Úprava predlohy snímky

Podpora pre Office 2011 pre Mac sa skončila

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Predloha snímky definuje formátovanie a umiestnenie bežných prvkov, ako sú napríklad zástupné symboly nadpisov, zástupné symboly obsahu a päty – na príslušných rozloženiach snímok. Zmeny, ktoré ste vykonali v predlohe snímky, sa prejavia na priradených rozloženiach snímok. Rozloženia snímok určujú umiestnenie a formátovanie textu a objektov, ktoré sa zobrazujú na snímke.

Prepojenie na stránku Predplatné v službách Office 365 Small Business Premium.

Bublina 1 Predloha snímky

Bublina 2 Rozloženia snímok

Bublina 3  Názov prvku

Bublina 4  Prvok tela

Bublina 5 Päty (vrátane dátumu a času, textu päty a čísla snímky)

Rozloženia snímok môžu dediť formátovanie, umiestnenie a spoločné prvky zo predlohy snímky, alebo môžete upraviť jednotlivé rozloženia snímok tak, aby sa úplne líšili od predlohy snímky. Výhodou predlohy snímky je to, že iba jednu zmenu môžete replikovať v niekoľkých rozloženiach snímok namiesto toho, aby sa jednotlivé rozloženia alebo snímky menili samostatne. Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako sa v príslušných rozloženiach snímok replikuje zmena predlohy snímky, ako je napríklad použitie oranžovej farby výplne na zástupný symbol nadpisu:

Začatie konferencie prostredníctvom okamžitých správ v programe Office Communicator 2007

Bublina 1 Predloha snímky s formátovaným prvkom nadpisu

Bublina 2 Rozloženia snímok s formátovaním zdedeným z predlohy snímky

Predloha snímky a príslušné rozloženia snímok sú súčasťou motívu, ktorý sa použije v prezentácii. Ak máte pre rozličné snímky prezentácie použité viaceré motívy, v zobrazení predlohy snímky sa zobrazí predloha pre každý z nich.

Tip:   Akékoľvek zmeny v predlohe a rozložení snímky je dobré vykonať skôr, ako začnete vytvárať prezentáciu a pridávať do nej snímky. Ak predlohu snímky a jej rozloženia upravíte až po vytvorení jednotlivých snímok, niektoré položky na snímkach nemusia zodpovedať návrhu predlohy snímky.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Úprava prvku názvu

Keď zmeníte formátovanie prvku názvu na predlohe snímky, zmeny sa replikujú na zástupný symbol zvislého názvu aj na štandardný, vodorovný zástupný symbol v príslušných rozloženiach snímok. Ak zmeníte veľkosť a umiestnenie prvku nadpisu, zmeny sa replikujú iba na podobné rozloženia, ale nie na všetky rozloženia.

Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na predlohu snímky. Predloha snímky je horná snímka na navigačnej table.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti

  Vyberte prvok názvu na predlohe a potom potiahnutím rukoväť na zmenu veľkosti zmeňte veľkosť prvku názvu.

  PreSunutie prvku na inú pozíciu

  Kliknite na orámovanie prvku názvu a potom ho presuňte na požadované miesto.

  Zmena formátovania textu

  Vyberte text v prvku názvu a potom na karte domov v časti písmozmeňte požadované možnosti formátovania.

  Ak chcete zmeniť iný typ písma pre prvky na všetkých snímkach, zmeňte namiesto neho písmo motívu. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti v časti motívykliknite na položku písmaa potom vyberte iný typ písma motívu.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip:   Zmeny predlohy snímky a príslušných rozložení snímok sa dočasne pridajú k motívu, ktorý sa použije v prezentácii. Ak však použijete iný motív, zmeny predlohy snímky sa zrušia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Úprava prvku tela

Formátovanie prvku karosérie môžete zmeniť na predlohe snímky a zmeny sa replikujú na zástupné objekty obsahu v príslušných rozloženiach snímok. Ak zmeníte veľkosť a umiestnenie prvku karosérie na predlohe snímky, zmeny sa replikujú na zástupné objekty obsahu v podobných rozloženiach, ale nie vo všetkých rozloženiach.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na predlohu snímky. Predloha snímky je horná snímka na navigačnej table.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti

  Vyberte prvok karosérie na predlohe a potom potiahnutím rukoväť na zmenu veľkosti zmeňte veľkosť prvku tela.

  PreSunutie prvku na inú pozíciu

  Kliknite na orámovanie prvku karosérie a potom ho presuňte na požadované miesto.

  Zmena formátovania textu

  Vyberte text v prvku tela a potom na karte domov v časti písmozmeňte požadované možnosti formátovania.

  Ak chcete zmeniť iný typ písma pre prvky na všetkých snímkach, zmeňte namiesto neho písmo motívu. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti v časti motívykliknite na položku písmaa potom vyberte iný typ písma motívu.

  Zmena formátovania odseku zoznamu s odrážkami alebo číslovaných zoznamov

  V prvku tela vyberte text úrovne zoznamu a potom na karte domov v časti odsekvyberte požadované možnosti odseku.

  Tip:   Môžete zmeniť štýly odrážok alebo zmeniť zoznam s odrážkami na číslovaný zoznam.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip:   Zmeny predlohy snímky a príslušných rozložení snímok sa dočasne pridajú k motívu, ktorý sa použije v prezentácii. Ak však použijete iný motív, zmeny predlohy snímky sa zrušia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Úprava prvkov päty

Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a èas, text päty a číslo snímky. Môžete zmeniť umiestnenie, veľkosť a formát prvkov päty a tieto zmeny sa prejavia v zodpovedajúcich rozloženiach snímok.

Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení Predloha snímky vyberte predlohu snímky na navigačnej table.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti

  Vyberte prvok päty na predlohe a potom potiahnutím rukoväť na zmenu veľkosti zmeňte veľkosť.

  PreSunutie prvku na inú pozíciu

  Kliknite na orámovanie prvku päty a potom ho presuňte na požadovanú pozíciu.

  Zmena formátovania textu

  Vyberte text v prvku päty a potom na karte domov v časti písmozmeňte požadované možnosti formátovania.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip:   Zmeny predlohy snímky a príslušných rozložení snímok sa dočasne pridajú k motívu, ktorý sa použije v prezentácii. Ak však použijete iný motív, zmeny predlohy snímky sa zrušia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Pridanie prvkov späť do predlohy snímky

Všetky prvky na predlohe snímky by mali byť predvolene zahrnuté. Ak odstránite prvok zo predlohy snímky, môžete ho kedykoľvek neskôr pridať späť.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na predlohu snímky. Predloha snímky je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Upraviť predlohukliknite na položku hlavné prvkya potom vyberte prvok, ktorý chcete pridať.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky
  • Ak tlačidlo hlavné prvky nie je k dispozícii, možno ste vybrali rozloženie snímky a nie predlohu snímky.

  • Ak položky v ponuke nadRadené prvky nie sú k dispozícii, potom sa už pridajú do predlohy snímky a nie je možné pridať ďalšie.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip:   Zmeny predlohy snímky a príslušných rozložení snímok sa dočasne pridajú k motívu, ktorý sa použije v prezentácii. Ak však použijete iný motív, zmeny predlohy snímky sa zrušia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Pozrite tiež

Použitie alebo zmena rozloženia snímky

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho

Pridanie rovnakého obrázka alebo vodotlače na každú snímku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×