Úprava názvov alebo označení údajov v grafe

Ak graf obsahuje názvy grafov (t. j. názov grafu) alebo názvy osí (názvy zobrazené na osi x, y alebo z grafu) a označenia údajov (ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o konkrétnom údajovom bode v grafe), môžete tieto názvy a menovky upraviť.

Môžete tiež upraviť názvy a menovky, ktoré nie sú závislé od údajov z hárka, tak urobiť priamo v grafe a použiť formátovanie RTF, aby vyzerali lepšie.

Všimnite si, že môžete upravovať názvy a označenia údajov, ktoré sú prepojené s údajmi hárka v príslušných bunkách hárka. Ak napríklad zmeníte názov v bunke z ročného výnosu na ročný výnos, táto zmena sa automaticky zobrazí v názvoch a označeniach údajov v grafe. Formátovanie textu vo formáte RTF však nie je možné použiť pri zmene z bunky.

Pri úprave prepojeného názvu alebo označenia údajov v grafe (namiesto bunky) sa tento názov alebo označenie údajov už nebudú spájať s príslušnou bunkou hárka a vykonané zmeny sa v samotnom hárku nezobrazia (hoci sa zobrazia na graf). Môžete však obnoviť prepojenia medzi názvami alebo označeniami údajov a bunkami hárka.

Po dokončení úprav textu môžete menovky údajov v prípade potreby premiestniť do rôznych polôh.

Poznámka: Ak chcete vykonať niektorú z nižšie uvedených zmien, graf už musí mať názvy alebo označenia údajov. Ďalšie informácie o ich pridaní nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie názvov v grafe a Pridanie alebo odstránenie označení údajov v grafe.

Čo vás zaujíma?

Úprava obsahu názvu alebo označenia údajov v grafe

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete upraviť obsah názvu, kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete zmeniť.

  • Ak chcete upraviť obsah označenia údajov, dvakrát kliknite na označenie údajov, ktoré chcete zmeniť.

   Prvé kliknutie vyberie označenia údajov pre celý rad údajov a druhý kliknite na položku vyberie označenie jednotlivých údajov.

 2. Znova kliknite, ak chcete umiestniť názov alebo označenie údajov v režime úprav, presunutím vyberte text, ktorý chcete zmeniť, zadajte nový text alebo hodnotu.

  Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete ukončiť riadok, a stlačte kláves ENTER.

 3. Po dokončení úprav kliknite mimo textového poľa, v ktorom ste vykonali zmeny textu.

 4. Ak chcete formátovať text v poli názov alebo označenie údajov, postupujte takto:

  1. Kliknite do poľa s názvom a potom vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši v textovom poli a potom kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

Poznámka: Veľkosť poľa názov alebo označenie údajov sa prispôsobí veľkosti textu. Nie je možné zmeniť veľkosť poľa názov alebo označenie údajov a text sa môže skrátiť, ak sa nezmestí do maximálnej veľkosti. Ak chcete pridať viac textu, je vhodné namiesto označenia údajov použiť textové pole. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie textového poľa do grafu.

Na začiatok stránky

Úprava obsahu názvu alebo označenia údajov, ktoré je prepojené s údajmi v hárku

 1. V hárku kliknite na bunku obsahujúcu názov alebo text označenia údajov, ktorý chcete zmeniť.

 2. Upravte existujúci obsah alebo zadajte nový text alebo hodnotu a potom stlačte kláves ENTER.

  Vykonané zmeny sa automaticky zobrazia v grafe.

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia medzi názvom alebo označením údajov a bunkou hárka

Prepojenia medzi názvami alebo označeniami údajov a zodpovedajúcimi bunkami hárka sa pri úprave obsahu v grafe prerušia. Ak chcete automaticky aktualizovať názvy alebo označenia údajov so zmenami, ktoré ste vykonali v hárku, musíte obnoviť prepojenie medzi názvami alebo označeniami údajov a zodpovedajúcimi bunkami hárka. Pre označenia údajov môžete znova vytvoriť prepojenie na jeden rad údajov alebo pre všetky rady údajov v rovnakom čase.

V zostavách kontingenčných grafov sa v nasledujúcich postupoch vytvoria prepojenia medzi menovkami údajov a zdrojovými údajmi (nie bunky hárka).

Opätovné vytvorenie prepojenia na názov grafu alebo osi

 1. V grafe kliknite na názov grafu alebo osi, ktorý chcete prepojiť s príslušnou bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Opätovné vytvorenie prepojenia na označenie údajov

Po prispôsobení obsahu označenia údajov v grafe už nie je prepojený s údajmi v hárku. Prepojenie môžete obnoviť obnovením textu menovky pre všetky menovky v rade údajov, alebo môžete zadať odkaz na bunku obsahujúcu údaje, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie pre každý údajový bod naraz.

Na začiatok stránky

Vynulovanie textu menovky

 1. V grafe kliknite na označenie údajov, ktoré chcete prepojiť s príslušnou bunkou hárka, na jeden čas alebo dva razy.

  Prvé kliknutie vyberie označenia údajov pre celý rad údajov a druhý kliknite na položku vyberie označenie jednotlivých údajov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na menovku údajov a potom kliknite na položku Formátovať označenie údajov alebo formátovať označenia údajov.

 3. Kliknite na položku možnosti menovky , ak nie je vybratá, a potom začiarknite políčko obnoviť text menovky .

Na začiatok stránky

Obnovenie prepojenia na údaje v hárku

 1. V grafe kliknite na menovku, ktorú chcete prepojiť s príslušnou bunkou hárka.

 2. V hárku kliknite na riadok vzorcov a zadajte znak rovnosti (=).

 3. Vyberte bunku hárka obsahujúcu údaje alebo text, ktorý chcete zobraziť v grafe.

  Do riadka vzorcov je tiež možné zadať odkaz na bunku hárka. Zadajte znak rovnosti, názov hárka a výkričník, ako napríklad: =Hárok1!F2

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Zmena umiestnenia označení údajov

Umiestnenie jedného označenia údajov môžete zmeniť tak, že ho presuniete myšou. Označenia údajov tiež môžete umiestniť do štandardnej pozície vzhľadom na ich značky údajových bodov. V závislosti od typu grafu si môžete vybrať z rôznych možností umiestnenia.

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete premiestniť všetky označenia údajov pre celý rad údajov, kliknite na označenie údajov raz a vyberte rad údajov.

  • Ak chcete premiestniť konkrétne označenie údajov, dvakrát kliknite na označenie údajov a vyberte ho.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Označenia údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Ak potrebujete ďalšie možnosti označenia údajov, kliknite na položku Ďalšie možnosti označenia údajov, potom na položku Možnosti označenia (ak nie je vybratá) a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×