Úlohy správy údajov – dialógové okno

Pomocou dialógového okna Spravovanie úloh údajov v Accesse môžete zobrazovať a spravovať operácie importu a exportu (tiež známe ako špecifikácie), ktoré ste vytvorili pre aktuálnu databázu. Pri spustení rôznych sprievodcov importu a exportu môžete operáciu uložiť ako špecifikáciu pre použitie v budúcnosti.

Karty Uložené importované údaje a Uložené exportované údaje

Ak chcete v Accesse zobraziť dialógové okno Spravovanie úloh údajov, kliknite na položky Externé údaje > Uložené importované údaje alebo na položky Externé údaje > Uložené exportované údaje. Kliknutím na niektorú z kariet v dialógovom okne môžete prepínať medzi uloženými špecifikáciami pre import a export.

Ak chcete zmeniť názov špecifikácie, jej popis a cestu a názov zdrojového alebo cieľového súboru, vykonajte tieto kroky:

  • Upravte názov špecifikácie tak, že naň kliknete, a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

  • Upravte cestu alebo názov súboru kliknutím na reťazec a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

  • Upravte popis kliknutím na miesto nad cestou a názvom súboru a potom v textovom poli vykonajte zmeny. Stlačením klávesu ENTER zmeny uložíte a stlačením klávesu ESC zmeny zrušíte.

    Poznámky: 

    • Iné nastavenia uložené ako súčasť špecifikácie, ako sú napríklad názvy hárka, pomenované rozsahy, typy údajov v poliach a zdrojové alebo cieľové tabuľky, nie je možné upravovať.

    • Keď pre špecifikáciu pre import vyberiete iný zdrojový súbor, skontrolujte, či nový súbor spĺňa všetky požiadavky potrebné na úspešné dokončenie operácie.

Spustenie

Operáciu môžete zopakovať kliknutím na špecifikáciu a následným kliknutím na položku Spustiť. Po dokončení operácie sa zobrazí hlásenie, ktoré popisuje stav operácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Spustenie uloženej operácie importu alebo exportu.

Odstránenie outlookovej úlohy

Ak chcete operáciu pravidelne opakovať, môžete v Outlooku vytvoriť úlohu, na základe ktorej sa bude spúšťať príslušná špecifikácia. Ak chcete vytvoriť outlookovú úlohu, musíte mať v počítači alebo zariadení nainštalovaný Microsoft Outlook. Ak chcete naplánovať úlohu, vyberte špecifikáciu a potom kliknite na položku Vytvoriť úlohu programu Outlook. V okne Úlohy v Outlooku zadajte požadované nastavenia a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ďalšie informácie nájdete v článku Naplánovanie operácie importu alebo exportu.

Odstránenie

Ak už konkrétnu operáciu vykonávať nepotrebujete, môžete špecifikáciu odstrániť. Vyberte špecifikáciu a kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka: Vykonané zmeny, ako je napríklad názov špecifikácie, názov súboru, nastavenia cesty alebo odstránené špecifikácie, nie je možné vrátiť späť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×