Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Program PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2010 prestáva pracovať po oprave prezentácie

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.
Príznaky
Pri pokuse o otvorenie prezentácie sa v programe PowerPoint zobrazí chyba. Keď programu PowerPoint umožníte odstrániť danú chybu, zlyhá alebo prestane pracovať. Program PowerPoint môže tiež zablokovať prepojené obrázky alebo obsah.

Podrobné informácie o chybe
Keď v programe Microsoft PowerPoint 2013 alebo PowerPoint 2010 otvoríte prezentáciu obsahujúcu prepojenia na objekt OLE, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Zobraziť obrázok


Po kliknutí na tlačidlo Opraviť sa oprava dokončí a zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

Zobraziť obrázok


Po kliknutí na tlačidlo OK sa zobrazí nasledujúce hlásenie zabezpečenia:

Zobraziť obrázok


Keď kliknete na tlačidlo Aktualizovať prepojenia, program PowerPoint zlyhá alebo sa reštartuje. Môže sa tiež zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Program Microsoft PowerPoint prestal pracovať.

Problém zapríčinil, že program prestal správne pracovať. Systém Windows program zavrie a upozorní vás, ak zistí dostupné riešenie.

Platí tiež, že ak otvoríte prezentáciu, ktorá obsahuje prepojený obrázok, na mieste, kde bol obrázok umiestnený, sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

V záujme ochrany vášho súkromia program PowerPoint zablokoval automatické prevzatie tohto obrázka.
Ako problém obísť
Ak chcete tento problém obísť, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:
 1. Keď sa zobrazí výzva na aktualizovanie prepojení, nekliknite na tlačidlo Aktualizovať prepojenia. Namiesto toho kliknite na tlačidlo Zrušiť. Zobraziť obrázok
 2. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako a potom uložte prezentáciu do iného priečinka. Zobraziť obrázok
 3. Na karte Súbor kliknite na položku Zavrieť. Zobraziť obrázok
 4. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť a otvorte novú kópiu prezentácie. Zobraziť obrázok
 5. Zobrazí sa výzva na aktualizáciu prepojení prezentácie. Kliknite na položku Aktualizovať prepojenia. Zobraziť obrázok
 6. Keď program PowerPoint skončí pokus o aktualizáciu prepojení, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

  Zobraziť obrázok
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Upraviť prepojenia na súbory v oblasti Súvisiace dokumenty. Zobraziť obrázok
 9. V dialógovom okne Prepojenia vyberte prepojenie, ktorú chcete obnoviť, a kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek:
  • Aktualizovať. Túto položku použite na aktualizáciu prepojenia na objekt OLE alebo súbor s obrázkom.
  • Zmeniť zdroj. Túto položku použite na zmenu umiestnenia zdroja pre objekt OLE alebo súbor s obrázkom.
  • Prerušiť prepojenie. Túto položku použite na prerušenie prepojenia na zdrojový súbor objektu OLE. Pred prerušením prepojenia na súbor s obrázkom musíte prepojenie najskôr obnoviť. Potom môžete vložiť obrázok do prezentácie.
 10. Po dokončení úpravy všetkých prerušených prepojení v prezentácii prezentáciu uložte.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 982972 – Posledná kontrola: 02/15/2013 17:05:00 – Revízia: 4.0

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010

 • kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp kbsmbportal KB982972
Pripomienky