V programe Internet Explorer nie je možné získať prístup na niektoré webové lokality

SUHRN
Pri pokuse o zobrazenie niektorých webových lokalít môže program Internet Explorer zlyhať alebo prestať odpovedať.
RIESENIE
Najskôr skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou a internetovým pripojením. V oblasti oznámení kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete ( alebo ), kliknite na položku Riešiť problémy a potom kliknite na položku Internetové pripojenia. Poradca pri riešení problémov môže pri opravovaní problému zobraziť niekoľko otázok alebo obnoviť bežné nastavenia. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť spustením Poradcu pri riešení problémov so sieťou a internetovým pripojením, vyhľadajte konkrétny problémy v nasledujúcom zozname:

Môžem získať prístup len na niektoré webové lokality

Skúste toto
Zobrazeniu niektorých webových lokalít môžu zabraňovať zmeny v možnostiach programu Internet Explorer. Obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer sa odstránia všetky zmeny bez toho, aby sa odstránili obľúbené položky alebo informačné kanály. Ak chcete automaticky obnoviť nastavenia programu Internet Explorer, spustite riešenie Fix it s názvom Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Opraviť tento problém
Obnoviť nastavenia programu Internet ExplorerAk stále nemôžete získať prístup na niektoré webové lokality, získajte pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers.

Nemôžem získať prístup na webovú lokalitu mojej banky ani na iné zabezpečené webové lokality

Skúste toto
Pri pripájaní k zabezpečenej webovej lokalite program Internet Explorer používa šifrovaný kanál, ktorý na šifrovanie transakcií využíva technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Poškodené informácie v šifrovaní SSL môžu spôsobovať nesprávne načítavanie webových lokalít. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť vyčistením stavu šifrovania SSL. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text Internet Explorer a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Internet Explorer.
 2. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Obsah a potom kliknite na tlačidlo Vyčistiť stav SSL.
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť vyčistením stavu šifrovania SSL, je možné, že v počítači sa používa nesprávne nastavenie dátumu a času. Niektoré zabezpečené lokality vyžadujú, aby sa nastavenie dátumu a času v počítači zhodovalo s nastavením dátumu a času webovej lokality. Ak chcete skontrolovať dátum a čas, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ovládacom paneli otvorte položku Dátum a čas. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dátum a čas a v zozname Programy potom kliknite na položku Dátum a čas.
 2. Kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas.
 3. V dialógovom okne Dátum a čas – nastavenie nastavte správne hodnoty dátumu a času.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Ak stále nemôžete získať prístup na zabezpečené webové lokality, získajte pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers.

Nemôžem otvoriť ani používať webovú lokalitu e-mailu

Skúste toto
Problémy so získaním prístupu k serverom webového e-mailu môže spôsobovať nesprávne nastavenie dátumu a času v počítači. Uistite sa, že v počítači používate správne nastavenie dátumu a času. Ak chcete skontrolovať dátum a čas, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V ovládacom paneli otvorte položku Dátum a čas. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dátum a čas a v zozname Programy potom kliknite na položku Dátum a čas.
 2. Kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas.
 3. V dialógovom okne Dátum a čas – nastavenie nastavte správne hodnoty dátumu a času.
 4. Postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
Ak bolo nastavenie dátumu a času v počítači správne, problém môže byť spôsobený nekompatibilnými alebo poškodenými doplnkami programu Internet Explorer, ktoré zasahujú do správnej funkčnosti webovej lokality. Webové lokality sa vám môže podariť zobraziť vypnutím týchto doplnkov. Ak chcete automaticky vypnúť doplnky, ktoré sú uvedené v zozname známych nekompatibilných doplnkov, spustite riešenie Internet Explorer Add-on Fix it. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Opraviť tento problém
Služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft: Program Internet Explorer prestáva reagovať alebo zlyháva


Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť spustením riešenia Fix it na vypnutie doplnkov, zobrazeniu webovej lokality e-mailu môžu zabraňovať zmeny v možnostiach programu Internet Explorer. Obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer môžete odstrániť všetky zmeny v programe Internet Explorer bez toho, aby ste odstránili svoje obľúbené položky alebo informačné kanály. Ak chcete automaticky obnoviť nastavenia programu Internet Explorer, spustite riešenie Fix it s názvom Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Opraviť tento problém
Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer


Ak stále nemôžete získať prístup na zabezpečené webové lokality, získajte pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers.

Nemôžem získať prístup na žiadne webové lokality

Skúste toto
Ak nemôžete zobraziť žiadne webové lokality, počítač pravdepodobne nie je pripojený na internet. Skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov so sieťou a internetovým pripojením. V oblasti oznámení kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete ( alebo ), kliknite na položku Riešiť problémy a potom kliknite na položku Internetové pripojenia. Poradca pri riešení problémov môže pri opravovaní problému zobraziť niekoľko otázok alebo obnoviť bežné nastavenia.


Ak bolo nastavenie dátumu a času v počítači správne, problém môže byť spôsobený nekompatibilnými alebo poškodenými doplnkami programu Internet Explorer, ktoré zasahujú do správnej funkčnosti webovej lokality. Webové lokality sa vám môže podariť zobraziť vypnutím týchto doplnkov. Ak chcete automaticky vypnúť doplnky, ktoré sú uvedené v zozname známych nekompatibilných doplnkov, spustite riešenie Internet Explorer Add-on Fix it. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.


Opraviť tento problém
Služby automatizovaného riešenia problémov spoločnosti Microsoft: Program Internet Explorer prestáva reagovať alebo zlyháva


Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť spustením riešenia Fix it na vypnutie doplnkov, zobrazeniu niektorých webových lokalít môžu zabraňovať zmeny v možnostiach programu Internet Explorer. Obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer môžete odstrániť všetky zmeny v programe Internet Explorer bez toho, aby ste odstránili svoje obľúbené položky alebo informačné kanály. Ak chcete automaticky obnoviť nastavenia programu Internet Explorer, spustite riešenie Fix it s názvom Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie súboru, kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Opraviť tento problém
Obnoviť nastavenia programu Internet ExplorerAk stále nemôžete získať prístup na webové lokality, získajte pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers.
ODKAZY
Ak prístup na niektoré webové lokality nemôžete získať ani po vykonaní krokov uvedených v tomto článku, vyberte jednu z nasledujúcich možností získania ďalšej podpory:

Pomoc v rámci komunity online služby Microsoft Answers:
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Ďalšie články online od spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 967897 – Posledná kontrola: 04/17/2012 12:37:00 – Revízia: 5.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Pripomienky