údaje analýzy (Transform parse data) 28. október 2008
952874 Pri vytváraní faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 je automaticky generované číslo faktúry kratšie o jeden znak 28. október 2008
954673 Po dokončení sprievodcu Sprievodca vytvorením rýchlej kampane (Create Quick Campaign Wizard) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa neodošle e-mailová správa 28. október 2008
954349 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno vybrať cenník, aj keď vo formulári Vytvorenie entity (Create Entity) alebo Aktualizácia entity (Update Entity) existuje tlačidlo Vyhľadanie cenníka (Price List lookup) 29. október 2008
954655 Systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 nevykonáva kontrolu jedinečnosti čísla produktu po pridaní vlastného atribútu do entity Produkt (Product) 29. október 2008
955452 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v odoslanej e-mailovej správe, v ktorej sa na vykreslenie údajov obsahujúcich znaky posunu riadka používa e-mailová šablóna, nepoužívajú znaky posunu riadka 29. október 2008
953842 Pri pokuse o skonvertovanie existujúceho potenciálneho zákazníka na odozvy na rýchlu kampaň v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie (The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it) 29. október 2008
956354 Po inovácii talianskej verzie systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 na taliansku verziu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa vypočítaná čiastka výnosov uzavretej príležitosti násobí číslom 10 000 29. október 2008
958571 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno v nástroji Deployment Manager importovať organizáciu 30. október 2008
954433 Na stránke Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie alebo nemožno vybrať hodnotu vyhľadávania 30. október 2008
953999 Pri pokuse o exportovanie výsledkov do hárka programu Excel nevráti systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 výsledky, ak bola v dotaze rozšíreného vyhľadávania použitá podmienka Nasledujúcich X dní (Next X Days) 5. november 2008
955055 Po otvorení dokumentu hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Mail_Merge_[číslo][1] je hlavný dokument hromadnej korešpondencie. Program Word nemôže nájsť jeho zdroj údajov (Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source.) 5. november 2008
952855 Používateľ s licenciou na klientsky prístup v režime spravovania môže neočakávaným spôsobom získať prístup k vlastným entitám v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. november 2008
955065 Po spustení zostavy v niektorých verziách systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa môžu vyskytnúť problémy s rozložením alebo formátovaním 10. november 2008
948987 Pri importovaní údajov do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocou sprievodcu importom údajov alebo spustení novej migrácie údajov pomocou nástroja Data Migration Manager sa zobrazuje chybové hlásenie: Nesprávny oddeľovač údajov: Našiel sa iba jeden oddeľovač (Mismatched data delimiter: only one delimiter was found) 11. november 2008
956859 Po strate sieťového pripojenia na menej než jednu minútu sa v programe Outlook deaktivuje panel s nástrojmi systému Microsoft Dynamics CRM 20. november 2008
952680 Pri pokuse o pridanie riadka zmluvy do zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Požadovaný záznam sa nenašiel alebo nemáte dostatočné povolenia na jeho zobrazenie (The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it) 20. november 2008
950119 Pri pokuse o uloženie plánovanej činnosti pre súvisiaci obchodný vzťah v systéme Microsoft Dynamics CRM 3.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Porušenie obmedzenia UNIQUE KEY UQ_PrincipalObjectAccess (Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_PrincipalObjectAccess') 5. december 2008
949202 Po kliknutí na časť grafu s cieľom zobraziť tabuľky s údajmi v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Výraz FilterExpression pre tabuľku Table0 nemožno spracovať (The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed) 5. december 2008
951909 Pri pokuse o importovanie prispôsobenia na iný server systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Neplatná predpona názvu (Invalid name prefix) 8. december 2008
950372 V počítači so systémom Windows Vista sa pri spúšťaní programu Outlook alebo po kliknutí na priečinok Microsoft Dynamics CRM v programe Outlook opakovane zobrazuje výzva na zadanie mena používateľa a hesla 8. december 2008
958902 Po pridaní poznámok do formulára entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 majú karty skrátené názvy alebo sa nezobrazujú 9. december 2008
954322 Pri importovaní prispôsobení do inovovanej inštalácie systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Súbor sa nepodarilo odovzdať alebo import zlyhal (Either the file could not be uploaded or Import failed) 9. december 2008
950207 Pri pokuse o otvorenie aktivity kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa výnimka typu System.Web.HttpUnhandledException (Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown) 9. december 2008
957406 Pri pokuse o vytvorenie plánovanej činnosti pomocou formulára kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Najmenej jeden príjemca nemá e-mailovú adresu alebo je označený ako príjemca s nepovoleným e-mailom (At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as Do Not Allow e-mail) 9. december 2008
958836 Pri spúšťaní vlastnej zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba (An error has occurred) 9. december 2008
959394 Po dvojitom kliknutí na záznam v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa otvorí nesprávny záznam 9. december 2008
952322 Pravidlo pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nepracuje po spustení očakávaným spôsobom 10. december 2008
958287 Pri zobrazení formulára aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa výnimka typu System.Web.HttpUnhandledException (Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown) 10. december 2008
953489 Po spustení hromadnej korešpondencie s možnosťou Všetky záznamy na aktuálnej strane (All Records On Current Page) alebo s možnosťou Všetky záznamy na všetkých stranách (All Records On All Pages) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nezobrazia žiadne záznamy 10. december 2008
954313 Pri pokuse o prihlásenie na webovú lokalitu systému Microsoft Dynamics CRM zo servera systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Adresa IP požiadavky patrí do inej skupiny adries než sieťová adresa (Request IP Address has different address family from network address) 10. december 2008
952658 Pri vyhľadávaní článku databázy Knowledge Base v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa daný článok nedá nájsť 10. december 2008
955418 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno odstrániť poznámku pomocou používateľa, ktorého rola nezahŕňa povolenie na tlač 10. december 2008
954592 Po vytvorení vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 používajú všetky priradenia medzi vlastnosťou Vyhľadávanie (Lookup) vlastnej entity a vlastnosťou Zákazník (Customer) cenovej ponuky nesprávny kód typu objektu 10. december 2008
955981 Pri pokuse o otvorenie vlastného zobrazenia v kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Uložený dotaz s ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e neexistuje (savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist) 10. december 2008
958181 Pri importovaní organizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Typ alebo názov priestoru názvov InvokeDotNetAssembly neexistuje v priestore názvov Microsoft.Crm.Workflow (The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow') 11. december 2008
957270 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno neočakávane povýšiť plánovanú činnosť bez zadaného predmetu, hoci atribút Predmet (Subject) entity Plánovaná činnosť (Appointment) je nastavený na možnosť Požadované spoločnosťou (Business Required) 11. december 2008
956127 V súbore prispôsobení exportovanom zo systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 chýbajú niektoré atribúty entity Outlook Synchronization 11. december 2008
956282 Pri vývoji zostavy vlastnej aktivity pracovného postupu pomocou súpravy Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK sa zobrazuje chybové hlásenie: Kľúč nemôže byť NULL (The Key cannot be NULL) 11. december 2008
953887 Pri pokuse o úpravu niektorých vlastností importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Záznam nie je k dispozícii (Record is unavailable) 11. december 2008
954940 Pri pokuse o odstránenie záznamu vlastnej entity v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba, obráťte sa na správcu (An error has occurred, please contact your administrator) 11. december 2008
955253 Pri pokuse o pridanie účastníkov do existujúcej plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Nemáte dostatočné oprávnenia na prístup k objektu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 alebo na vykonanie požadovanej operácie (You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation) 11. december 2008
955064 Vo webovom klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno zobraziť vytvorené aktivity vo formulári aktivity kampane 11. december 2008
956237 Po vytvorení pravidla pracovného postupu na aktualizáciu stavu príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zostáva pracovný postup v stave čakania 11. december 2008
951432 V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook s prístupom v režime offline nemožno po prepnutí na iné sieťové pripojenie v režime offline znova prejsť do režimu online 11. december 2008
956771 Po exportovaní šablóny hromadnej korešpondencie do nového prostredia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa daná šablóna neočakávane priradí k nesprávnej vlastnej entite 11. december 2008
957305 Pri pridávaní produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr vytvorených z príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje neočakávané chybové hlásenie 11. december. 2008
957920 Po dokončení sprievodcu vytvorením rýchlej kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa neodošle žiadna e-mailová správa 11. december 2008
955977 V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook nemožno v režime offline otvoriť záznam vlastnej entity, aj keď má používateľ povolenie na otvorenie daného záznamu 11. december 2008
959226 Pri importovaní organizácie do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Zmena parametrov alebo zdrojov údajov zostavy na zadané hodnoty nie je povolená (Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed) 11. december 2008
954929 Pri presúvaní používateľa z jednej organizačnej jednotky do inej v nástroji Deployment Manager v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracuje počítač pomaly 11. december 2008
954640 Po otvorení formulára Adresa (Address) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v poli Nadradený záznam (Parent) zobrazuje priečinok bez názvu 11. december 2008
956370 Po vykonaní akcie Obnoviť zmluvu (Renew Contract) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v poli Počiatočný dátum (Start Date) v riadku zmluvy zobrazuje nesprávny dátum 11. december 2008
959775 Po dokončení sprievodcu vytvorením rýchlej kampane v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa neodošle žiadna e-mailová správa, aj keď bola nainštalovaná rýchla oprava 954673 11. december 2008
953586 Pri pokuse o spustenie asynchrónnej služby v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Pri spúšťaní asynchrónnej služby MSCRMAsyncService sa vyskytla výnimka: MSCRMAsyncService (Exception while starting async service: MSCRMAsyncService) 11. december 2008
956751 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa pracovný postup spúšťa dvakrát, aj keď je príslušné pravidlo pracovného postupu nastavené na spustenie iba v prípade, ak má aktivita stav Dokončené (Completed) 11. december 2008
957975 Po spustení pracovného postupu systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávne spracúva desatinné číslo 11. december 2008
957421 Pri synchronizácii programu Outlook s klientom systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook môže program Outlook zlyhať 11. december 2008
957299 V nástroji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer sa po kliknutí na položku Nastaviť vlastnosti (Set Properties) v kroku Odoslať e-mail (Send E-mail) zobrazuje chybové hlásenie 11. december 2008
957919 Po opätovnom vytvorení rovnakej faktúry v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje nesprávne chybové hlásenie 11. december 2008
958072 Po inovácii zo systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 na systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno použiť niektoré dotazy používateľa, ktoré sa spúšťajú pre kontakty, potenciálnych zákazníkov alebo obchodné vzťahy 11. december 2008
957377 Po inovácii nórskej verzie systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 na nórsku verziu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahujú lokalizované zobrazenia neplatný prvok layoutXML 12. december 2008
949069 Po importovaní prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sú v niektorých formulároch zakázané viaceré vyhľadávacie atribúty 12. december 2008
955750 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno neočakávane vytvoriť plánovanú činnosť služby, aj keď používateľ nemá oprávnenia entity služby 12. december 2008
955061 V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa po načítaní súvisiaceho objektu e-mailovej správy pomocou udalosti Presend Callout zobrazuje chybové hlásenie: Funkcia Send() zlyhala, HR = 80045f00 (Send() failed, HR = 80045f00) 12. december 2008
956445 Po odstránení záznamu vo webovom klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 zostáva daný záznam v databáze systému Microsoft Dynamics CRM 12. december 2008
955487 Po odoslaní e-mailovej správy pomocou šablóny hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa stratia znaky posunu riadka 12. december 2008
955006 Do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno pridať používateľa z nadradenej domény 12. december 2008
955058 Pri vykonávaní niektorých zmien konfigurácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracuje počítač pomaly 12. december 2008
956079 Po vytvorení zostavy pomocou sprievodcu zostavou v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa pre súvisiaci typ záznamu zobrazujú iba záznamy, ktoré boli zmenené za posledných 30 dní 15. december 2008
947762 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa môže neočakávane spustiť pracovný postup, ktorý je definovaný na spustenie pri zmene atribútu záznamu, aj keď sa sledovaný atribút nezmení 16. december 2008
958003 Pri publikovaní importovaného pracovného postupu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Automatický pracovný postup nemožno publikovať, ak nie sú zadané žiadne parametre aktivácie (Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified) 16. december 2008
958563 Po zobrazení vlastností kroku, ktorý odkazuje na e-mailovú správu v pracovnom postupe v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0, sa nezobrazuje text danej e-mailovej správy 16. december 2008
955482 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa atribúty actualstart a actualend entity ActivityPointer neočakávane nastavujú na hodnotu Date Only 16. december 2008
959248 Systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 zlyháva pri spracúvaní e-mailových správ pomocou nástroja Microsoft Dynamics CRM E-mail Router 16. december 2008
958280 Pri pokuse o uloženie opakovaného týždenného plánu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Hodnota parametra Int32 je príliš vysoká alebo nízka (Value was either too large or too small for an Int32) 16. december 2008
957225 Po odoslaní e-mailovej aktivity rýchlej kampane systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočakávane spúšťa pravidlo pracovného postupu 16. december 2008
956112 Po odstránení rýchlej kampane obsahuje denník aplikácií chybové hlásenia servera systému Microsoft Dynamics CRM: Službe odstránenia sa nepodarilo vyčistiť tabuľku=[názov_tabuľky] (Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]) 16. december 2008
954682 Poradie tabulátorov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie je v očakávanom poradí, ak tabulátory obsahujú veľké sekcie zahŕňajúce polia s viacerými riadkami 16. december 2008
957086 Pri pokuse o zmenu organizátora plánovanej činnosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Zdieľanie tohto záznamu nemožno zrušiť. Presúvať iných používateľov zo zdieľania môže iba vlastník vybratého záznamu (You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share.) 16. december 2008
960249 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0, ktorého jazykom je tradičná čínština (CHT), sa pri pokuse o importovanie údajov pomocou funkcie importu údajov zobrazuje chybové hlásenie: Rozšírenie CrmSoapExtension zistilo výnimku mimo systému CRM (CrmSoapExtension detected non-CrmException) 16. december 2008
952852 Po spustení dotazu FetchXML zo súpravy Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit je vrátený počet nesprávny 16. december 2008
950307 Proces prechodu do režimu offline nepreberá záznam používateľa do lokálnej databázy MSDE v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. december 2008
956045 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v poliach Vytvorené (Created On) a Naposledy zmenené (Last Modified On) v dialógovom okne webovej stránky Vlastnosti (Properties) zobrazuje iba krátky formát dátumu 16. december 2008
953764 Filter Parent Downloaded entity Custom nepracuje v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 očakávaným spôsobom 17. december 2008
956257 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa používa nesprávny dátum začiatku fiškálneho roka, ak je v počítači nastavené časové pásmo GMT+12 alebo GMT+13 17. december 2008
959572 Po skonvertovaní odozvy na kampaň v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nevyplní pole Zdrojová kampaň (Source Campaign) príležitosti 17. december 2008
956537 Počas procesu importu prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa stratí príloha, ktorá je zahrnutá v šablóne hromadnej korešpondencie 17. december 2008
955833 Pri pokuse o zmenu prihlasovacieho používateľského konta na stránke Zadanie konta zabezpečenia (Specify Security Account) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Konto služieb systému Microsoft CRM je neplatné (The Microsoft CRM services account is not valid) 17. december 2008
958487 Pri hromadnom preradení záznamov jedného používateľa inému používateľovi správcom sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazuje chybové hlásenie: Publikovanie možno zrušiť len pre publikované pracovné postupy a šablóny pracovných postupov (Only published workflows and workflow templates can be unpublished) 17. december 2008
958250 Ak je v počítači so systémom Windows nakonfigurované časové pásmo pre Santiago, po výbere 11. októbra v kalendári systému Microsoft CRM sa zobrazuje chybové hlásenie: Neočakávaná chyba (Unexpected Error) 17. december 2008
956521 Po opätovnom naplánovaní aktivity služby pomocou tlačidla Znova naplánovať (Reschedule) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa dané zmeny neprejavia 17. december 2008
958256 Po skonvertovaní potenciálneho zákazníka na záznam obchodného vzťahu a na záznam kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nevypĺňa pole Nadradený zákazník (Parent Customer) v zázname kontaktu 17. december 2008
956283 Pri pokuse o úpravu týždenného pracovného plánu používateľa alebo zariadenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba. Mali by ste sa obrátiť na správcu (An error has occurred and you should contact your administrator.) 17. december 2008
957380 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno nastaviť atribút statuscode pomocou procesu CompoundCreate pred vytvorením faktúry 17. december 2008
958791 Pri pokuse o pridanie používateľa z dôveryhodnej domény do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba (An error has occurred) 17. december 2008
959208 Úloha zisťovania duplikátov nezisťuje všetky duplikáty v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. december 2008
955469 Pri pokuse o priradenie inštancie entity inému používateľovi vo webovom klientovi systému Microsoft Dynamics CRM alebo v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie 17. december 2008
958818 Pri pokuse o priradenie e-mailovej správy používateľovi z frontu systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Uzavreté aktivity nemožno priradiť inému používateľovi (Activities that have been closed cannot be assigned to another user) 17. december 2008
955423 Pri zlučovaní dvoch obchodných vzťahov pridaných do neaktívneho marketingového zoznamu sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazuje chybové hlásenie: Zlúčenie bolo zrušené. Obráťte sa na správcu systému a skúste to znova (The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again.) 17. december 2008
955685 Používateľ s oprávnením Priradiť rolu (Assign Role) v podriadenej organizačnej jednotke môže v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočakávane priradiť rolu Správca systému (System Administrator) 17. december 2008
957589 Pri pokuse o úpravu stĺpcov zobrazenia entity pracovného postupu pomocou funkcie Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Find) v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: V systéme Microsoft Dynamics CRM sa vyskytla chyba (Microsoft Dynamics CRM has encountered an error) 19. december 2008
957318 V kalendári služieb systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže používateľ zobraziť záznamy používateľov a zariadení, ku ktorým nemá prístup prostredníctvom svojej roly zabezpečenia 19. december 2008
961135 Pri pokuse o otvorenie zobrazenia v kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba: Vyskytla sa výnimka typu System.Web.HttpUnhandledException (Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown) 12. december 2008
957960 Po odoslaní e-mailovej správy inému používateľovi v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook nemožno prejsť do režimu online 19. december 2008
955233 Po uložení roly zabezpečenia v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie 19. december 2008
950266 Pri pokuse o spustenie sprievodcu Data Migration Manager Wizard v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa opakovane zobrazuje prihlasovacia stránka 19. december 2008
966206 Pri pokuse o naplánovanie zostavy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa nevytvára snímka zostavy 22. december 2008
955051 Pri definovaní novej mapy údajov, ktorá odkazuje na entitu zmluvy v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0, sa správne nevyberú a nezobrazia všetky požadované atribúty 5. január 2009
957970 Pri klikaní na karty niektorých formulárov entít v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 a na pracovnú plochu sa môžu stratiť karty 6. január 2009
955422 Pri pokuse o opätovné otvorenie uzavretej príležitosti v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: 1 nie je platný kód stavu príležitosti (1 is not a valid status code on opportunity) 6. január 2009
957031 Pri pokuse o spustenie systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 po inovácii operačného systému na systém Windows Server 2008 sa zobrazuje chybové hlásenie: Požadované počítadlo výkonu nie je vlastné počítadlo. Musí byť inicializované ako počítadlo iba na čítanie (The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly.) 6. január 2009
952599 Po publikovaní prispôsobenia entity kontaktu a entity obchodného vzťahu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 môže byť označenie poľa adresy nesprávne 7. január 2009
952148 Pri prvom pokuse o prechod do režimu online po inovácii klienta systému Microsoft Dynamics CRM 3.0 pre program Outlook na klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa neidentifikovaná chyba (An unidentified error occurred) 9. január 2009
956852 Po spustení zostavy, v ktorej sa používa typ príkazu StoredProcedure, sa v nástroji Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services zobrazuje chybové hlásenie: Nepodarilo sa spustiť dotaz pre množinu údajov Test_MSCRM (Query execution failed for data set 'Test_MSCRM') 12. január 2009
955574 Po spustení hromadnej korešpondencie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba 0x80041103 Entita Contact neobsahuje atribút s názvom = '' (Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = '') 13. január 2009
957057 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno nastaviť správanie funkcie Odstrániť (Delete) na možnosť Odstrániť prepojenie (Remove Link) alebo Obmedziť (Restrict) pre vlastný vzťah medzi dvoma vlastnými entitami 13. január 2009
957704 Pri vyhľadávaní používateľov systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 podľa ich priezviska zo vzťahu sa nenájdu žiadni používatelia 13. január 2009
960286 K dispozícii je nová aktualizácia zmien časových pásiem a letného času v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 a v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook 15. január 2009
957871 Záznamy úlohy rozšírenia pracovného postupu spôsobujú, že tabuľka AsyncOperationTable v databáze MSCRM systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa príliš zväčšuje 15. január 2009
953821 Po aktualizovaní záznamu, pre ktorý v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 existuje duplicitný záznam, sa neočakávane spúšťa pracovný postup 2. marec 2009
968135 Pri pokuse o importovanie pravidla pracovného postupu v tureckej verzii systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Výnimka System.Data.SqlClient.SqlException: Neplatný názov stĺpca isCrmUIWorkflow (System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid column name 'isCrmUIWorkflow') 9. marec 2009
957966 Ak sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 používa dynamická možnosť, záznam nemožno exportovať do hárka programu Excel 9. marec 2009
968672 Keď používateľ systému Microsoft Dynamics CRM odošle inému používateľovi systému Microsoft Dynamics CRM sledovanú e-mailovú správu systému Microsoft Dynamics CRM, príjemcovi sa nezobrazí ikona sledovaného e-mailu systému Microsoft Dynamics CRM 12. marec 2009
958601 Ak sa pri pokuse o uloženie záznamu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zistí duplicitný záznam, stratia sa poznámky 12. marec 2009
968755 Pri používaní veľkého počtu pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase výrazne zväčšujú a dochádza k problémom s výkonom 12. marec 2009
968515 Po nainštalovaní rýchlej opravy 950886 v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa existujúcim vlastným rolám zabezpečenia neudelia skryté oprávnenia 12. marec 2009
956330 Pri importovaní prispôsobení v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracuje počítač pomaly a dochádza k nadmernému využívaniu procesora 12. marec 2009
966331 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno priradiť prípad z jedného frontu do iného bez ohľadu na oprávnenia roly zabezpečenia 12. marec 2009
958562 Pri používaní kórejčiny alebo japončiny v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa predvolená presnosť peňažného poľa nastavuje na hodnotu 2 12. marec 2009
950266 Pri pokuse o spustenie sprievodcu Data Migration Manager Wizard v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa opakovane zobrazuje prihlasovacia stránka 12. marec 2009
955138 Pri pokuse o prístup k niektorým zobrazeniam v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracuje počítač pomaly alebo dochádza k uplynutiu časového limitu 18. marec 2009
959549 Správcovia môžu neočakávane zobraziť používateľov služby Active Directory, ktorí nepatria do jeho organizačnej jednotky v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. marec 2009
969287 Ak je symbol @ prvým znakom zobrazovaného mena odosielateľa nevyžiadaných e-mailových správ, e-mailový smerovač ich presunie do priečinka nedoručiteľných správ v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. marec 2009
954811 Spustenie nástroja Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager na serveri systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 trvá dlho 30. marec 2009
961135 Pri pokuse o otvorenie zobrazenia v kalendári služieb v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba: Vyskytla sa výnimka typu System.Web.HttpUnhandledException (Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown) 6. apríl 2009
970136 Konto, ktoré už nie je nadradeným kontom podriadeného konta, neočakávane umožňuje v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazenie záznamov podriadeného konta 13. apríl 2009
969946 K dispozícii je nástroj pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0, ktorý umožňuje extrahovať token sledovania z predmetu e-mailu a aktualizovať stĺpec tokenu sledovania v tabuľke e-mailov 14. apríl 2009
958084 K dispozícii je rýchla oprava, ktorá umožňuje vypnúť funkciu Smart Matching v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. apríl 2009
969776 Po prechode do režimu offline v systéme Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook sa niektoré poznámky nesynchronizujú očakávaným spôsobom 7. máj 2009
969758 Schému domény služby Active Directory a adresy URL systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno nezávisle nakonfigurovať pre externých a pre interných používateľov služby Active Directory 7. máj 2009
953812 K dispozícii je rýchla oprava, ktorá umožňuje sledovať plánovanú činnosť v zdieľanom kalendári v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. máj 2009
963054 Pri vytváraní aktivít kampane, aktivít rýchlej kampane alebo aktivít hromadnej korešpondencie prostredníctvom marketingového zoznamu vytvára systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktivity pre neaktívnych členov marketingového zoznamu 7. máj 2009
957720 Niektoré záznamy v databáze offline sa stratia po ignorovaní problémov, ktoré sa vyskytujú pri prechode do režimu online v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook s funkciou prístupu v režime offline 2. júl 2009
959072 Po pridaní mnohých polí viacerých rôznych typov atribútov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa formulár entity načítava pomaly 2. júl 2009
956526 Po vytvorení kampane alebo rýchlej kampane na vytvorenie e-mailovej aktivity pomocou možnosti Priradiť do frontu (Assign to a queue) sa odosielateľ nesprávne nastaví ako vlastník úlohy hromadnej operácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. júl 2009
971758 Vyskytuje sa neočakávaná chyba, aj keď používateľ v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zmení rolu príležitosti zákazníka z duplicitnej na jedinečnú 2. júl 2009
971356 Zobrazuje sa chybové hlásenie pretečenia zásobníka, ak je pre vyhľadávacie pole vo formulári entity povolená udalosť OnChange() a ak sa dané pole zmení po hlásení o zistení duplikátov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. júl 2009
971082 V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemožno odstrániť údaje z poľa v duplicitnom zázname 2. júl 2009
972150 Po zmene vlastností nástroja Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router sa neočakávane obnovuje predvolené nastavenie vlastností 2. júl 2009
971355 Systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočakávane vytvára ďalšie znaky posunu riadka v e-mailových správach vytvorených pracovným postupom 2. júl 2009
972482 V klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Outlook sa pri sledovaní plánovanej činnosti zobrazuje chybové hlásenie, ak vlastnosť ExchangeEntryID obsahuje viac ako 512 znakov 2. júl 2009
971353 Po vytvorení viacerých používateľov naraz pomocou metódy Service.Create(user) sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazuje chybové hlásenie: Nemožno vložiť duplicitný kľúč (Cannot insert duplicate key) 2. júl 2009
971354 Ak je v počítači nainštalovaná súhrnná aktualizácia 4 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0, pri zapnutí funkcie Sledovať v systéme CRM (Track in CRM) zlyhá program Microsoft Outlook 2. júl 2009
972501 Klient systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook nenačítava panel s nástrojmi očakávaným spôsobom 2. júl 2009
972033Pri pridávaní používateľa z dôveryhodnej domény do systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Pokúšate sa vytvoriť používateľa s prihlásením do domény, ktoré neexistuje. Vyberte iné prihlásenie do domény a skúste to znova (You are attempting to create a user with a domain logon that does not exist. Select another domain logon and try again.) 27. august 2009
974037 Po nainštalovaní súhrnnej aktualizácie 4 sa e-maily s určitými zobrazovanými menami nesledujú v systéme CRM 27. august 2009
974310 Pracovný postup občas zlyháva na podmienke čakania27. august 2009
976091 Pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 je k dispozícii aktualizácia zmien času DST na rok 2009 pre Káhiru a Západnú Austráliu22. október 2009
975579 Objednávka sa neočakávane zmení na objednávku iba na čítanie, ak pravidlo pracovného postupu alebo aplikácia súpravy SDK zmení jej stav v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 na možnosť Prebieha (In Progress)22. október 2009
975529 Pri pokuse o zmenu názvu domény existujúceho používateľa systému Microsoft Dynamics CRM v dôveryhodnej doméne sa zobrazuje chybové hlásenie: Názov domény neexistuje (The domain name does not exist)22. október 2009
975490 Ak je asynchrónna služba systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 spustená na viacerých serveroch, dochádza k zablokovaniu22. október 2009
974434 Bez oprávnení správcu systému v programe Microsoft SQL Server nemožno nainštalovať systém Microsoft Dynamics CRM 4.0 ani vytvoriť ďalšie organizácie v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.022. október 2009
977714V systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 možno neočakávane hromadne upravovať uzavreté príležitosti alebo uzavretých potenciálnych zákazníkov17. december 2009
978093Po použití možnosti Manuálne priradiť používateľov (Manually Map Users) na priradenie používateľa z externej dôveryhodnej domény v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zlyhá sprievodca importom organizácie 17. december 2009
978201V kalendári služieb sa nezobrazujú aktivity služieb ani pravidelné plánované činnosti, ktoré začínajú pred intervalom zobrazenia17. december 2009
978842Pri pokuse o uloženie zmien vykonaných v role zabezpečenia v organizačnej jednotke sa v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazuje chybové hlásenie: Vyskytla sa chyba (An error has occurred)11. február 2010
978872Keď sa klient systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook nachádza v stave offline, pri pokuse o spustenie zostavy sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba: Vyskytla sa chyba (Error: An error has occurred)11. február 2010
978929Po prechode do režimu offline v systéme Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook s funkciou prístupu v režime offline sa aktualizované záznamy v databáze organizácie systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesynchronizujú s databázou offline11. február 2010
978638Pri synchronizácii údajov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Microsoft Office Outlook sa zobrazuje chybové hlásenie: Pri synchronizácii údajov s programom Outlook sa vyskytla neznáma chyba (An unknown error occurred while synchronizing data to Outlook)11. február 2010
979483Po odstránení predmetu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa neodstráni prepojenie medzi dvoma predmetmi 11. február 2010
980627Po nainštalovaní rýchlych opráv metaúdajov pre novú organizáciu v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje databáza novej organizácie dané rýchle opravy 8. apríl 2010
981885Po synchronizovaní programu Microsoft Office Outlook so systémom Microsoft Dynamics CRM 4.0 chýbajú údaje v poliach v časti Adresa (Address) kontaktu 8. apríl 2010
981309Program Microsoft Office Outlook 2007 sa neočakávane zatvára po vytvorení hromadnej korešpondencie štítkov v klientovi systému Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook s nainštalovanou súhrnnou aktualizáciou 7 pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.08. apríl 2010
981839Po synchronizovaní programu Microsoft Outlook so systémom Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa v programe Microsoft Outlook zobrazuje PSČ na nesprávnom mieste v kontakte8. apríl 2010
981625Služba DeletionService zlyhá po spustení na odstránenie záznamu z databázy systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 3. jún 2010
982510Pri pokuse o otvorenie klienta systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 pre program Outlook v uzamknutom prostredí zabezpečenia sa zobrazuje hlásenie s upozornením Systému Microsoft Dynamics CRM sa nepodarilo pridať webovú adresu servera systému Microsoft Dynamics CRM medzi dôveryhodné lokality (Microsoft Dynamics CRM was unable to add the Web address of the Microsoft Dynamics CRM server to Trusted Sites) 3. jún 2010
983439Po skonvertovaní potenciálneho zákazníka na obchodný vzťah v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 nefunguje pravidlo zisťovania duplikátov3. jún 2010
2249156Zo serverov, na ktorých je nainštalovaná asynchrónna služba pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0, sa neočakávane odosielajú duplicitné e-maily29. júl 2010
Vlastnosti

ID článku: 949256 – Posledná kontrola: 09/12/2011 01:35:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
Pripomienky