Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Odstránenie výzvy na prevzatie súčasti Windows Search, ktorá sa zobrazuje pri písaní na paneli s adresou v programe Internet Explorer 8

Súhrn
Keď v programe Windows Internet Explorer 8 píšete na paneli s adresou, môže sa otvoriť okno s nasledujúcim hlásením:
Prevzatím služby Windows Search zlepšíte výsledky histórie a obľúbených položiek
K tomuto správaniu dochádza, keď v počítači nie je nainštalovaná alebo zapnutá súčasť Windows Search. Ak chcete, aby sa toto hlásenie prestalo zobrazovať, môžete použiť postupy uvedené v tomto článku. 
Riešenie
Vyberte postup, ktorý zodpovedá vašej situácii. 

Postup 1: Prevzatie súčasti Windows Search v systéme Windows Vista alebo staršom

Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo verziu systému Windows Server staršiu než Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu súčasti Windows Search.

Urobíte to tak, že v okne s hlásením v programe Internet Explorer kliknete na položku Prevzatím služby Windows Search zlepšíte výsledky histórie a obľúbených položiek.

Ďalšie informácie o súčasti Windows Search získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Postup 2: Zapnutie súčasti Windows Search v systéme Windows 7 alebo novšom

Ak používate systém Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 R2 alebo novšiu verziu systému Windows, súčasť Windows Search už v počítači je nainštalovaná. Je však možné, že túto funkciu je potrebné zapnúť.

Automatická oprava problému

Microsoft fix it banner
Poradca pri riešení problémov Služba Windows Search nefunguje a vyhľadávanie je pomalé alebo zlyháva môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.

Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.
Ďalšie informácie
Spustiť

Manuálna oprava problému

Ak chcete zapnúť službu Windows Search, postupujte podľa krokov určených pre váš operačný systém.
Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Programy.
 3. Kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows.
 4. Posuňte zoznam nadol, začiarknite políčko Windows Search a potom kliknite na tlačidlo OK.
Systém Windows Server 2008 SP2 alebo Windows Server 2008 R2
Otvorte nástroj Server Manager (Správca servera) a rozbaľte položku Roles (Roly).

Ak v časti Roles Summary (Súhrn rol) nie je uvedená položka File Services (Služby súborov), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na položku Add Roles (Pridať roly).
 2. Vyberte položku File Services (Služby súborov) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 3. Klikajte na tlačidlo Next (Ďalej), až kým sa nezobrazí obrazovka Select Server Roles (Výber rol servera).
 4. V zozname dostupných služieb rol vyberte položku Windows Search Service (Služba Windows Search).
 5. Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).
Ak v časti Roles Summary (Súhrn rol) už je uvedená položka File Services (Služby súborov), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V časti File Services (Služby súborov) rozbaľte položku Role Services (Služby rol).
 2. Kliknite na položku Add Role Services (Pridať služby rol).
 3. Na obrazovke Select Role Services (Výber služieb rol) vyberte položku Windows Search Service (Služba Windows Search) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. Ak chcete indexovať jednotky, vyberte jednotky na indexovanie a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).

Video: Zapnutie súčastí v systéme Windows 7 (video je v angličtine)

Ďalšie informácie
Ak chcete získať pomoc pri riešení ďalších problémov so súčasťou Windows Search, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a spustite automatického poradcu pri riešení problémov so súčasťou Windows Search:
Vlastnosti

ID článku: 968513 – Posledná kontrola: 07/15/2014 12:59:00 – Revízia: 13.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513
Pripomienky