Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V programe Internet Explorer 8 sa nedá zobraziť zabezpečená webová stránka

PRIZNAKY
Pri pokuse o zobrazenie zabezpečenej webovej lokality pomocou programu Microsoft Internet Explorer 8 sa na danú webovú lokalitu nedá získať prístup.

Poznámka: Na zabezpečené webové lokality sa zvyčajne získava prístup zadaním adresy URL, ktorá obsahuje protokol https://.
RIESENIE

Zapnutie kompatibilného zobrazenia v programe Internet Explorer

Webová lokalita nemusí byť úplne kompatibilná s programom Internet Explorer 8 a nemusí byť správne zobrazená. Pre takúto webovú lokalitu môžete zapnúť kompatibilné zobrazenie a skontrolovať, či sa tým problém vyriešil.

Postup č. 1: Zapnutie kompatibilného zobrazenia pre webovú lokalitu

Ak chcete zapnúť kompatibilné zobrazenie pre konkrétnu webovú lokalitu, ktorá nepracuje alebo sa nezobrazuje správne, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 2. Zadajte adresu webovej lokality, ktorá nepracuje alebo sa nezobrazuje správne, a stlačte kláves ENTER.
 3. Kliknite na ikonu Kompatibilné zobrazenie napravo od panela s adresou.
  Poznámka: Ak bola webová lokalita navrhnutá pre staršie verzie programu Internet Explorer, kompatibilné zobrazenie sa nepožaduje a príkazy kompatibilného zobrazenia nebudú dostupné.
 4. Po zapnutí kompatibilného zobrazenia sa webová lokalita automaticky obnoví a môže sa zobraziť hlásenie s informáciou, že je daná webová lokalita spustená v kompatibilnom zobrazení.
Ak bol tento postup úspešný

Ak sa webová lokalita zobrazuje a pracuje správne, problém ste vyriešili. Je však možné, že tento postup budete musieť opakovať s každou webovou lokalitou, s ktorou máte tento problém. Ak chcete tento postup vykonať pre všetky webové lokality, pozrite si postup číslo 2.

Poznámka: Ak použijete tento postup na odstránenie problému so zobrazovaním webovej lokality, program Internet Explorer uloží nastavenie kompatibilného zobrazenia pre webovú lokalitu, pre ktorú ste ho použili. Kompatibilné zobrazenie sa použije pri každej návšteve lokality. Ak nechcete webovú lokalitu spúšťať v kompatibilnom zobrazení, zobrazte si ju a znovu kliknite na ikonu Kompatibilné zobrazenie.

Poznámka: Do kompatibilného zobrazenia môžete konkrétne webové lokality pridávať, aj ich z neho odstraňovať, aj bez toho, aby ste museli tieto webové lokality navštíviť. Stačí kliknúť na položku Nástroje a potom na položku nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia. Webové lokality môžete pridať alebo odstrániť v tomto okne.

Ak nebol tento postup úspešný
Ak sa webová lokalita naďalej nezobrazuje správne alebo nepracuje, máte iný typ problému. Skúste ostatné riešenia uvedené v tejto časti.

Postup č. 2: Zapnutie kompatibilného zobrazenia pre všetky webové lokality

Zoberme do úvahy tento scenár. Väčšina webových lokalít, ktoré často navštevujete sa nezobrazuje alebo nepracuje správne. Na niektorých z týchto webových lokalít ste použili postup číslo 1 a problém sa vyriešil. V takom prípade môže byť vhodné zapnúť kompatibilné zobrazenie pre všetky webové lokality. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia.
  Poznámka: Ak nie je položka Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia dostupná, je možné, že možnosti za vás nakonfiguroval správca siete, ktorý použil nastavenie skupinovej politiky. Kontaktujte správcu alebo oddelenie technickej podpory.
 3. Začiarknite políčko Zobraziť všetky webové lokality v režime kompatibilného zobrazenia a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 4. Navštívte niektoré webové lokality, ktoré sa nezobrazovali alebo nepracovali správne, a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Odstránenie histórie prehľadávania

Môže sa stať, že pri pokuse o zobrazenie webovej stránky program Internet Explorer stále používa staré informácie. Skúste odstrániť históriu prehľadávania a znovu skontrolujte, či sa problém vyriešil. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Odstrániť históriu prehľadávania.
 3. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko.
 4. Začiarknite políčko Odstrániť aj súbory a nastavenia uložené doplnkami a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Webovú stránku znovu zobrazte a skontrolujte, či pracuje správne.
Ak webová stránka pracuje správne, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak webová stránka nepracuje správne, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Spustenie programu Internet Explorer v režime bez doplnkov

Doplnky prehľadávača môžu priniesť kvalitnejšie surfovanie online, no niekedy môžu zasahovať do chodu iného softvéru, ktorý máte v počítači nainštalovaný, prípadne môžu byť zdrojom konfliktu s niektorým používaným softvérom. Skúste spustiť program Internet Explorer bez doplnkov a skontrolujte, či sa problém vyriešil. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 2. Kliknite na položku Internet Explorer (bez doplnkov). Program Internet Explorer sa otvorí bez doplnkov a panelov s nástrojmi.
 3. Webovú stránku znovu zobrazte a skontrolujte, či pracuje správne.
Ak sa vypnutím všetkých doplnkov podarilo problém vyriešiť, na vypnutie všetkých doplnkov a na zapínanie iba tých doplnkov, ktoré práve potrebujete, použite funkciu Správca doplnkov. Takto zároveň určíte doplnok, ktorý je zdrojom problému.
 1. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na tlačidlo Spravovať doplnky.
 4. Kliknite na doplnok v zozname Názov a potom kliknite na prepínač Vypnúť.
 5. Webovú stránku znovu zobrazte a skontrolujte, či pracuje správne.
 6. Ak webová stránka pracuje správne, úspešne ste určili doplnok, ktorý problém spôsoboval. Ak sa webová stránka stále nedá zobraziť, tento doplnok nespôsobuje problém a môžete ho znovu zapnúť.
 7. Na určenie doplnku, ktorý spôsobuje daný problém, opakujte kroky 4 až 6. Keď sa vám podarí vypnúť problémový doplnok, ďalšie postupy v tomto článku skúšať nemusíte.
Ak zdrojom daného problému nie je žiadny z doplnkov, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Kontrola správnosti nastavenia dátumu a času

Niektoré zabezpečené lokality požadujú, aby sa vaše nastavenie dátumu a času zhodovalo s nastavením dátumu a času používaným na zabezpečenej lokalite. Uistite sa, že používate v počítači správne nastavenie dátumu a času. Postupujte nasledovne:
 1. V ovládacom paneli otvorte položku Dátum a čas. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec dátum a čas do poľa Vyhľadať a potom v zozname Programy kliknite na položku Dátum a čas.
 2. Kliknite na položku Zmeniť dátum a čas.
 3. V dialógovom okne Dátum a čas - nastavenie nastavte pre dátum a čas správne hodnoty.
 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Resetovanie nastavenia programu Internet Explorer

Skúste obnoviť predvolené nastavenie programu Internet Explorer. Odstránia sa tým všetky zmeny vykonané v programe Internet Explorer od jeho nainštalovania. Obľúbené položky a informačné kanály sa neodstránia. Postupujte nasledovne:
 1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer a programu Windows Prieskumník.
 2. Kliknite na tlačidlo Štarttlačidlo Štart a potom na položku Internet Explorer.
 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 5. V dialógovom okne Internet Explorer - obnovenie pôvodného nastavenia kliknite na tlačidlo Pôvodné.
 6. Keď prehľadávač Internet Explorer dokončí obnovu predvolených nastavení, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
 7. Program Internet Explorer zatvorte a znovu otvorte, aby sa zmeny prejavili.
 8. Znovu zobrazte webovú stránku a skontrolujte, či pracuje správne.
Ak webová stránka pracuje správne, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak webová stránka nepracuje správne, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Vykonanie obnovenia systému

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na položku Príslušenstvo a potom na položku Systémové nástroje.
 3. Kliknite na položku Obnovovanie systému. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 4. Znovu zobrazte webovú stránku a skontrolujte, či pracuje správne.
Ak webová stránka pracuje správne, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak webová stránka nepracuje správne, prečítajte si časť Ďalšie informácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Obnovovanie systému: Najčastejšie otázky.
DALSIE INFORMACIE
Začínajúcim a stredne pokročilým používateľom odporúčame na riešenie podobných problémov použiť nášho Interaktívneho Pomocníka. Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre program Internet Explorer 8.

Ďalšie informácie pre pokročilých používateľov zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
949787 Poznámky k vydaniu programu Windows Internet Explorer 8 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 968089 – Posledná kontrola: 04/30/2010 11:49:13 – Revízia: 3.1

Windows Internet Explorer 8

 • kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089
Pripomienky