Pri inštalácii aktualizácií zo služby Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazuje kód chyby 0x80070490

Súhrn

Pri inštalácii aktualizácií zo služby Windows Update alebo Microsoft Update sa môže zobraziť kód chyby 0x80070490, ak je poškodený manifest CBS (Component-Based Servicing).
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa krokov, ktoré sa vzťahujú na váš operačný systém.
Postup 1: Spustenie Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (Checksur.exe)

Windows 8

Ak chcete spustiť Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.
 3. V zozname výsledkov potiahnite prstom nadol cez položku Príkazový riadok alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť ako správca.
 4. V okne Správca: Príkazový riadok zadajte nasledujúce príkazy presne v tvare, v akom sú uvedené. Po každom príkaze stlačte kláves Enter:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Ak chcete zavrieť okno Správca: Príkazový riadok, zadajte príkaz exit a potom stlačte kláves Enter.
 6. Znova spustite službu Windows Update.

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista a Windows Server 2008

Ak chcete spustiť Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
 1. Prevezmite a spustite Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému. Tento nástroj spustí jednorazovú kontrolu nekonzistencií, ktoré by mohli zabraňovať budúcim operáciám obsluhy systému.

  Ďalšie informácie o prevzatí a spustení nástroja Checksur.exe získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 947821Popis Nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2
 2. Znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Poznámka: Po spustení nástroja sa do nasledujúceho umiestnenia uloží súbor Checksur.log: %systemroot%\Logs\CBS

V predvolenej inštalácii systému Windows predstavuje reťazec %systemroot% adresár Windows.

Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarilo problém vyriešiť, prejdite na postup 2.
Postup 2: Vykonanie opravnej inštalácie systému Windows

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista alebo Windows Server 2008

 

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou postupu 1, môžete vykonaním opravnej inštalácie operačného systému obnoviť aktuálnu inštaláciu systému Windows na verziu inštalačného disku DVD. Tento krok vyžaduje nainštalovanie všetkých aktualizácií, ktoré nie sú zahrnuté na inštalačnom disku DVD.

Poznámka: Vykonaním opravnej inštalácie sa nepoškodia súbory ani aplikácie, ktoré sú aktuálne nainštalované v počítači.

Ak chcete vykonať opravnú inštaláciu systému Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista alebo Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
 1. Zatvorte všetky spustené aplikácie.
 2. Do jednotky DVD vložte disk DVD systému Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2. 
 3. V okne Setup (Inštalácia) kliknite na položku Install Now (Inštalovať).

  Poznámka: Ak systém Windows nezistí disk DVD automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) a zadajte text jednotka:\setup.exe do poľa Start Search (Vyhľadať).

   Poznámka Zástupný text jednotka predstavuje písmeno jednotky DVD počítača.
  2. V zozname Programs (Programy) kliknite na položku Setup.exe.
  3. V okne Setup (Inštalácia) kliknite na položku Install Now (Inštalovať).
 4. Kliknite na položku Go online to obtain the latest updates for installation (recommended) (Prejsť do režimu online na získanie najnovších aktualizácií pre inštaláciu (odporúča sa)).
 5. Ak sa zobrazí príslušná výzva, zadajte kód disku CD.
 6. Na stránke Install Windows (Inštalácia systému Windows) vyberte operačný systém, ktorý chcete inovovať alebo inovovať priamo.
 7. Kliknutím na položku Yes (Áno) potvrďte svoj súhlas s licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft.
 8. Na obrazovke Which type of installation do you want? (Aký typ inštalácie požadujete?) kliknite na položku Upgrade (Inovácia).
 9. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a pokúste sa nainštalovať aktualizácie.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000

Ak chcete tento problém vyriešiť v systéme Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows 2000, pomocou nástroja na kontrolu systémových súborov overte, či sú v počítači nainštalované správne verzie systémových súborov. Postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Run (Spustiť).
 2. Do poľa Open (Otvoriť) skopírujte a prilepte (alebo napíšte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER: cmd
 3. Do príkazového riadka zadajte príkaz sfc /scannow a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na vloženie disku CD systému Windows XP, vložte disk CD do jednotky CD.
 4. Keď nástroj na kontrolu systémových súborov dokončí svoju prácu, znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Ďalšie informácie o nástroji na kontrolu systémových súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 310747Popis nástroja na kontrolu systémových súborov (Sfc.exe) v systémoch Windows XP a Windows Server 2003 Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou nástroja na kontrolu systémových súborov, musíte vykonať opravnú inštaláciu systému Windows XP.

Ďalšie informácie o postupe pri vykonaní opravnej inštalácie systému Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 315341Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP
Po dokončení opravnej inštalácie sa znova pokúste nainštalovať aktualizácie.

Poznámka: Vykonaním opravnej inštalácie sa nepoškodia súbory ani aplikácie, ktoré sú aktuálne nainštalované v počítači.


Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o riešení problémov s inštaláciou aktualizácií zo služby Windows Update v systéme Windows 7 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: 
Vlastnosti

ID článku: 958044 – Posledná kontrola: 03/29/2013 12:01:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Pripomienky