Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Informácie o funkciách TCP Chimney Offload, Receive Side Scaling a sieťový priamy prístup do pamäte v systéme Windows Server 2008

ÚVOD
V tomto článku sa popisujú funkcie TCP Chimney Offload, Receive Side Scaling (RSS) a sieťový priamy prístup do pamäte (NetDMA), ktoré sú k dispozícii pre protokol TCP/IP v systéme Windows Server 2008.
DALSIE INFORMACIE

Prehľad technológie TCP Chimney Offload

TCP Chimney Offload je sieťová technológia, ktorá umožňuje presunúť zaťaženie z procesora na sieťový adaptér počas prenosu údajov na sieti. V systéme Windows Server 2008 technológia TCP Chimney Offload umožňuje, aby sa v sieťovom podsystéme systému Windows znížilo zaťaženie spracovania pripojenia k sieťovému adaptéru prostredníctvom protokolu TCP/IP k sieťovému adaptéru, ktorý podporuje znižovanie zaťaženia prostredníctvom protokolu TCP/IP.

Technológia TCP Chimney Offload je k dispozícii vo všetkých verziách systémov Windows Server 2008 a Windows Vista. Ak sieťový adaptér podporuje túto funkciu, môže sa znížiť zaťaženie aj pripojenia prostredníctvom protokolu TCP/IPv4, aj prostredníctvom protokolu TCP/IPv6.

Zapnutie a vypnutie technológie TCP Chimney Offload v systéme Windows Server 2008

Technológia TCP Chimney Offload sa môže zapnúť alebo vypnúť v nasledujúcich dvoch umiestneniach:
 • operačný systém,
 • stránka s rozšírenými vlastnosťami sieťového adaptéra.
Technológia TCP Chimney Offload bude fungovať, iba ak bola zapnutá v oboch umiestneniach. Podľa predvoleného nastavenia je technológia v oboch umiestneniach vypnutá. Pri inštaláciách OEM sa však technológia TCP Chimney Offload môže zapnúť v operačnom systéme, v sieťovom adaptéri alebo v oboch prípadoch.

Konfigurácia technológie TCP Chimney Offload v operačnom systéme

 • Ak chcete zapnúť technológiu TCP Chimney Offload, použite nasledujúci postup:
  1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
  2. V príkazovom riadku zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=enabled
 • Ak chcete vypnúť technológiu TCP Chimney Offload, použite nasledujúci postup:
  1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
  2. V príkazovom riadku zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
   netsh int tcp set global chimney=disabled
 • Ak chcete zistiť aktuálny stav technológie TCP Chimney Offload, použite nasledujúci postup:
  1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
  2. V príkazovom riadku zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
   netsh int tcp show global

Konfigurácia technológie TCP Chimney Offload v sieťovom adaptéri

 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť technológiu TCP Chimney Offload, použite nasledujúci postup:
  1. Otvorte okno Správca zariadení.
  2. V ponuke Sieťové adaptéry dvakrát kliknite na požadovaný sieťový adaptér.
  3. Na karte Spresnenie kliknite v okne vedľa položky na zníženie záťaže TCP na položky Zapnuté alebo Vypnuté.

   Poznámky Rozliční výrobcovia môžu na popis technológie TCP Chimney Offload na stránke vlastností Spresnenie sieťového adaptéra používať rozličné pojmy.

Spolupráca technológie TCP Chimney Offload s inými programami alebo službami

Keď sa pomocou technológie TCP Chimney Offload zníži zaťaženie spracovania prostredníctvom protokolu TCP/IP v danom pripojení k vyhradenému sieťovému adaptéru prostredníctvom protokolu TCP, musí spolupracovať s inými programami alebo službami, ktoré v sieťovom podsystéme používajú služby nižšej vrstvy. V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje spolupráca technológie TCP Chimney Offload s inými programami alebo službami.
Program alebo službaSpolupráca s technológiou TCP Chimney OffloadOčakávané správanie pri zapnutí služby aj technológie TCP Chimney Offload
Brána Windows FirewallÁno Ak je brána firewall nakonfigurovaná na povolenie daného pripojenia prostredníctvom protokolu TCP, zásobník TCP/IP zníži zaťaženie pripojenia prostredníctvom protokolu TCP k sieťovému adaptéru.
Brány firewall tretích stránPodľa implementácie Niektorí dodávatelia brány firewall sa rozhodli implementovať svoj produkt takým spôsobom, že technológia TCP Chimney Offload sa dá používať aj pri spustení služby brány firewall. Informácie o tom, či používaný produkt podporuje technológiu TCP Chimney Offload, sa nachádzajú v dokumentácii k bráne firewall.
Politika protokolu IPsec (Internet Protocol security)Nie Ak sa v systéme používa politika IPsec, zásobník TCP/IP nezníži zaťaženie žiadneho pripojenia prostredníctvom protokolu TCP. Vďaka tomu môže vrstva IPsec poskytnúť požadované zabezpečenie pomocou kontroly každého paketu.
Služba teaminingu sieťového adaptéra (Táto služba je známa aj ako služba vyrovnávania zaťaženia a zabezpečenia pred zlyhaním. Poskytujú ju zvyčajne výrobcovia OEM.)Podľa implementácieNiektorí výrobcovia OEM sa rozhodli implementovať svoje riešenia teamingu sieťového adaptéra takým spôsobom, že spolupracujú s technológiou TCP Chimney Offload. Ak chcete zistiť, či môžete používať technológiu TCP Chimney Offload s touto službou, pozrite si dokumentáciu k službe teamingu sieťového adaptéra.
Virtualizácia systému Windows (technológia Hyper-V) Nie Ak na spúšťanie virtuálnych zariadení používate technológiu Microsoft Hyper-V, z technológie TCP Chimney Offload nebude mať výhody žiadny operačný systém.
Nástroje na monitorovanie siete, ako napríklad Network Monitor alebo Wireshark Podľa implementácieNiektoré nástroje na monitorovanie siete môžu spolupracovať s technológiou TCP Chimney Offload, nemusia však monitorovať pripojenia, pri ktorých nastalo zníženie zaťaženia.
Služba vyrovnávania zaťaženia siete (NLB – Network Load Balancing) Nie Ak konfigurujete službu NLB na serveri, zásobník TCP/IP nezníži zaťaženie pripojenia prostredníctvom protokolu TCP.
Služba klastraÁnoPripojeniam prostredníctvom protokolu TCP používajúcim ovládač siete odolný voči chybám (NetFT.sys) sa však zaťaženie nezníži. Ovládač NetFT sa používa na klastrovú komunikáciu medzi uzlami odolnú voči chybám.
Služba na preklad sieťových adries (NAT) (známa aj ako služba zdieľaného pripojenia na internet) NieAk je služba nainštalovaná a spustená, zásobník TCP/IP nezníži zaťaženie pripojení.

Zistenie funkčnosti technológie TCP Chimney Offload

Keď je technológia TCP Chimney Offload v operačnom systéme aj sieťovom adaptéri zapnutá, zásobník TCP/IP sa pokúsi o zníženie zaťaženia vhodných pripojení prostredníctvom protokolu TCP k sieťovému adaptéru. Ak chcete zistiť, ktoré aktuálne vytvorené pripojenia prostredníctvom protokolu TCP majú znížené zaťaženie, postupujte nasledovne:
 1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
 2. Zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  netstat –t
  Zobrazí sa výstup, ktorý sa podobá nasledujúcemu hláseniu:
  Active Connections Proto Local Address     Foreign Address    State      Offload State TCP  127.0.0.1:52613    computer_name:52614    ESTABLISHED   InHost TCP  192.168.1.103:52614    computer_name:52613    ESTABLISHED   Offloaded
  V tomto výstupe je znížené zaťaženie druhého pripojenia.
Ďalšie informácie o technológii TCP Chimney Offload v systéme Windows Server 2003 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
912222 Vydanie balíka Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Zapnutie a vypnutie technológie RSS v systéme Windows Server 2008

Ak chcete zapnúť technológiu RSS, postupujte nasledovne:
 1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
 2. V príkazovom riadku zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  netsh int tcp set global rss=enabled
Ak chcete technológiu RSS vypnúť, postupujte nasledovne:
 1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
 2. V príkazovom riadku zadajte uvedený príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  netsh int tcp set global rss=disabled
Ak chcete zistiť aktuálny stav technológie RSS, použite nasledujúci postup:
 1. Pomocou poverení správcu otvorte príkazový riadok.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  netsh int tcp show global
Ak zapínate technológiu RSS pomocou príkazu, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
TCP Global Parameters ---------------------------------------------- Receive-Side Scaling State : enabled
Poznámka Podľa predvoleného nastavenia je technológia RSS zapnutá.

Zapnutie a vypnutie funkcie NetDMA v systéme Windows Server 2008

Ak chcete, aby sme funkciu NetDMA zapli alebo vypli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete funkciu NetDMA zapnúť alebo vypnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Ak chcete skontrolovať funkčnosť balíka na zapnutie funkcie NetDMA, musíte zapnúť funkciu NetDMA. Ďalšie informácie o používaní funkcie NetDMA sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce prepojenie:
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to opravím

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu NetDMA, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dvakrát kliknite na položku databázy Registry EnableTCPA.
  Poznámka Ak táto položka databázy Registry neexistuje, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Parametre, ukážte na položku Nový, kliknite na položku Hodnota DWORD, zadajte príkaz EnableTCPA a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Ak chcete zapnúť funkciu NetDMA, zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete vypnúť funkciu NetDMA, zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak položka databázy Registry EnableTCPA neexistuje, zapnite funkciu NetDMA.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
fix me fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 951037 – Posledná kontrola: 09/11/2011 22:17:00 – Revízia: 3.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

 • kbenable kbnetworkmon kbnlb kbnetworkcard kbnetworkconnectivity kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB951037
Pripomienky