Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Program Internet Explorer sa po spustení otvorí, blikne a potom sa okamžite zatvorí

Súhrn
Môžete pozorovať, že keď spustíte program Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 alebo Internet Explorer 10, otvorí sa, blikne a potom sa okamžite zatvorí. Tento problém sa môže vyskytovať, ak je program Internet Explorer poškodený. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa pokynov v časti Riešenie, ktorá sa nachádza nižšie.
Riešenie
Vyberte operačný systém, ktorý zodpovedá vašej situácii, a postupujte podľa uvedených pokynov.

Windows 8

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na toto tlačidlo:
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer


Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Stlačte kláves s logom Windows spolu s klávesom R, zadajte príkaz inetcpl.cpl a stlačte kláves Enter.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené a v časti Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer
 4. ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 5. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne ťuknite alebo kliknite na dve tlačidlá OK.
 6. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.

Postup 2: Spustenie Poradcu pri riešení problémov s programom Internet Explorer

Ak chcete spustiť Poradcu pri riešení problémov s programom Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte kombináciu klávesov Windows + W.
 2. Zadajte text Riešenie problémov a stlačte kláves Enter.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť všetko na ľavej table.
 4. V zozname vyberte položku Výkon programu Internet Explorer.
 5. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite poradcu pri riešení problémov.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Windows 7

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer


Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 5. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer

Ak sa obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer problém nevyriešil, program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 odinštalujte a potom ho znova nainštalujte. Postupujte podľa pokynov pre operačný systém, ktorý používate.

Windows 7

Ak chcete program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 odinštalovať z počítača so systémom Windows 7, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
 4. V zozname súčastí systému Windows zrušte začiarknutie políčka Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno.
 6. Kliknite na tlačidlo OK. Program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 sa odinštaluje. Po inštalácii sa systém reštartuje.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows 7, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
 4. V zozname súčastí systému Windows začiarknite políčko Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a počkajte, kým sa systém reštartuje.

Windows Vista

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer


Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 5. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer

Poznámka: Tento postup nemožno použiť pre program Internet Explorer 7, pretože program Internet Explorer 7 je súčasťou systému Windows Vista a nemožno ho odinštalovať.

Windows Vista

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Vista, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Odinštalovať program.
 4. Na table Úlohy kliknite na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.
 5. V zozname nainštalovaných aktualizácií dvakrát kliknite na položku Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 9 a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Áno.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Spustiť.
  • Ak chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Vista, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Windows XP

Postup 1: Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer

Keď obnovíte predvolené nastavenie programu Internet Explorer, odstránia sa všetky zmeny, ktoré boli v programe Internet Explorer vykonané po jeho nainštalovaní. Táto akcia však neodstraňuje obľúbené položky ani informačné kanály. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Ak chcete, aby sa program Internet Explorer obnovil automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na toto tlačidlo:
 2. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
 3. V dialógovom okne Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Pôvodné.

  Ak chcete odstrániť aj údaje histórie prehľadávania, poskytovateľov vyhľadávania, urýchľovačov, domovských stránok, funkcie Ochrana pred sledovaním a filtrovania prvkov ActiveX, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie.
 4. Keď program Internet Explorer dokončí aplikovanie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom znova kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 5. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.

Svojpomocné obnovenie programu Internet Explorer

Ak chcete použiť funkciu Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer z ovládacieho panela, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. V ovládacom paneli otvorte položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 5. V dialógovom okne Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 7. Zatvorte a znova otvorte program Internet Explorer. Zmeny sa prejavia pri ďalšom otvorení programu Internet Explorer.

Postup 2: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie programu Internet Explorer


Windows XP

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8 z počítača so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 3. Uistite sa, že je začiarknuté políčko Zobraziť aktualizácie.
 4. Kliknite na položku Windows Internet Explorer 7 alebo na položku Windows Internet Explorer 8.
 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows XP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V závislosti od verzie programu Internet Explorer, ktorú chcete nainštalovať, navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Spustiť.
  • Ak chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Windows Server 2008 R2


Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Server 2008 R2, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Turn Windows features on or off (Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows).
 4. V zozname súčastí systému Windows zrušte začiarknutie políčka Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 6. Kliknite na tlačidlo OK. Program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 sa odinštaluje. Po inštalácii sa systém reštartuje.
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Server 2008 R2, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Turn Windows features on or off (Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows).
 4. V zozname súčastí systému Windows začiarknite políčko Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a počkajte, kým sa systém reštartuje.

Windows Server 2008

Ak chcete odinštalovať program Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 z počítača so systémom Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zatvorte všetky programy.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite na položku Programs (Programy) a potom kliknite na položku Uninstall a Program (Odinštalovať program).
 4. Na table Tasks (Úlohy) kliknite na položku View installed updates (Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií).
 5. V zozname nainštalovaných aktualizácií dvakrát kliknite na položku Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 9 a po zobrazení výzvy na potvrdenie kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 8 do počítača so systémom Windows Server 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Windows Internet Explorer 8 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008
 2. Kliknutím na tlačidlo Download (Prevziať) na stránke spustite preberanie. Môžete tiež vybrať iný jazyk v zozname Change language (Zmeniť jazyk) a kliknúť na tlačidlo Go (Prejsť).
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete okamžite spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo Run (Spustiť).
  • Ak si chcete preberanú položku uložiť do počítača na neskoršiu inštaláciu, kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
  • Ak chcete inštaláciu zrušiť, kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť).
Ak chcete nainštalovať program Internet Explorer 9 do počítača so systémom Windows Server 2008, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: www.microsoft.com/ie9


Vlastnosti

ID článku: 967896 – Posledná kontrola: 09/26/2013 14:42:00 – Revízia: 4.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896
Pripomienky