Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenie: „Požadovaná služba Automatic Updates (WUAUSERV) nie je spustená alebo služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) je zakázaná. Chyba 0x8DDD0018“ alebo kód chyby 0x80244019 alebo 0x80070422 ...

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Zdroj: Technická podpora spoločnosti Microsoft
RÝCHLE PUBLIKOVANIE
ČLÁNKY RÝCHLEHO PUBLIKOVANIA POSKYTUJÚ INFORMÁCIE PRIAMO OD ORGANIZÁCIE TECHNICKEJ PODPORY SPOLOČNOSTI MICROSOFT. INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO ČLÁNKU BOLI VYTVORENÉ S OHĽADOM NA NAJNOVŠIE ALEBO JEDINEČNÉ TÉMY, PRÍPADNE MAJÚ NAHRÁDZAŤ INÉ INFORMÁCIE DATABÁZY KNOWLEDGE BASE.
Príznaky
Pri pokuse o kontrolu alebo prevzatie aktualizácií z webovej lokality Microsoft Windows Update alebo z webovej lokality Microsoft Update sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich hlásení:

Služba Windows Update narazila na chybu a nemôže zobraziť požadovanú stránku. Požadovaná služba Automatic Updates (WUAUSERV) nie je spustená alebo služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) je zakázaná.
Chyba 0x8DDD0018

– alebo –

Server nemôže nájsť požadovaný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier)
Chyba 0x80244019


– alebo –


Služba sa nedá spustiť, pretože je zakázaná alebo k nej nie sú priradené žiadne povolené zariadenia.
Chyba 0x80070422

V systéme môže byť tiež zakázaná služba Automatic Updates (Automatické aktualizácie) alebo nemusí byť spustená. Túto službu tiež nemusí byť možné povoliť a spustiť.

Príčina
Tento problém sa môže vyskytovať, ak je v systéme zakázaná služba Automatic Updates (Automatické aktualizácie) alebo ak služba Background Intelligent Transfer Service (BITS) nie je spustená.

Poznámka: Niektoré vírusy a malvér môžu zakázať službu Automatic Updates (Automatické aktualizácie) a spôsobovať tento problém. Informácie o známych variantoch, ktoré spôsobujú tento problém, nájdete v časti Ďalšie informácie na konci tohto článku.Podrobnejšie informácie o týchto kódoch chýb nájdete v časti Ďalšie informácie, ktorá je uvedená ďalej v tomto článku.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy, pričom začnite postupom 1.

Postup 1: Prevzatie a spustenie Nástroja na odstránenie škodlivého softvéru (MSRT) a následná kontrola, či sú spustené požadované služby

Prevezmite a spustite najnovší nástroj MSRT určený pre váš systém. Tento nástroj je dostupný pre 32-bitové aj 64-bitové systémy. Tento nástroj kontroluje počítače so systémom Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003 a pomáha odstrániť napadnutia konkrétnym rozšíreným škodlivým softvérom vrátane programov Blaster, Sasser a Mydoom. Po spustení nástroja MSRT je potrebné prejsť na postup 3 a uistiť sa, že v systéme sú spustené požadované služby. Až potom by ste sa mali pokúsiť znova nainštalovať aktualizácie.

Ak chcete prevziať 32-bitovú verziu Nástroja na odstránenie škodlivého softvéru, kliknite sem.

Ak chcete prevziať 64-bitovú verziu Nástroja na odstránenie škodlivého softvéru, kliknite sem.

Ďalšie informácie o Nástroji na odstránenie škodlivého softvéru získate kliknutím na nasledujúce prepojenie článku na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.


KB890830 Nástroj od spoločnosti Microsoft na odstraňovanie škodlivého softvéru zo systému Windows umožňuje odstránenie konkrétneho rozšíreného škodlivého softvéru z počítačov so systémom Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP alebo Windows 2000


Dôležité upozornenie: Po spustení nástroja MSRT je potrebné prejsť na postup 3 a uistiť sa, že v systéme sú spustené požadované služby. Až potom by ste sa mali pokúsiť znova nainštalovať aktualizácie.

Postup 2: Reštartovanie počítača v núdzovom režime a kontrola možného infikovania systému vírusmi alebo malvérom

Spustite počítač v núdzovom režime a spustením antivírusového softvéru v počítači skontrolujte a odstráňte možné vírusové a malvérové infekcie. Po skontrolovaní vírusových a malvérových infekcií systému je potrebné prejsť na postup 3 a uistiť sa, že v systéme sú spustené požadované služby. Až potom by ste sa mali pokúsiť znova nainštalovať aktualizácie.

Ak chcete skontrolovať prítomnosť vírusov v počítači, musíte mať v počítači nainštalovaný antivírusový program. Ak ho nemáte nainštalovaný, môžete počítač skontrolovať pomocou bezplatného antivírusového programu služby Windows Live. Ak chcete spustiť antivírusový program služby Windows Live, kliknutím na nasledujúce prepojenie navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.


Poznámka: Ak chcete získať ďalšie informácie o spustení bezplatného antivírusového programu v núdzovom režime, kliknutím na nasledujúce prepojenie navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

968091 (Tento obsah môže byť v angličtine)Inštalácia bezplatného antivírusového programu od spoločnosti Microsoft a kontrola počítača v núdzovom režime

Poznámka: Kontrola systému môže trvať dlho a niekedy sa môže zdať, že prestala reagovať alebo je neaktívna. Umožnite, aby sa kontrola úspešne dokončila.

Kópiu môžete prevziať aj z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Microsoft:


Postup pri kontrole počítača a odstraňovaní vírusov sa líši v závislosti od antivírusového programu. Informácie o postupe pri odstraňovaní vírusov by ste mali vyhľadať v systéme Pomocníka daného antivírusového programu. Pokyny týkajúce sa vášho antivírusového programu zvyčajne nájdete na internete. Ak chcete tieto pokyny vyhľadať, do svojho obľúbeného vyhľadávača zadajte text „kontrola vírusov“ a názov vášho antivírusového programu a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

Dôležité upozornenie: Po spustení nástroja MSRT je potrebné prejsť na postup 3 a uistiť sa, že v systéme sú spustené požadované služby. Až potom by ste sa mali pokúsiť znova nainštalovať aktualizácie.

Postup 3: Overenie, či sú správne nakonfigurované a spustené potrebné služby

Overte, či sú v počítači správne nakonfigurované a spustené služby potrebné na prevzatie a inštaláciu aktualizácií, a potom sa znova pokúste prevziať a nainštalovať aktualizácie.


Ak chcete, aby sme kontrolu správneho nakonfigurovania a spustenia potrebných služieb vykonali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám


Ak používate systém Microsoft Windows 2000, Windows XP alebo Windows Server 2003, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete skontrolovať, či sú správne nakonfigurované a spustené potrebné služby, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte reťazec services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

2. Dvakrát kliknite na službu Background Intelligent Transfer Service.

3. V poli Startup type (Typ spustenia) kliknite na položku Manual (Manuálne) a potom kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

4. Na karte Log On (Prihlásenie) overte, či je služba povolená v každom hardvérovom profile, ktorý je uvedený v zozname.

5. Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

6. Dvakrát kliknite na službu Event Log .

7. Uistite sa, že položka Startup type (Typ spustenia) je nastavená na možnosť Automatic (Automaticky).

8. Ak je v poli Startup status (Stav spustenia) uvedený text Stopped (Zastavené), kliknite na tlačidlo Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

9. Dvakrát kliknite na službu Automatic Updates.

10. Uistite sa, že položka Startup type (Typ spustenia) je nastavená na možnosť Automatic (Automaticky).

12. Ak je v poli Startup status (Stav spustenia) uvedený text Stopped (Zastavené), kliknite na tlačidlo Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

13 Zatvorte okno Services (Služby) a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie systému Windows.


Ak používate systém Windows Vista alebo Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete skontrolovať, či sú dostupné a spustené potrebné služby, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do textového poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte text services.msc a potom v zozname programov kliknite na položku services.msc. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).

2. Dvakrát kliknite na službu Background Intelligent Transfer Service.

3. V poli Startup type (Typ spustenia) kliknite na položku Manual (Manuálne) a potom kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

4. Na karte Log On (Prihlásenie) overte, či je služba povolená v každom hardvérovom profile, ktorý je uvedený v zozname.

5. Na karte General (Všeobecné) kliknite na tlačidlo Start (Spustiť).

6. Dvakrát kliknite na službu Windows Event Log.

7. Uistite sa, že položka Startup type (Typ spustenia) je nastavená na možnosť Automatic (Automaticky).

8. Ak je v poli Startup status (Stav spustenia) uvedený text Stopped (Zastavené), kliknite na tlačidlo Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

9. Dvakrát kliknite na službu Windows Update.

10. Uistite sa, že položka Startup type (Typ spustenia) je nastavená na možnosť Automatic (Automaticky).

12. Ak je v poli Startup status (Stav spustenia) uvedený text Stopped (Zastavené), kliknite na tlačidlo Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

13. Dvakrát kliknite na službu Software Licensing Service.

14. Uistite sa, že položka Startup type (Typ spustenia) je nastavená na možnosť Automatic (Automaticky).

15. Ak je v poli Startup status (Stav spustenia) uvedený text Stopped (Zastavené), kliknite na tlačidlo Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.

16. Zatvorte okno Services (Služby) a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie systému Windows.

Poznámka: Ak po vykonaní krokov uvedených v postupoch 1 a 3 zistíte, že stále nie je možné prevziať a nainštalovať aktualizácie, budete musieť problém vyriešiť vykonaním krokov uvedených v postupe 2. Pri vykonávaní týchto krokov sa na riešenie problému používa aktuálne nainštalovaný antivírusový a antimalvérový softvér alebo bezplatný antivírusový program Microsoft Security Essentials, keď je počítač spustený v núdzovom režime.


Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

ĎALŠIE ZDROJE INFORMÁCIÍ

Získanie podpory týkajúcej sa počítačových vírusov a zabezpečeniaUSA a Kanada

V USA a Kanade je 24 hodín denne k dispozícii tím počítačovej bezpečnosti, ktorý poskytuje podporu v súvislosti s počítačovými vírusmi a ďalšími oblasťami zabezpečenia.


Ak chcete získať podporu v súvislosti s počítačovými vírusmi a zabezpečením, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Pred kontaktovaním pracovníka oddelenia podpory skontrolujte, či ste v napadnutom počítači spustili aktualizovaný antivírusový softvér a aktualizovaný softvér na odstránenie spyware.Ďalšie informácie o získaní bezplatného programu na kontrolu zabezpečenia počítača získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:


Ďalšie informácie o antispywarovom softvéri získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Oddelenie podpory zabezpečenia môžete kontaktovať na čísle 1-866-PCSAFETY alebo 1-866-727-2338.Oblasti mimo Severnej AmerikyAk chcete získať podporu v súvislosti s počítačovými vírusmi a zabezpečením pre oblasti nachádzajúce sa mimo Severnej Ameriky, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Rozšírené postupy
Ďalšie informácie

Príznaky, s ktorými sa stretávajú zákazníci, ktorých počítač je ovplyvnený touto aktivitou trójskeho programu, závisia od operačného systému a príslušného trójskeho programu. Nižšie sú uvedené najčastejšie scenáre v prípade týchto problémov, ktoré sa týkajú jednotlivých verzií systému Windows:

Systémy Windows XP a Windows Server 2003


Pri kontrole alebo preberaní aktualizácií sa môže vyskytovať chyba 0x8DDD0018.Kód chyby: 0x8DDD0018

Reťazec chyby: ErrorAUDisabled

Popis: Chyba lokality:Popis tejto chyby: The program issued a command but the command length is incorrect (Program zadal príkaz, ale dĺžka príkazu je nesprávna). Táto chyba, ktorú vracajú servery služby Windows Update, označuje, že klient služby Windows Update nie je nakonfigurovaný na automatické aktualizácie.Scenár 1: Funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) sa nemusí dať zapnúťExistuje niekoľko scenárov, v ktorých sa prejavuje tento príznak:

1. Používatelia si môžu všimnúť, že funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) nie je zapnutá.

2. Centrum zabezpečenia systému Windows môže používateľov upozorňovať, že funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) nie je zapnutá.

3. Zabezpečovací softvér, ako je napríklad program Microsoft Security Essentials, môže používateľov informovať, že funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) nie je zapnutá.

4. Ak je funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) vypnutá, sú zakázané tri požadované služby (služba Background Intelligent Transfer Service (BITS), služba Event Log a služba Automatic Updates). Keď sa používateľ pokúsi zapnúť tieto tri služby ich nastavením na automatické spúšťanie, služby BITS a Event Log možno obnoviť, no služba Automatic Updates zobrazuje udalosť s chybou 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Služba sa nedá spustiť, pretože je zakázaná alebo k nej nie sú priradené žiadne povolené zariadenia).POZNÁMKA: Používatelia štandardne zapnú funkciu Automatic Updates (Automatické aktualizácie), nemusia si však byť vedomí toho, že táto funkcia bola povolená aplikáciami s podporou zmluvy EULA funkcie AU, ktoré tento krok vykonávajú s cieľom zabezpečiť, aby bol systém aktualizovaný najnovšími opravami zabezpečenia.Scenár 2: Funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) sa môže opakovane vypínaťPoužívatelia môžu opätovne zapnúť funkciu Automatic Updates (Automatické aktualizácie), no po reštartovaní systému sa nastavenie tejto funkcie opäť vypne. K tomuto problému dochádza v prípade, že v počítači sa stále nachádza trójsky program, ktorý vypína nastavenie funkcie Automatic Updates (Automatické aktualizácie), a aktivuje sa po reštartovaní systému.Systémy Windows Vista a Windows Server 2008Scenár 1: Pri pokuse o prevzatie aktualizácií sa zobrazila chyba 0x80244019Kód chyby: 0x80244019

Reťazec chyby: SUS_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND

Popis: Stav 407 protokolu HTTP – vyžaduje sa overenie serverom proxyPri pokuse o prevzatie aktualizácií sa zobrazuje chyba: The server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier) (Server nemôže nájsť požadovaný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier)). Tento problém zvyčajne súvisí s nesprávnym nastavením brány firewall alebo servera proxy. Je pravdepodobné, že trójsky program zámerne zasahuje do rozlišovania názvu lokality aktualizácií. Príkladom (hoci nesúvisiacim s problémom funkcie AU) môže byť trójsky program DNSChanger (Trojan:Win32/Dnschanger).

Scenár 2: Chyba 0x80070422 pri preberaní aktualizáciíKód chyby: 0x80070422

Reťazec chyby: ERROR_SERVICE_DISABLED

Popis: The service has not been started (Služba ešte nebola spustená).Pri pokuse o pripojenie k službe Windows Update sa používateľom môže zobrazovať chyba 0x80070422 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Služba ešte nebola spustená). V chybe je uvedené, že služby Background Intelligent Transfer Service (BITS), Event Log a Automatic Updates je potrebné nastaviť na automatické spúšťanie. Služby BITS a Event Log možno obnoviť, no služba Automatic Updates zobrazuje chybu 1058 (ERROR_SERVICE_DISABLED – Služba sa nedá spustiť, pretože je zakázaná alebo k nej nie sú priradené žiadne povolené zariadenia).Niektorí používatelia sa tiež môžu stretnúť s problémom, v dôsledku ktorého sa nedá spustiť služba Software Licensing Service, a to bez ohľadu na úroveň povolení používateľa.V denníku udalostí sa môže zobrazovať nasledujúca chyba:Application Error (Chyba aplikácie)

The Software Licensing service failed to start. hr=0xD0000022, [2, 4] License Activation Scheduler (SLUINotify.dll) failed with the following error code:0xC0000022 (Službu Software Licensing sa nepodarilo spustiť. hr=0xD0000022, [2, 4] Funkcia License Activation Scheduler (SLUINotify.dll) zlyhala s nasledujúcim kódom chyby: 0xC0000022).

Vírus alebo malvér mohol vypnúť funkciu Automatic Updates (Automatické aktualizácie)Niektoré vírusy a malvér môžu vypnúť funkciu Automatic Updates (Automatické aktualizácie) a spôsobovať tento problém.

Známe patogény, ktoré spôsobujú túto aktivitu:

· Skupina programov TrojanDownloader:Win32/Zlob

· Trojan:Win32/Vundo.gen!T

· Trojan:Win32/Vundo.gen!R

· Trojan:Win32/Vundo.gen!E

· Červ: Win32/Conflicker.B· Červ: Win32/Conflicker.CPoznámka: Ďalšie informácie o danom víruse alebo malvéri získate kliknutím na príslušnú položku, čím sa zobrazia informácie na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Informácie o najvážnejších vírusových a malvérových hrozbách získate kliknutím na nasledujúce prepojenie na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

Najvážnejšie zistené hrozby


Ak chcete vyhľadať informácie o ďalších vírusových a malvérových infekciách, kliknutím na nasledujúce prepojenie navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft.

Stredisko spoločnosti Microsoft na ochranu pred malvérom
fixit fix it fixme
VYHLÁSENIE
SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NA ŽIADEN ÚČEL NEPOSKYTUJÚ VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH NA TEJTO WEBOVEJ LOKALITE („MATERIÁLOCH“). MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TLAČOVÉ CHYBY A MÔŽU SA KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH POŽIADAVIEK, ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VYJADRENÝCH, PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, A VYLUČUJÚ ICH. OKREM INÉHO SEM PATRIA POŽIADAVKY, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY VLASTNÍCKYCH PRÁV, NEPORUŠENIA PRÁV INÝCH SUBJEKTOV A PODMIENKA SPOKOJNOSTI ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL S OHĽADOM NA MATERIÁLY.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 959894 – Posledná kontrola: 02/27/2012 16:34:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme KB959894
Pripomienky