Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Import štruktúry prehľadu v programe Project

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Pri importe súborov z inej aplikácie do programu Microsoft Project môžete zahrnúť informácie, na základe ktorých sa v programe Microsoft Project vygeneruje štruktúra prehľadu projektu pre importovaný súbor.
DALSIE INFORMACIE
Zo súboru uloženého v inom než štandardnom formáte programu Microsoft Project nie je možné priamo importovať pole Číslo v prehľade. Môžete však importovať iné pole, na základe ktorého sa správne vygeneruje rovnaká štruktúra prehľadu.

V programe Microsoft Project sa pozícia úloh v štruktúre prehľadu projektu určuje na základe poľa úlohy s názvom Úroveň prehľadu a na základe poradia, v akom sa úlohy importujú. Úlohy, ktoré majú v poli Úroveň prehľadu hodnotu 1, sa v prehľade projektu nachádzajú na najvyššej úrovni. Úlohy s úrovňou prehľadu 2 sú podriadené úlohám úrovne 1, úlohy úrovne 3 sú podriadené úlohám úrovne 2 atď. Príklad:

Súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) obsahuje nasledujúci text:
  1,Súhrnná úloha 1  2,Úloha A  2,Úloha B  2,Súhrnná úloha 2  3,Úloha C  3,Úloha D  1,Súhrnná úloha 3  2,Úloha E  2,Úloha F				
Ak tento súbor importujete do programu Microsoft Project s použitím tabuľky úloh, v ktorej budú prvé dve polia Úroveň prehľadu a Názov, úlohy sa importujú s nasledujúcou štruktúrou prehľadu:
   Úroveň   prehľadu   Názov   --------------------------     1    1 Súhrnná úloha 1     2     1.1 Úloha A     2     1.2 Úloha B     2     1.3 Súhrnná úloha 2     3       1.3.1 Úloha C     3       1.3.2 Úloha D     1    2 Súhrnná úloha 3     2     2.1 Úloha E     2     2.2 Úloha F				
POZNÁMKA: Číslo prehľadu a odsadenie názvu sú tu znázornené za účelom prehľadnej ilustrácie štruktúry.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Vlastnosti

ID článku: 97831 – Posledná kontrola: 09/18/2011 00:40:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Pripomienky