Odinštalovanie systému Windows 7

ÚVOD
V určitých situáciách môže byť potrebné odinštalovať systém Windows 7 a obnoviť inštaláciu predchádzajúceho operačného systému. V tomto článku sa popisujú postupy pre niekoľko scenárov inštalácie. 
Ďalšie informácie
Ak chcete obnoviť predchádzajúci operačný systém, nižšie vyberte možnosť, ktorá predstavuje spôsob, akým ste nainštalovali systém Windows 7, a potom podľa pokynov pre danú situáciu obnovte predchádzajúci operačný systém.

Poznámka: Ak máte v počítači nainštalovaný balík Service Pack 1 pre systém Windows 7, postup pri odinštalovaní je rovnaký ako v prípade systému Windows 7 bez nainštalovaných balíkov Service Pack.


Scenár 1: Systém Windows 7 ste nainštalovali ako novú inštaláciu, ktorá nahradila predchádzajúcu verziu systému Windows

Pomocou inštalačného média systému Windows 7 ste nainštalovali systém Windows 7 na pevný disk, na ktorom bol nainštalovaný systém Windows XP, Windows Vista alebo iná verzia systému Windows 7.

Poznámka: Tento scenár sa týka inovácie na systém Windows 7 pomocou média na inováciu aj média s plnou verziou produktu.

V tomto scenári sa pri inštalácii systému Windows 7 vytvoril priečinok Windows.old, ktorý obsahuje predchádzajúci operačný systém a osobné súbory. Tento priečinok Windows.old sa nachádza v koreňovom priečinku oblasti systému Windows. Ďalšie informácie o obnovení predchádzajúceho operačného systému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
971760 Obnovenie predchádzajúcej inštalácie systému Windows v počítači so systémom Windows 7 pomocou priečinka Windows.old
Dôležité upozornenie: Pri obnovení predchádzajúceho operačného systému pomocou priečinka Windows.old sa nezachovajú žiadne súbory ani nastavenia z aktuálnej inštalácie systému Windows 7. Obnovením predchádzajúceho operačného systému sa v počítači obnoví predchádzajúca inštalácia, ktorá bola v počítači nainštalovaná v okamihu inštalácie systému Windows 7. Ďalšie informácie o zálohovaní údajov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
971759 Zálohovanie údajov v počítači so systémom Windows

Scenár 2: Systém Windows 7 ste nainštalovali v počítači, v ktorom nebol nainštalovaný operačný systém

V tomto prípade ste pomocou inštalačného média nainštalovali systém Windows na prázdny pevný disk.

V tomto prípade neexistuje žiadny predchádzajúci operačný systém, ktorý by bolo možné obnoviť. Ak chcete vytvoriť zálohu počítača a preniesť údaje z tejto inštalácie systému Windows 7 do ďalšieho operačného systému, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vytvorte zálohu údajov v sieťovom umiestnení alebo na odpojiteľnom médiu. Ďalšie informácie o zálohovaní údajov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  971759 Zálohovanie údajov v počítači so systémom Windows
 2. Vložte inštalačné médium systému Windows XP alebo Windows Vista a nainštalujte operačný systém Windows.

  Ďalšie informácie o postupe pri vykonaní čistej inštalácie systému Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  316941 Inštalovanie a inovácia systému Windows XP
  Ďalšie informácie o postupe pri vykonaní čistej inštalácie systému Windows Vista získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  918884 Inštalácia systému Windows Vista
 3. Dokončite inštaláciu.
 4. Po dokončení inštalácie obnovte, preneste alebo skopírujte údaje do nového operačného systému.

Scenár 3: Inovovali ste zo systému Windows Vista na systém Windows 7

Do počítača so systémom Windows Vista ste vložili inštalačné médium systému Windows 7 a vybrali ste možnosť inovácie. Potom ste vykonali inováciu zo systému Windows Vista na systém Windows 7.

Poznámka: Tento scenár sa týka inovácie na systém Windows 7 pomocou média na inováciu aj média s plnou verziou produktu.

V tomto prípade neexistuje žiadny predchádzajúci operačný systém, ktorý by bolo možné obnoviť. Ak chcete vytvoriť zálohu počítača a preniesť údaje z tejto inštalácie systému Windows 7 do ďalšieho operačného systému, postupujte podľa krokov uvedených v scenári 2.

Poznámka: Jediným scenárom inovácie podporovaným spoločnosťou Microsoft je inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7.

Scenár 4: Používate počítač s možnosťou spustenia viacerých operačných systémov, v ktorom je nainštalovaný systém Windows 7

Systém Windows 7 ste nainštalovali do samostatnej oblasti a v počítači ste zachovali predchádzajúcu verziu systému Windows. Ak chcete z tohto systému s možnosťou spustenia viacerých operačných systémov odinštalovať systém Windows 7, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o systémoch s možnosťou spustenia viacerých operačných systémov získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie
Informácie o inštalácii, preinštalovaní alebo odinštalovaní systému Windows nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
uninstall windows 7 restore previous OS win7 win 7
Vlastnosti

ID článku: 971762 – Posledná kontrola: 02/07/2013 16:05:00 – Revízia: 7.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762
Pripomienky