Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Dôležité skutočnosti, ktoré je potrebné zvážiť pri inovácii programu Groove 2007 na program SharePoint Workspace 2010

ÚVOD
V tomto článku sú popísané zmeny a požiadavky, ktoré by ste mali zvážiť pri inovácii programu Microsoft Office Groove 2007 na program Microsoft SharePoint Workspace 2010.
DALSIE INFORMACIE

Inovácia na program SharePoint Workspace 2010

Podobne ako v prípade programu Groove 2007 je podporovaná iba inovácia z predchádzajúcej hlavnej verzie. Program Groove Virtual Office nie je možné priamo inovovať na program SharePoint Workspace 2010.

Ak momentálne používate program Groove Virtual Office, ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
974478 Informácie o podpore pre program Groove Virtual Office 3.1 a súvisiace produkty a služby (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Prechod z programu SharePoint Workspace 2010 na staršiu verziu

Počas inovácie sa v konte vykonávajú zmeny. Ak prejdete na program Groove 2007, takéto konto sa nebude dať používať. Pri spustení sa v programe Groove 2007 zobrazí hlásenie o tom, že konto programu Groove je nepoužiteľné.

ak ide o spravované konto, je nutné vytvoriť nové konto. Ak je konto v programe Groove Manager integrované so službou Active Directory, správca musí odstrániť konto z programu Manager a znovu ho importovať zo služby Active Directory.

Ak ide o nespravované konto, pravdepodobne budete môcť použiť niektorý z nasledujúcich postupov na odstránenie problému:
  • Ak ste si konto pred inováciou zálohovali, je možné, že sa bude dať importovať. Pri importe postupujte tak, že najprv odstráňte všetky údaje programu SharePoint Workspace, potom odinštalujte program SharePoint Workspace, znovu nainštalujte program Groove 2007 a po zobrazení výzvy vyberte existujúce konto a zadajte umiestnenie súboru konta.
  • Ak používate program Groove 2007 vo viacerých zariadeniach a nie všetky ste inovovali, naimportujte nezmenené konto. Postupujte pri tom tak, že najskôr načítajte všetky údaje do neinovovanej inštancie konta, odstráňte program SharePoint Workspace a súvisiace údaje z inovovaného počítača, vyexportujte konto z počítača s programom Groove 2007 a pri opätovnej inštalácii programu Groove 2007 do inovovaného počítača použite tento nový súbor konta.

Inovácia viacerých počítačov na program SharePoint Workspace 2010

Ak máte program Groove vo viacerých počítačoch, alebo ak plánujete inštalovať program SharePoint Workspace do viacerých počítačov, mali by ste vedieť o nasledujúcich zmenách:
  • Program SharePoint Workspace nevynucuje inováciu všetkých inštalácií na rovnakú verziu. Ak však používate svoje konto vo viacerých počítačoch, v ktorých nie je nainštalovaná rovnaká verzia programu SharePoint Workspace alebo Groove, môžu sa vyskytnúť problémy so synchronizáciou. Odporúčame inovovať všetky počítače, v ktorých konto používate.
  • Rovnako ako v prípade starších verzií platí, že by ste nemali opätovne použiť súbor konta, ktorý ste vytvorili pred vykonaním zmien v konte. Ak napríklad odstránite informácie programu SharePoint Workspace z počítača a potom znovu naimportujete konto zo záložného súboru, nepoužívajte tento istý súbor na importovanie konta programu Groove do iného počítača. Súbor neobsahuje informácie o aktuálnom počítači.
Ďalšie informácie o týchto dôvodoch vzniku problémov so synchronizáciou nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
917206 Keď spustíte konto programu Groove vo viacerých počítačoch, po obnovení konta zo súboru konta sa môžu vyskytnúť problémy so synchronizáciou alebo vzájomným zisťovaním stavu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Zmena zabezpečenia konta

Program SharePoint Workspace 2010 nezobrazuje pri spustení výzvu na zadanie hesla. Namiesto toho je konto programu SharePoint Workspace prepojené s kontom systému Windows. Ak máte spravované konto programu SharePoint Workspace, je možné, že sa správca rozhodol prepojiť ho s vaším doménovým kontom.

Pri inovácii z programu Groove 2007 však platia pri tomto pravidle nasledujúce výnimky:
  • Pri prvom spustení programu SharePoint Workspace sa zobrazí výzva na zadanie hesla pre konto programu Groove 2007. Ak si ho nepamätáte, sa zobrazí výzva na vytvorenie nového hesla. Po zadaní hesla alebo úspešnom vytvorení nového hesla sa v programe SharePoint Workspace vykoná konverzia konta, aby sa dalo konto otvoriť zadaním prihlasovacích poverení systému Windows.
  • Ak neskôr vytvoríte súbor konta v inovovanom počítači a použijete ho na importovanie svojho konta do iného počítača, v programe SharePoint Workspace sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Ak si pamätáte svoje staré heslo programu Groove 2007, môžete ho zadať. Ak si svoje staré heslo programu Groove 2007 nepamätáte, kliknite na položku Zadať nové heslo a postupujte podľa pokynov, ktoré dostanete v potvrdzujúcej e-mailovej správe. Vaše konto v novom počítači sa prepojí s aktuálnym kontom systému Windows.
Vlastnosti

ID článku: 982777 – Posledná kontrola: 09/22/2011 01:37:00 – Revízia: 3.0

  • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
  • kbupgrade kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB982777
Pripomienky