Informácie o balíku Service Pack 1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

ÚVOD
Balík Service Pack 1 (SP1) pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je už k dispozícii. Tento balík Service Pack je aktualizáciou systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2, v ktorej sa zohľadňuje odozva zákazníkov a partnerov.

Balík SP1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je odporúčanou kolekciou aktualizácií a vylepšení systému Windows, skombinovaných do jedinej inštalovateľnej aktualizácie.

Pomocou balíka Windows 7 SP1 je možné zvýšiť zabezpečenie a spoľahlivosť počítača. Balík Windows Server 2008 R2 SP1 poskytuje komplexnú množinu inovácií virtualizácie na firemnej úrovni. Zahŕňa nové možnosti virtualizácie vrátane funkcií Dynamická pamäť (Dynamic Memory) a Microsoft RemoteFX.

Všeobecné informácie o balíku Windows 7 SP1 pre koncových spotrebiteľov sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie

Získanie balíka Service Pack 1

Windows 7 Service Pack 1

Ak chcete získať balík Windows 7 SP1, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Windows 2008 R2 Service Pack 1

Ak chcete získať balík Windows 2008 R2 SP1, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Možnosti získania technickej podpory pre balík Service Pack 1

Technická podpora pre balík Windows 7 Service Pack 1

Koncoví spotrebitelia môžu o problémoch s balíkom Windows 7 SP1 diskutovať v komunite Microsoft Community. Prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Odborníci v oblasti IT môžu o problémoch týkajúcich sa balíka Windows 7 SP1 diskutovať vo fóre Windows 7 IT pro forum. Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Asistovanú technickú podporu pre balík Windows 7 SP1 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Podporu online pri riešení problémov s inštaláciou balíka SP1 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Možnosti technickej podpory pre balík Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Odborníci v oblasti IT môžu o problémoch týkajúcich sa balíka Windows Server 2008 R2 SP1 diskutovať vo fóre Windows 7 IT Pro. Prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Asistovanú technickú podporu pre balík Windows Server 2008 R2 SP1 získate na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Možnosti získania informácií o rýchlych opravách a aktualizáciách zabezpečenia zahrnutých v balíku Service Pack 1

Zoznam rýchlych opráv a aktualizácií zabezpečenia zahrnutých v balíku SP1 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Rýchle opravy a aktualizácie zabezpečenia balíka SP1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Poznámka Zoznam rýchlych opráv a aktualizácií zabezpečenia je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine. 

Ďalšie informácie o balíku Service Pack 1

Informácie o obsahu balíka Windows 7 SP1 pre koncových spotrebiteľov sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie, napríklad poznámky k vydaniu, alebo príručka zavádzania balíka SP1 pre odborníkov v oblasti IT a pokročilých používateľov sa nachádzajú na webových lokalitách Microsoft TechNet:Poznámka: Po nainštalovaní balíka Service Pack 1 sa nastavenie spúšťania služby DHCP Client zmení z možnosti Disabled (Zakázané) na možnosť Automatic (Automaticky). Ak tomu chcete zabrániť, použite opravu hotfix, ktorá je popísaná v článku 2684965 databázy Microsoft Knowledge Base (KB). Ďalšie informácie o tejto oprave získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2684965 V systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa vlastnosť Startup Type (Typ spustenia) služby DHCP Client mení na možnosť Automatic (Automaticky)


Vlastnosti

ID článku: 976932 – Posledná kontrola: 09/29/2015 11:44:00 – Revízia: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbinfo kbhowto atdownload kbgraphxlink KB976932
Pripomienky