Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Inštalácia programu MODI na použitie s balíkom Microsoft Office 2010

ÚVOD
Program Microsoft Office Document Imaging (MODI) je v balíku Microsoft Office 2010 odstránený. V tomto článku nájdete postupy, ktoré môžete použiť na nainštalovanie programu MODI v počítači. Článok obsahuje aj alternatívne postupy, ktoré môžete použiť na obnovenie funkčnosti určitých funkcií programu MODI.

Riešenie
Ak chcete nainštalovať program Microsoft Office Document Imaging (MODI) na použitie s balíkom Microsoft Office 2010, použite jeden z nasledujúcich postupov:

Postup 1: Prevzatie a inštalácia konvertora súborov MDI na súbory TIFF

Ak chcete prevziať a nainštalovať konvertor súborov MDI na súbory TIFF, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Postup 2: Inštalácia programu MODI nainštalovaním programu SharePoint Designer 2007

Program SharePoint Designer 2007 je zdarma k dispozícii na prevzatie v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Ak chcete prevziať program SharePoint Designer 2007 a počas inštalácie zahrnúť iba program MODI, postupujte nasledovne:
 1. Prevezmite a spustite súbor SharePointDesigner.exe z nasledujúceho umiestnenia:

  Prevziať program SharePoint Designer 2007

 2. Prečítajte si a potom akceptujte licenciu na softvér.
 3. Kliknutím na tlačidlo Customize (Prispôsobiť) otvorte možnosti inštalácie.
 4. Na karte Installation Options (Možnosti inštalácie) kliknite na šípku nadol a vyberte možnosť Not Available (Nie je k dispozícii) v nasledujúcich troch častiach:
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Office Shared Features (Zdieľané funkcie balíka Office)
  • Office Tools (Nástroje balíka Office)

 5. Rozbaľte položku Office Tools (Nástroje balíka Office).
 6. Kliknite na šípku nadol pri možnosti Microsoft Office Document Imaging a potom kliknite na položku Run all from my computer (Všetko spúšťať z tohto počítača).
 7. Kliknite na položku Install Now (Inštalovať) a potom kliknite na položku Close (Zavrieť).
Na obrázku je zobrazené umiestnenie programu MODI počas inštalácie programu SharePoint Designer 2007:

Inštalácia programu MODI s programom SharePoint Designer 2007


Ak chcete spustiť program Microsoft Office Document Imaging, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na položku Microsoft Office a potom kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office.
 3. Kliknite na položku Microsoft Office Document Imaging.

Postup 3: Inštalácia programu MODI pomocou média s balíkom Office 2007

Ak chcete s balíkom Office 2010 používať program MODI z balíka Office 2007, postupujte takto:
 1. Spustite inštalačný proces balíka Office 2007.
 2. Prečítajte si a potom akceptujte licenciu na softvér.
 3. Kliknutím na tlačidlo Prispôsobit otvorte možnosti inštalácie.
 4. Na karte Možnosti inštalácie kliknite na šípku nadol a vyberte možnosť Nie je k dispozícii pre všetky časti.
 5. Rozbaľte položku Nástroje balíka Office.
 6. Kliknite na šípku nadol pri možnosti Microsoft Office Document Imaging a potom kliknite na položku Všetko spúšťať z tohto počítača.
 7. Kliknite na položku Inštalovať a potom kliknite na položku Zavrieť.
Na obrázku je zobrazené umiestnenie programu MODI počas inštalácie balíka Office 2007:

Inštalácia programu MODI s balíkom Office 2007


Ak chcete spustiť program Microsoft Office Document Imaging, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na položku Microsoft Office a potom kliknite na položku Nástroje balíka Microsoft Office.
 3. Kliknite na položku Microsoft Office Document Imaging.
Poznámka: Pre súbežné inštalácie 64-bitových a 32-bitových vydaní balíka Office sa neposkytuje žiadna podpora. Ďalšie informácie o 64-bitových vydaniach balíka Office 2010 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

64-bitové vydania balíka Office 2010


Poznámka: Po nainštalovaní programu MODI pomocou média balíka Office 2007 môže byť potrebné vykonať opravu balíka Office 2010. Ďalšie informácie o používaní balíka Office 2010 s ďalšími verziami balíka Office získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2121447 Informácie o používaní balíkov a programov balíka Office 2010 v počítači, v ktorom je nainštalovaná iná verzia balíka Office

Ďalšie informácie
Ak nie je možné nainštalovať program MODI pomocou niektorého z postupov uvedených v tomto článku v časti Riešenie, na získanie čiastočnej funkčnosti poskytovanej programom Microsoft Office Document Imaging môžete použiť niektoré alternatívne postupy.

Microsoft Office Document Scanning

Súčasť Microsoft Office Document Scanning programu MODI sa používa na skenovanie dokumentov a na sprístupnenie dokumentov v počítači pomocou ľubovoľného nainštalovaného skenera. Na skenovanie dokumentov použite službu Windows Faxovanie a skenovanie. Ďalšie informácie o službe Windows Faxovanie a skenovanie nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:Poznámka: Ak používate skenovací softvér iného výrobcu alebo skenovací softvér, ktorý bol súčasťou vášho skenera alebo tlačiarne, mali by ste o ďalšie informácie požiadať výrobcu zariadenia.

Ovládač tlačiarne programu Microsoft Office Document Image Writer

Ovládač tlačiarne programu Microsoft Office Document Image Writer je súčasťou programu MODI. Tento ovládač umožňuje uložiť ľubovoľný dokument balíka Microsoft Office vo formáte .tiff alebo .mdi. Odporúča sa použitie ovládača tlačiarne pre program Microsoft XPS Document Writer alebo ovládača tlačiarne pre program Windows Fax. Ďalšie informácie o programe Microsoft XPS Document Writer nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Zobrazenie súborov .tiff alebo .mdi

Ak chcete zobraziť súbory .tiff, použite niektorú z nasledujúcich aplikácií:
 • Windows XP: Zobrazovač obrázkov a faxov systému Windows
 • Systém Windows Vista a novšie verzie: Windows Zobrazovač fotografií alebo Windows Fotogaléria
Na zobrazenie súborov .mdi v balíku Office 2010 momentálne nie je k dispozícii žiadny zobrazovač od spoločnosti Microsoft. Ak chcete otvoriť súbor .mdi, použite konvertor od iného výrobcu alebo skonvertujte súbor na formát .tiff a potom zobrazte súbor v programe MODI z balíka Office 2003 alebo Office 2007.

Optické rozpoznávanie znakov

Program MODI umožňuje tiež opticky rozpoznávať znaky (OCR). Po vykonaní optického rozpoznávania znakov môžete skopírovať text z oskenovaného obrázka alebo z faxu do iného umiestnenia. Na implementáciu tejto funkcie použite program Microsoft OneNote 2010. Postupujte takto:
 1. V programe OneNote 2010 na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok.
 2. Vyhľadajte a otvorte naskenovaný súbor. Súbor sa vloží do programu OneNote 2010 ako obrázok.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Kopírovať text z obrázka a potom príslušné informácie prilepte na iné miesto.
Program OneNote 2010 používa ovládač tlačiarne pre program Microsoft XPS Document Writer na tlač v rámci programu OneNote.

iFilter

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
PrevziaťPrevezmite balík Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Live Meeting

Predtým sa v programe Microsoft Live Meeting používalaI na odovzdanie dokumentu programu Microsoft Word do schôdze funkcia MOD. Aktuálne program Live Meeting inštaluje verziu ovládača tlačiarne programu MODI. Ďalšie informácie získate kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
940842 Po inštalácii klienta programu Live Meeting 2007 systému Windows nie je možné do schôdze importovať dokumenty (Tento obsah môže byť v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 982760 – Posledná kontrola: 02/07/2013 16:06:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760
Pripomienky