Úprava súborov vo formáte OpenDocument. odp a PowerPoint. pptx v PowerPointe pre web

PowerPoint pre web umožňuje upravovať súbory prezentácie PowerPointu (. pptx) aj OpenDocument Presentation (. odp). Pri otváraní súboru. pptx alebo. odp v PowerPoint na webe sa obsah, ktorý nie je možné zmeniť vo webovej aplikácii, zachová. Ak chcete vykonať zmeny v tomto obsahu, stačí otvoriť a upraviť súbor v počítačovej verzii programu PowerPoint vo Windowse alebo v systéme macOS.

Ukladanie

Hľadáte informácie o ukladaní vo formáte PDF alebo odp? V ponuke Súbor kliknite na tlačidlo Stiahnuť ako. Ďalšie informácie nájdete v poslednej časti ukladania prezentácií ako súborov PDF.

Čo sa stane, ak upravujem prezentáciu vo formáte OpenDocument (.odp)?

Zatiaľ čo PowerPoint na webe umožňuje upravovať súbory PowerPointovej prezentácie (. pptx) a OpenDocument Presentation (. odp), niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii pri úprave súborov vo formáte OpenDocument Presentation.

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré funkcie PowerPoint na webe sú podporované, čiastočne podporované alebo nie sú podporované vo formáte OpenDocument Presentation (. odp).

  • Podporované     Daná funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument Presentation. Obsah, formátovanie ani použiteľnosť sa nestratí.

  • Čiastočne podporované     Daná funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument Presentation, no môže sa zmeniť formátovanie a použiteľnosť. Nedochádza k žiadnym stratám textu alebo údajov, no formátovanie a možnosti práce s textom alebo grafickými prvkami sa môžu líšiť.

  • Nie je podporované     Daná funkcia PowerPointu nie je podporovaná vo formáte OpenDocument Presentation. Ak plánujete uložiť powerpointový dokument vo formáte OpenDocument Presentation, túto funkciu nepoužívajte, pretože by ste mohli stratiť obsah, formátovanie a použiteľnosť určitej časti prezentácie.

Informácie o grafických funkciách nájdete v tabuľke grafických prvkov na konci tohto článku.

Oblasť

Podoblasť

Podpora

Komentáre

Animácie

Úvodné alebo koncové

Čiastočne podporované

Všetky úvodné alebo koncové animácie, ktoré formát .odp nepodporuje, sa zmenia na animácie zobrazenia alebo zmiznutia.

Obsah

Skrytie snímky

Podporované

Spolupráca

Komentáre

Nepodporované

Návrh prezentácie

Rozloženia

Čiastočne podporované

Keď otvoríte prezentáciu (súbor vo formáte .pptx) a uložíte ju ako súbor vo formáte .odp, pôvodný motív sa zobrazí tak, ako ste zamýšľali. Predpokladom je však, že nepridáte obsah a nebudete meniť súbor vo formáte .odp. Tieto úpravy nebudú nadväzovať na pôvodný motív. Formátovanie písma, farieb alebo efektov v novopridaných tvaroch nebude založené na motíve, ktorý bol použitý vo formáte .pptx.

Návrh prezentácie

Zástupné objekty

Čiastočne podporované

Farby, písmo a efekty motívov sa stratia zo zástupných objektov.

Návrh prezentácie

Poznámky

Podporované

Text

Formátovanie textu v iných jazykoch

Čiastočne podporované

Text

Vodorovné zarovnanie

Čiastočne podporované

Text

Hypertextové prepojenia

Čiastočne podporované

Bežné hypertextové prepojenia sú podporované, ale prepojenia pri ukázaní myšou podporované nie sú.

Text

Zoznamy

Podporované

Číslovanie alebo odrážky môžu byť v iných aplikáciách podporujúcich formát OpenDocument zmenené alebo nemusia byť vôbec podporované.

Text

Základné formátovanie

Podporované

V aplikáciách podporujúcich formát OpenDocument sa podporuje kurzíva, tučné písmo, podčiarknuté písmo a prečiarknutie. Rozličné veľkosti písma sú podporované.

Grafické prvky

V tabuľke nižšie je uvedené, ktoré funkcie grafického prvku PowerPoint na webe sú podporované, čiastočne podporované alebo nie sú podporované vo formáte OpenDocument (. odp).

  • Podporované.     Táto funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument. Grafické prvky využívajúce túto funkciu majú vo všeobecnosti v oboch formátoch rovnaký vzhľad a správajú sa rovnako.

  • Čiastočne podporované.     Táto funkcia je podporovaná vo formáte PowerPointu aj vo formáte OpenDocument, ale vzhľad grafických prvkov môže byť v jednotlivých formátoch odlišný. Pri prechode z jedného formátu do druhého nedochádza vo všeobecnosti k žiadnym stratám údajov, ale formátovanie a možnosti práce s týmito grafickými prvkami sa môžu líšiť.

  • Nepodporované.     V dôsledku jedinečných rozdielov vo funkciách a implementácii medzi formátom PowerPointu a formátom OpenDocument nie je táto funkcia vo formáte OpenDocument podporovaná. Ak plánujete uložiť prezentáciu vo formáte OpenDocument, tieto funkcie nepoužívajte.

Oblasť

Podpora

Komentáre

Tvary

Podporované

WordArt

Čiastočne podporované

Formát .odp nepodporuje možnosti pre objekty WordArt v PowerPointe. Ak použijete objekty WordArt, pri uložení sa skonvertujú na textové pole. Text a farba základného textu sa zachovajú, ale efekty objektov WordArt a formátovanie sa stratia.

Obrázky

Podporované

Podporované okrem možnosti vloženia a prepojenia, ktoré nie sú vo formáte .odp podporované.

Grafické prvky SmartArt

Podporované

Konvertujú sa na skupiny tvarov.

Orámovanie objektov

Podporované

Nie všetky štýly orámovania sú podporované. Nepodporované štýly orámovania sa uložia ako predvolený štýl orámovania (čierna súvislá čiara).

Výplne objektov

Podporované

Formátovanie čiar

Podporované

Vo formáte. odp nie sú podporované všetky štýly riadkov a koncov riadkov. Nepodporované štýly sa uložia ako predvolené. čierny pevný a otvorený typ šípky.

Orezávanie obrázkov

Podporované

Pravidelné orezanie obrázka je podporované. Orezávanie obrázka s tvarom však podporované nie je.

Možnosti pre trojrozmerné obrázky

Nepodporované

Štýly obrázkov

Čiastočne podporované

Orámovanie je čiastočne podporované, ale nemusí vyzerať rovnako.

Motívy

Nepodporované

Pozrite tiež

Používanie PowerPointu (Počítačová verzia) na otvorenie alebo uloženie prezentácie vo formáte OpenDocument Presentation (. odp)

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×