Popis balíkov Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) a Microsoft Office Language Pack 2007 SP2

ÚVOD
Balík Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) poskytuje zákazníkom najnovšie aktualizácie balíka Office 2007. Tento balík Service Pack zahŕňa dve hlavné kategórie opráv:
 • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack.
  • Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.
 • Všetky verejne dostupné aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, kumulatívne aktualizácie a rýchle opravy, ktoré boli vydané do februára 2009.
Keďže balíky Service Pack určené pre balík Office sú kumulatívne, pred inštaláciou balíka Service Pack 2 nie je potrebné inštalovať balík Service Pack 1. Balík Service Pack 2 zahŕňa všetky opravy, ktoré boli zahrnuté v balíku Service Pack 1.
DALSIE INFORMACIE

Získanie a inštalácia balíkov Service Pack

Tento balík Service Pack je k dispozícii na prevzatie v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Ak ho chcete prevziať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Úplný zoznam všetkých vydaných balíkov SP2 nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
968170 Zoznam všetkých balíkov Office 2007 Service Pack 2 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Prehľad vylepšení zahrnutých v balíku Service Pack 2 (SP2)

Popis niektorých významných vylepšení zahrnutých v balíku SP2.

Microsoft Office Access

 • Umožňuje exportovať zostavy do programu Microsoft Office Excel.
 • Podporuje polia typu Memo pre adresy v sprievodcovi vytvorením menovky s adresou.
 • Odstraňuje problémy, ktoré sa vyskytujú v sprievodcoch importom údajov, pri tlači a zobrazovaní ukážky zostáv, v integrácii s programom Excel a vo filtroch dátumu.
 • Zahŕňa aktualizácie rozšírení programu Access pre vývojárov.

Microsoft Office Excel

 • Vylepšuje mechanizmus vytvárania grafov v programe Excel 2007. Zahŕňa to lepšiu kompatibilitu s balíkom Office 2003, vylepšenú robustnosť a cielené vylepšenia výkonu.
 • Pridáva objektový model grafu do programu Word a PowerPoint.
 • Vylepšuje tvary vykresľované v programe Excel. Zahŕňa to lepšiu kompatibilitu s balíkom Office 2003 a cielené vylepšenia výkonu.
 • Vylepšuje spôsob, akým program Excel tlačí grafický obsah, najmä pri tlači na tlačiarňach PCL.
 • Pridáva výmenné kurzy maltskej líry a cyperskej libry do doplnku Nástroje meny euro programu Excel.

Microsoft Office Groove

 • Vylepšuje nástroje formulárov v programe Groove 2007. Správnu interpretáciu medzier pri zoskupovaní číslic v hodnotách mien využijú najmä medzinárodní používatelia s určitými miestnymi nastaveniami.
 • Obmedzuje počet pracovných priestorov zdieľania súborov na 64, aby bolo možné synchronizovať všetky pracovné priestory. Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na pridávanie nových pracovných priestorov zdieľania súborov. Ak už máte viac než 64 pracovných priestorov zdieľania súborov, môžete ich ďalej používať.
 • Optimalizuje spoľahlivosť synchronizácie.

Microsoft Office InfoPath

 • Opravy týkajúce sa celkového zabezpečenia a stability v programe InfoPath 2007.
 • Poskytuje vylepšenú kompatibilitu medzi formulármi programu InfoPath a inými produktmi od spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad programy Groove a Outlook.

Microsoft Office OneNote

 • Vylepšuje funkčnosť synchronizácie so službou SharePoint. Znižuje sa tým zaťaženie serverov so službou SharePoint a počet chýb pri synchronizácii.
 • Ak bola ikona programu OneNote v oblasti oznámení odstránená, teraz sa v oblasti oznámení zobrazí. Túto ikonu možno teraz odstrániť iba pomocou dialógového okna Možnosti v programe OneNote.
 • Pridáva podporu optického rozpoznávania znakov pre japončinu.

Microsoft Office Outlook

 • Vylepšenia výkonu, ktoré sa vzťahujú na nasledujúce všeobecné oblasti odozvy programu:
  • Spustenie
   Odstraňuje zdĺhavé operácie zo spustenia programu.
  • Vypnutie
   Umožňuje programu Outlook predvídateľne ukončiť prácu napriek prebiehajúcim aktivitám.
  • Zobrazenie a prepínanie priečinkov
   Vylepšuje vykresľovanie zobrazení a prepínanie medzi priečinkami.
 • Vylepšenia kalendára
  Vylepšuje základné štruktúry údajov a všeobecnú spoľahlivosť aktualizácií kalendára.
 • Kontroly súboru s údajmi
  Výrazne znižuje počet situácií, v ktorých sa pri spúšťaní programu Outlook zobrazuje nasledujúce chybové hlásenie:
  Súbor s údajmi „názov súboru“ nebol správne zavretý. Zisťujú sa problémy s týmto súborom.
 • Spoľahlivosť vyhľadávania
  Vylepšuje spoľahlivosť vyhľadávania pri používaní balíka SP2 s nástrojom Windows Desktop Search 4.
 • Vylepšenia informačných kanálov RSS
  Znižuje počet duplicitných položiek.
 • Vylepšenie objektového modelu
  Teraz obsahuje mnohé opravy iniciované zákazníkmi.
Ďalšie informácie o týchto vylepšeniach a podrobnosti o ďalších opravách programu Outlook získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
968774 Vylepšenia programu Outlook 2007 v balíku Microsoft Office 2007 Service Pack 2

Microsoft Office PowerPoint

 • Vylepšuje ovládanie úprav tvarov pri priblížení.
 • Poskytuje rýchlejšie opätovné ukladanie súborov.
 • Vylepšuje kvalitu obrázkov po uložení súborov vo formátoch .jpeg, .png a .gif.
 • Poskytuje lepšie zobrazenie textu pri jeho uložení v starších formátoch programu PowerPoint.
 • Odstraňuje niekoľko problémov týkajúcich sa tlačiarní.
 • Poskytuje lepšiu kompatibilitu s ukážkou v programe Prieskumník v systéme Windows Vista.
 • Poskytuje širšiu integráciu objektového modelu grafu programu Microsoft Office Excel.

Microsoft Office Publisher

 • Vylepšuje tlač obojstranných pohľadníc a malých brožúr.
 • Odstraňuje problémy v ukážke pred tlačou, v rozložení HTML zoskupených objektov v programe Internet Explorer 8, v zarážke tabulátora, v e-mailových funkciách, v knižnici obsahu a v kontrole návrhu.

Microsoft Office Word

 • Vylepšuje vernosť výstupu vo formáte .pdf a .xps.
 • Vylepšuje výkon programu Outlook.
 • Poskytuje širšiu integráciu objektového modelu grafu programu Office Excel.

Zmeny, ktoré ovplyvňujú viaceré produkty

Formáty súborov
 • Podpora formátu ODF (OpenDocument Format)
  Balík SP2 umožňuje otvárať, upravovať a ukladať dokumenty vo verzii 1.1 formátu ODF v programoch Word, Excel a PowerPoint. Používatelia týchto programov balíka Office môžu teraz otvárať, upravovať a ukladať súbory vo formáte textu vo formáte OpenDocument (*.odt), tabuliek vo formáte OpenDocument (*.ods) a prezentácií vo formáte OpenDocument (*.odp).
 • Formáty XML
  Formáty XML: Programy Word, Excel a PowerPoint teraz zahŕňajú rozhranie konvertora, ktoré umožňuje pridať do týchto programov vlastné formáty súborov od iných poskytovateľov. Vývojár môže vytvoriť konvertor pre súbory s určitou príponou. Po nainštalovaní tohto konvertora do počítača používateľa sa bude vlastný formát súboru správať ako vstavaný formát súboru. Používatelia tak môžu otvárať súbory v danom formáte a ukladať ich pomocou používateľského rozhrania otvorenia alebo uloženia. Vlastný formát môžu dokonca nastaviť ako predvolený formát súborov. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite MSDN:
 • Vstavaná podpora uloženia dokumentu ako súboru PDF alebo XPS
  V balíku SP2 je zahrnutá podpora formátu PDF a XPS pre programy Word, Excel a PowerPoint. Používatelia už nemusia samostatne preberať príslušný doplnok.
Grafické objekty balíka Office
 • Vylepšuje výkon aplikácií, ak dokument obsahuje množstvo grafických objektov, najmä v programe Excel 2007.
 • Odstraňuje niekoľko problémov, ktoré zahŕňajú objektový model. Tieto opravy umožňujú dosiahnuť väčšiu kompatibilitu s balíkom Office 2003, ak objektový model pracuje s grafickými objektmi.
 • V mnohých prípadoch zvyšuje vernosť tlače grafických objektov.
 • Spolu so súborom sa ukladá nové zobrazenie XML každého grafického prvku SmartArt v dokumente, čím sa optimalizuje interoperabilita. Táto nová funkcia používa štandardné značky DrawingML na popísanie vizuálnych vlastností grafických prvkov SmartArt.
 • Vylepšuje funkciu úpravy bodov. Umožňuje to presnejšie úpravy tvarov a lepšiu interoperabilitu s balíkom Office 2003.
Zabezpečenie balíka Office
 • Rieši určité situácie, kedy sa dokumenty nachádzajúce sa v dôveryhodných umiestneniach považovali za nedôveryhodné.
 • Vylepšuje niekoľko kryptografických alebo šifrovacích scenárov.
 • Poskytuje metódu ignorovania uplynutia platnosti časovej značky.
 • Poskytuje lepšie upozornenia zabezpečenia pri zrušení certifikátu.
 • Aktualizovaný algoritmus hesiel, ktorý sa synchronizuje s požiadavkami ISO dokumentov.
 • Poskytuje nástroj na overovanie hesiel kompatibilný so štandardom ISO-OOXML pre programy Excel, PowerPoint a Word.
 • Umožňuje inteligentnejšie blokovanie rozhrania AVAPI pre zašifrované makrá.
Odstránenie balíka Service Pack
 • Balík Microsoft Office 2007 SP2 je prvým balíkom Service Pack, ktorý podporuje odstránenie klientskych aktualizácií prostredníctvom príkazového riadka aj nástroja Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozícii ako samostatná súčasť na prevzatie.

  Ďalšie informácie o tomto nástroji nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
  954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007
Editor metód vstupu IME (Input Method Editor)
 • Vylepšuje editor metód vstupu IME (Input Method Editor) pre japončinu. To zahŕňa vyššiu presnosť konverzie a vylepšenú funkčnosť automatického učenia.

Zoznam problémov na prevzatie, ktoré balík Service Pack odstraňuje

K dispozícii je zošit obsahujúci problémy, ktoré tento balík Service Pack odstraňuje.

PrevziaťPrevezmite si balík 2007 Office Service Pack 2 Changes.xlsx.

Poznámka: Tento zošit je v angličtine. Nebude preložený do žiadny iných jazykov.

Známe problémy a zmeny funkčnosti

Po nainštalovaní tohto balíka Service Pack sa môžete stretnúť s nasledujúcimi problémami:
 • Na podreťazci, ktorý je označený parametrami, nefungujú volania objektového modelu textu grafu na objekt Znaky.

 • Príkaz ChartWizard v programe Excel programovo vytvára nesprávne hodnoty XValue pre niektoré rady po zmene hodnoty XValue. Vlastnosť ChartType však funguje správne.

 • Po nainštalovaní balíka SP2 sa môže prestať zobrazovať voľba Odoslať do programu OneNote 2007. Tento problém možno odstrániť spustením operácie opravy balíka Office.

 • Ak v programe Outlook odošle organizátor schôdze žiadosť o schôdzu účastníkovi pomocou konta POP a účastník na túto žiadosť odpovie zadaním správy do odpovede, organizátor odpoveď dostane, ale obsah správy sa môže stratiť.

 • Ak sa v programe PowerPoint vyberie sekcia textu, ktorý obsahuje viaceré jazyky, jazyk daného výberu textu bude uvedený ako angličtina (USA) namiesto toho, aby jazyk nebol uvedený. Tento jazyk sa zobrazuje v stavovom riadku (v spodnej časti okna programu PowerPoint) a v dialógovom okne Jazyk.

 • 968767 Nastavenia osi grafu môžu byť nesprávne, ak sú v programe Excel 2007 vypnuté osi a nastavenia osí sú automatické
 • 948683 Graf vložený v programe PowerPoint 2007 nemožno upraviť pomocou nástroja Microsoft Visual Basic for Application (VBA)
 • 968769 Program Groove 2007 Service Pack 1 a staršie verzie programu Groove 2007 zlyhajú po vytvorení alebo spojení množstva pracovných priestorov zdieľania súborov
 • 968285 Po nainštalovaní balíka Office 2007 SP2 sa v klientskom počítači, v ktorom sú nainštalované určité súbory Pomocníka pre programy balíka Office 2007, môže v okne Pridanie alebo odstránenie programov nesprávne zobrazovať ďalšia položka balíka SP2
 • 968773 Ak je program Outlook 2007 spustený v režime s vyrovnávacou pamäťou, používateľom sa nezobrazujú niektoré nové e-mailové správy
 • 968918 Po nainštalovaní balíka Office 2007 Service Pack 2 sa z dialógového okna Časové pásmo v programe Outlook 2007 odstráni tlačidlo Zmeniť časové pásmo kalendára
 • 968776 Po presunutí jednej z predvolených vodiacich čiar kreslenia na snímke v dokumente programu PowerPoint 2007 sa vodiaca čiara kreslenia stratí
 • 968779 V počítači s nainštalovaným balíkom Microsoft Office 2007 SP2 sa po uložení dokumentu vo formáte šifrovaného binárneho súboru v programe Word 2007, Excel 2007 alebo PowerPoint 2007 zobrazuje výzva na skonvertovanie dokumentu do formátu Office Open XML
 • 968781 Balík Office 2007 Service Pack 2 poskytuje nový nástroj na overovanie hesiel kompatibilný so štandardom ISO-OOXML pre programy Excel 2007, PowerPoint 2007 a Word 2007
 • 968173 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíka Microsoft Office 2007 Service Pack 2 a balíka Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
970357 Technické informácie o balíkoch Service Pack pre klienta systému produktov Office 2007
Vlastnosti

ID článku: 953195 – Posledná kontrola: 10/09/2011 21:32:00 – Revízia: 6.0

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2

 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB953195
Pripomienky