Pri pokuse o inštaláciu balíka Windows XP Service Pack sa zobrazuje chybové hlásenie informujúce o odmietnutí prístupu alebo nedokončení inštalácie balíka Service Pack

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Príznaky
Pri inštalácii balíka Windows XP Service Pack 2 (SP2) alebo Service Pack 3 (SP3) sa môže zobraziť chybové hlásenie s informáciou podobnou tejto:
Chyba inštalácie produktu Service Pack 3. Prístup je odmietnutý.
Chyba inštalácie produktu Service Pack 3. Inštalácia produktu Service Pack nie je dokončená
Súbor Svcpack.log tiež môže obsahovať nasledovné chybové hlásenie:
Proces DoRegistryUpdates zlyhal.
Príčina
Tieto chyby sa môžu vyskytnúť, ak sú obmedzené povolenia pre niektoré kľúče databázy Registry spôsobom, ktorý bráni balíku Service Pack vo vykonaní ich aktualizácie. Prístup ku kľúčom databázy Registry môže byť obmedzený určitými programami, ktoré menia zoznamy SACL (System Access Control List) v databáze Registry tak, aby ich nebolo možné zmeniť prostredníctvom kont správcov. Inštalátor balíka Service Pack sa spúšťa pod kontom správcu (Používateľ), a preto nemôže získať prístup ku kľúčom databázy Registry s obmedzeným prístupom. Ak nemôže balík Windows XP Service Pack aktualizovať kľúč databázy Registry, pretože prístup ku kľúču obmedzuje iný program, inštalácia balíka Service Pack zlyhá.

Ak chcete skontrolovať, či aktualizácia databázy Registry zlyhala, prejdite do časti Ďalšie informácie.
Riešenie
Na vyriešenie problému postupujte podľa nasledujúcich postupov riešenia problémov v poradí, v akom sú uvedené. Tieto postupy sú určené pre stredne pokročilých a pokročilých používateľov.

Poznámka: Na dokončenie týchto postupov sa musíte prihlásiť do systému Windows pomocou používateľského konta, ktoré patrí správcovi počítača. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete s kontom správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste prihlásení do systému Windows s používateľským kontom, ktoré patrí správcovi počítača, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Postup 1: Reštartovanie počítača a prevzatie a inštalácia balíka Windows XP SP3 zo Strediska pre prevzatia softvéru spoločnosti Microsoft

Ak sa niektorý program spúšťa so zamknutým súborom, súbor sa môže podariť odomknúť reštartovaním počítača. Pokúste sa súbor odomknúť ukončením všetkých programov a reštartovaním počítača. Potom skúste prevziať a nainštalovať balík Service Pack.

Ak ste sa pôvodne pokúsili nainštalovať bal Windows XP SP3 cez službu Windows Update a proces zlyhal, prevezmite si úplný balík Windows XP SP3 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Po prevzatí sa pokúste balík Service Pack nainštalovať.Ďalšie informácie o prevzatí balíka Windows XP Service Pack 3 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Ak sa chybové hlásenie po vykonaní týchto krokov nezobrazuje a úspešne ste nainštalovali balík Windows XP SP3, proces je dokončený.

Ďalšie informácie o obnovení predvoleného nastavenia zabezpečenia v systéme Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
313222 Ako obnovím predvolené nastavenie zabezpečenia? (Tento obsah môže byť v angličtine)


Ak tento postup problém nevyriešil, prejdite na postup 2.

Postup 2: Reštart počítača a zatvorenie alebo vypnutie všetkých spustených programov na ochranu proti vírusom a spyware

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Riziko útoku zo strany škodlivého softvéru alebo zlomyseľných používateľov znížite tak, že nebude navštevovať iné webové lokality ani preberať súbory, kým je antivírusový program a program na ochranu pred spyware zatvorený alebo vypnutý.

Jednou z najčastejších príčin zlyhania inštalácie je blokovanie otvoreného súboru alebo uzamknutie súboru, ktorý inštalátor balíka Service Pack potrebuje, programom (napríklad antivírusovým programom) od inej spoločnosti. Ak chcete prijať opatrenia, ktoré vám umožnia predísť tomuto problému, pred inštaláciou balíka Windows XP SP3 použite nasledovný postup:
 1. Ukončite všetky programy a potom reštartujte počítač.
 2. Po reštarte počítača zatvorte alebo vypnite všetky programy na ochranu proti vírusom a spyware, ktoré môžu byť spustené.

  Poznámka. Tieto programy môžete vypnúť v oblasti oznámení. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu od inej spoločnosti a potom kliknite na položku na zatvorenie alebo vypnutie programu. Ak sa takáto možnosť nezobrazí, prečítajte si dokumentáciu k programu, alebo požiadajte o pokyny príslušného výrobcu.
 3. Po zatvorení programu na ochranu proti vírusom a spyware inštalujte balík Windows XP SP3 z balíka prevzatého v rámci postupu 1.
 4. Po dokončení inštalácie balíka Windows XP SP3 znovu spustite program na ochranu proti vírusom alebo program na ochranu proti spyware, ktorý ste vypli v kroku 2.
Ak sa chybové hlásenie po vykonaní týchto krokov nezobrazuje a úspešne ste nainštalovali balík Windows XP SP3, proces je dokončený.

Ak tento postup nevyriešil problém a chcete skúsiť vykonať pokročilé riešenie problémov, prejdite do časti Riešenie problémov pre pokročilých používateľov. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problému, prejdite do časti Ďalšie kroky.
RIEŠENIE PROBLÉMOV PRE POKROČILÝCH POUŽÍVATEĽOV
V tejto časti je uvedený postup riešenia problému určený pre pokročilých používateľov, ktorý môžu vykonať v prípade, že postupy v časti Riešenie zlyhali. Tento postup je určený len pre pokročilých používateľov.

Obnovenie pôvodného nastavenia databázy Registry a pôvodných povolení pre súbory

Ak chcete, aby sme pôvodné nastavenie databázy Registry a pôvodné povolenia pre súbory obnovili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete funkciu Automatické aktualizácie zapnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.


Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50389

Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a potom ju môžete spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
Pri resetovaní povolení pre súbor a kľúč databázy Registry postupujte nasledovne:
 1. Prevezmite a potom nainštalujte súbor Subinacl.exe. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Spustite program Poznámkový blok.
 3. Do programu Poznámkový blok skopírujte nasledujúci text.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Toto zahŕňa, okrem iného, implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Úroveň odbornosti článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu objasniť funkciu určitej konkrétnej procedúry. Publikované príklady však neupravia, aby zaistili požadovanú pridanú funkčnosť alebo pridali ďalšie konštrukčné procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.
 4. Tento súbor programu Poznámkový blok uložte s názvom Reset.cmd.
 5. Spustite skript dvojitým kliknutím na súbor Reset.cmd.

  Poznámka. Proces definovaný v tomto súbore skriptu môže trvať dlhú dobu. Skript musíte spustiť ako správca.
 6. Nainštalujte balík Windows XP SP3.
Ak sa chybové hlásenie po vykonaní týchto krokov nezobrazuje a úspešne ste nainštalovali balík Windows XP SP3, proces je dokončený.

Ak tento postup nevyriešil problém, prejdite do časti Ďalšie kroky.
Ďalšie informácie

Overenie úspešnosti aktualizácie databázy Registry

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz %windir%\svcpack.log a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa súbor Svcpack.log.
 2. V ponuke Úpravy kliknite na položku Hľadať.
 3. Do poľa Hľadať zadajte DoRegistryUpdates zlyhal a potom kliknite na tlačidlo Hľadať ďalej.

  Ak aktualizácia databázy Registry zlyhala, v súbore bude zobrazené chybové hlásenie "DoRegistryUpdates failed". Toto hlásenie uvádza, že v aktualizovaní databázy Registry bráni určitý problém. Toto chybové hlásenie môže mať text podobný nasledujúcemu:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed. (Proces DoInstallation:DoRegistryUpdates zlyhal.)
  xxxx.xxx: Access is denied. (Prístup je odmietnutý.)
  xxxx.xxx: Hlásenie zobrazené používateľovi: Access is denied. (Prístup je odmietnutý.)
  Poznámka: Reťazec xxxx.xxx v tomto hlásení predstavuje časovú známku jednotlivých položiek.

Antivírusový softvér

Antivírusový program je určený na ochranu počítača pred vírusmi. Ak je antivírusový program v počítači vypnutý, nemali by ste preberať ani otvárať súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, navštevovať nedôveryhodné lokality ani otvárať e-mailové prílohy. Ďalšie informácie o počítačových vírusoch nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
ĎALŠIE KROKY
Ak vám tieto postupy nepomohli, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, sú: V prípade pretrvávajúcich problémov môže byť vhodné kontaktovať technickú podporu:
winxpsp3 windowsxpsp3 fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 949377 – senaste granskning 07/25/2013 12:14:00 – revision: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377
Feedback