Pri presúvaní údajov cez rozhranie USB z počítača so systémom Windows 7 alebo so systémom Windows Server 2008 R2 s čipovou súpravou NVIDIA USB EHCI a s minimálne 4 GB pamäte RAM sa vyskytnú problémy

PRIZNAKY
Uvažujme o nasledujúcom prípade:
 • Máte počítač so systémom Windows 7 alebo so systémom Windows Server 2008 R2.
 • V počítači sa nachádza čipová súprava NVIDIA USB EHCI (Enhanced Host Controller Interface).
 • Počítač má k dispozícii minimálne 4 GB pamäte RAM.
 • Pokúšate sa kopírovať údaje z počítača na externé ukladacie zariadenie USB.
V takomto prípade sa môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich dvoch scenárov:
 • Počítač prestane reagovať.
 • Operácia kopírovania sa zastaví.
Poznámky
 • Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak používate aj iné zariadenia USB, než sú ukladacie zariadenia.
 • Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak vykonávate iné vstupnovýstupné operácie na ukladacom zariadení USB. V takomto prípade vstupnovýstupná operácia zlyhá.
RIESENIE

Informácie o aktualizácii

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledovné súbory:
Operačný systémAktualizácia
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite si balík aktualizácií.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite si balík aktualizácií.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Na inštaláciu tejto aktualizácie sa nevzťahujú žiadne požiadavky.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Informácie o databáze Registry

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o súboroch

Poznámky.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich a mimoriadne kritických problémov. Priečinky služieb LDR okrem toho obsahujú aj rýchle opravy.
Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledujúce (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413-Jul-200923:51x86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024-Oct-200904:00x86
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413-Jul-200923:51x86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024-Oct-200903:55x86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813-Jul-200923:51Not Applicable
Usbehci.sys6.1.7600.1644541,98424-Oct-200903:58x86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024-Oct-200904:00x86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:51x86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013-Jul-200923:51x86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413-Jul-200923:51x86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813-Jul-200923:51Not Applicable
Usbehci.sys6.1.7600.2055741,98424-Oct-200903:54x86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024-Oct-200903:55x86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:51x86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013-Jul-200923:51x86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413-Jul-200923:51x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 a systému Windows 7 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614-Jul-200900:06x64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024-Oct-200904:28x64
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614-Jul-200900:06x64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024-Oct-200904:24x64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614-Jul-200900:06x64
Usbehci.sys6.1.7600.1644551,71224-Oct-200904:27x64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024-Oct-200904:28x64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525,60014-Jul-200900:06x64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814-Jul-200900:06x64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014-Jul-200900:06x64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614-Jul-200900:06x64
Usbehci.sys6.1.7600.2055751,71224-Oct-200904:24x64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024-Oct-200904:24x64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525,60014-Jul-200900:06x64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814-Jul-200900:06x64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014-Jul-200900:06x64

STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Produkty iných výrobcov, o ktorých hovorí tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Windows 7 Windows Server 2008 R2 NVIDIA USB Enhanced Host Controller EHCI copy file stops responding
Vlastnosti

ID článku: 976972 – Posledná kontrola: 10/09/2011 21:34:00 – Revízia: 3.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbqfe kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB976972
Pripomienky