Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba inštalácie aktualizácií rozhrania .NET Framework: 0x80070643 alebo 0x643

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

K tomuto problému môže dochádzať, ak sa poškodí registrácia aktualizácií softvéru MSI alebo inštalácia rozhrania .NET Framework v počítači.
Ak chcete vyriešiť tento problém, skúste použiť jeden alebo viaceré z nasledujúcich postupov v poradí, v akom sú uvedené.
Postup 1: Oprava problémov súvisiacich s poškodením registrácie aktualizácií softvéru MSI
 1. Ak chcete, aby sa problémy súvisiace s poškodením registrácie aktualizácií softvéru MSI opravili automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it a potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru. Potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.
  Poznámka: Táto oprava Fix it sa nevzťahuje na systém Windows 8 ani na systém Windows RT.

  Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows. Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD alebo DVD a potom ho môžete spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

  Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate v článku Riešenie problémov súvisiacich s poškodením registrácie aktualizácií softvéru MSI.
 2. Prejdite do služby Windows Update a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie. Môžete tiež aktualizovať program Microsoft Security Essentials.
 3. Znova sa pokúste nainštalovať aktualizáciu rozhrania .NET Framework.
Ak sa problém nevyriešil, prejdite na postup 2.
Postup 2: Oprava rozhrania .NET Framework
Prevezmite nástroj na opravu rozhrania Microsoft .NET Framework, ktorý umožňuje opraviť nasledujúce verzie rozhrania .NET Framework, a potom znova nainštalujte aktualizáciu rozhrania .NET Framework:
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • .NET Framework 3.0 SP2
 • .NET Framework 2.0 SP2
Ďalšie informácie získate v článku K dispozícii je verzia 2 nástroja na opravu rozhrania Microsoft .NET Framework. Ak sa problém nevyriešil alebo ak používate iné verzie rozhrania .NET Framework, prejdite na postup 3.
Postup 3: Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie rozhrania .NET Framework
Pomocou nástroja na čistenie rozhrania .NET Framework odinštalujte viaceré verzie rozhrania .NET Framework a potom znova nainštalujte príslušné súčasti.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Pozrite si používateľskú príručku nástroja na čistenie rozhrania .NET Framework.
 2. Prevezmite nástroj na čistenie rozhrania .NET Framework.
 3. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Open (Otvoriť) a potom kliknite na položku Extract Now (Extrahovať teraz).
 4. Medzi extrahovanými súbormi dvakrát kliknite na súbor cleanup_tool.exe.
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 5. V hlásení Do you want to run the .NET Framework Setup Cleanup Utility? (Chcete spustiť nástroj .NET Framework Setup Cleanup Utility?) kliknite na tlačidlo Yes (Áno).
 6. Kliknutím na položku Yes (Áno) vyjadrite svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.
 7. V okne Product to cleanup (Produkt na vyčistenie) kliknite na zoznam, vyberte položku .NET Framework – All Versions (.NET Framework – všetky verzie) a potom kliknite na položku Cleanup Now (Vyčistiť teraz).
  Poznámka: Nástroj na čistenie neumožňuje odstrániť rozhranie .NET Framework 2.0 v systéme Windows Vista ani v novších verziách systému Windows, pretože rozhranie .NET Framework je nainštalované ako súčasť operačného systému.
 8. Po odstránení rozhrania .NET Framework reštartujte počítač.
 9. Prevezmite a nainštalujte nasledujúce súčasti:
  Rozhranie .NET Framework 1.1

  Balík .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

  Balík .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (pomocou tohto súboru sa nainštaluje aj balík .NET Framework 2.0 SP2 a balík .NET Framework 3.0 SP2)
 10. Reštartujte počítač.
 11. Znova prejdite do služby Windows Update, vyhľadajte aktualizácie a nainštalujte ich.
 12. Znova sa pokúste nainštalovať aktualizáciu rozhrania .NET Framework.
Ďalšie informácie
Ďalšie problémy s inštaláciou aktualizácií rozhrania .NET Framework
Pri inštalácii aktualizácií rozhrania .NET Framework sa môžu vyskytnúť aj nasledujúce problémy:
 • Aktualizácia sa nenainštaluje.
 • V systéme sa naďalej zobrazuje výzva na inštaláciu tejto aktualizácie napriek tomu, že je už nainštalovaná.
 • Pracovná plocha sa nezobrazuje.
Riešenie týchto problémov s inštaláciou
Ak sa stretnete s jedným z týchto problémov, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nasledujúcich postupov.

Postup 1: Obnovenie súčastí služby Windows Update a aktualizovanie počítača


Ak chcete, aby sa súčasti služby Windows Update obnovili automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it a potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru. Potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.

Poznámka: Toto riešenie Fix it má dva režimy: predvolený a dôrazný. Riešenie Fix it by ste mali spustiť v predvolenom režime. Pred jeho spustením v dôraznom režime by ste mali skontrolovať, či sa problém so službou Windows Update vyriešil.Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows. Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD alebo DVD a potom ho môžete spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Ďalšie informácie o obnovení súčastí služby Windows Update získate v nasledujúcom článku:
Postup 2: Manuálne prevzatie aktualizácie pomocou prepojenia na prevzatie a jej inštalácia v režime čistého spustenia


Aktualizácie sa odporúča inštalovať v režime čistého spustenia, aby sa zabránilo prerušeniu inštalácie programami od iných výrobcov, než je spoločnosť Microsoft. Ak chcete počítač prepnúť do režimu čistého spustenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec msconfig a stlačte kláves Enter. Ak používate systém Windows 8 alebo Windows 8.1, zadajte reťazec msconfig na domovskej obrazovke a stlačte kláves Enter.
 2. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Na karte Všeobecné kliknite na prepínač Selektívne spustenie.
 4. V časti Selektívne spustenie zrušte začiarknutie políčka Načítať položky ponuky Pri spustení.
 5. Kliknite na kartu Služby, začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Reštartovať.
 8. Po reštartovaní počítača sa znova pokúste aktualizovať počítač.
Ďalšie informácie o tomto postupe získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
331796 Čisté spustenie počítača na zabránenie zasahovaniu programov spustených na pozadí do hry alebo aktuálneho programu
Ak neinštalujete aktualizácie rozhrania .NET Framework a zobrazuje sa kód chyby 0x80070643 alebo 0x643, na vyriešenie problému môže byť potrebné zhromaždiť ďalšie informácie zaznamenané do denníkov. Odborníci technickej podpory alebo oddelenia IT vám môžu kontrolou týchto denníkov pomôcť určiť príčinu problému.

Ak sa táto chyba zobrazuje pri inštalácii aktualizácií balíka Office, pozrite si článok Chyba 80070643 služby Windows Update, v ktorom nájdete riešenie.
Vlastnosti

ID článku: 976982 – Posledná kontrola: 03/08/2014 21:18:00 – Revízia: 10.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbquadrantinstall kbsurveytest kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal kbconsumer KB976982
Pripomienky