Príručka so stručným návodom pre počítačovú verziu Projectu

Úprava projektu

Úprava projektu v počítačovej verzii Projectu

Prehľad úloh v projekte

Znížením alebo zvýšením úrovne úloh zobrazíte hierarchiu. Úloha so zníženou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou a úloha, ktorá sa nachádza o úroveň vyššie, sa stane súhrnnou úlohou.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názov úlohy vyberte úlohu alebo úlohy, ktorých úroveň chcete znížiť alebo zvýšiť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vyberte položku Úloha > Plán >Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava a zmeňte úlohu na čiastkovú úlohu.

  • Vyberte položku Úloha > Plán > Zvýšiť úroveň úlohy Tlačidlo Zvýšiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava a zmeňte úlohu na súhrnnú úlohu.

Čiastkové a súhrnné úlohy môžete použiť na zobrazenie jednotlivých fáz, jednoduchú navigáciu v rámci veľkého projektu a mnoho ďalšieho.

Snímka obrazovky s prehľadom úloh v pláne projektu.

Prepojenie úloh v projekte

Prepojením dvoch ľubovoľných úloh v projekte môžete zobraziť ich vzťah, čo sa vlastne nazýva závislosť úlohy. Po prepojení úloh sa všetky zmeny vykonané v jednej úlohe prejavia aj v druhej.

 1. Vyberte položku Zobraziť > Zobrazenia úloh > Ganttov graf.

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a vyberte dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Vyberte položku Úloha > Prepojiť vybraté úlohy Tlačidlo Prepojiť úlohy na karte Úloha na páse s nástrojmi alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F2.

Project podporuje štyri druhy prepojení úlohy, pomocou ktorých môžete zobraziť rôzne vzťahy.

Ďalšie informácie o prepojeniach úloh a plánovaní nájdete v téme Ako Project plánuje úlohy: čo sa deje v zákulisí.

Zložená snímka obrazovky prepojených úloh v pláne projektu a s Ganttovým grafom.

Zmena zobrazenia

 1. Vyberte kartu Zobraziť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete použiť.

  • Vyberte položku Ganttov graf > Ďalšie zobrazenia a zobrazte všetky dostupné zobrazenia. Potom v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia vyberte požadované možnosti.

Potrebujete pomôcť s výberom správneho zobrazenia projektu?

Zložená snímka obrazovky skupiny zobrazenia úloh a zobrazenia zdrojov na karte Zobrazenie a plán projektu v zobrazení Kalendára.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×