Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba „Tento doplnok môže spôsobiť zastavenie činnosti programu Internet Explorer alebo jeho úplné zlyhanie“ pri spustení doplnku Drive Letter Access

Riešenie
Ak chcete vyriešiť problém s kompatibilitou, ku ktorému dochádza pri pokuse o použitie doplnku Drive Letter Access v programe Windows Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9, použite jeden z nasledujúcich postupov.  

Poznámka:
Skôr než sa vyskytne tento problém, zobrazí sa nasledujúce upozornenie:

Tento doplnok môže spôsobiť zastavenie činnosti programu Internet Explorer alebo jeho úplné zlyhanie.
Program Internet Explorer <n> nie je kompatibilný s vašou verziou doplnku Drive Letter Access pre program Internet Explorer.

Postup 1: Zakázanie doplnku Drive Letter Access v programe Internet Explorer

Automatická oprava problému

Poznámka: Ak chcete tento problém opraviť sami, prejdite do časti Manuálna oprava problému.

Poradca pri riešení problémov Riešenie problémov s doplnkami IE, keď Internet Explorer zlyháva môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.
Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.Ďalšie informácieSpustiť

Video: Zakázanie doplnku v programe Internet Explorer (video je v angličtine)


Manuálna oprava

Ak chcete tento problém vyriešiť manuálne, vykonaním nasledujúcich krokov zakážte doplnok Drive Letter Access:
  1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer.
  2. Spustite program Internet Explorer. Zobrazí sa dialógové okno s upozornením Tento doplnok môže spôsobiť zastavenie činnosti programu Internet Explorer alebo jeho úplné zlyhanie.
  3. Vyberte možnosť Otvoriť program Internet Explorer vždy bez tohto doplnku a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Snímka obrazovky k tomuto kroku.
Poznámka: Táto oprava neovplyvňuje funkčnosť samotného programu Drive Letter Access. Program Drive Letter Access môžete ďalej používať na napaľovanie diskov CD a DVD aj po zakázaní doplnku.

Postup 2: Inštalácia najnovšej verzie doplnku

Ak chcete prevziať najnovšiu verziu doplnku Drive Letter Access, kliknutím na nasledujúce tlačidlo prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Roxio (webová lokalita je k dispozícii len v angličtine):
Vyhľadanie na lokalite iného výrobcu

Poznámka: Program Drive Letter Access má teraz názov Roxio Burn. Po prevzatí a nainštalovaní programu Roxio Burn sa vyrieši problém s nekompatibilitou medzi týmto programom a programom Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Ďalšie informácie
Need More Help?

Ak chcete získať ďalšiu pomoc, môžete navštíviť komunitu online Microsoft Community, vyhľadať ďalšie informácie na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo na lokalite Pomocník a postupy pre systém Windows, prípadne si prečítať ďalšie informácie o možnostiach asistovanej technickej podpory.
Vlastnosti

ID článku: 969228 – Posledná kontrola: 12/16/2014 14:37:00 – Revízia: 17.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbsurveytest kbaddin kbmatsfixme kb3rdparty kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbhowto atdownload kbfaq kbcip kbsmbportal kbvideocontent KB969228
Pripomienky