Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Úprava zarážok a riadkovania

Prehľad možností v dialógovom okne Odsek

Možnosti dialógového okna Odsek zahŕňajú všeobecné možnosti a možnosti zarážok a medzier. V dolnej časti dialógového okna sa zobrazuje Ukážka, kde môžete vidieť vzhľad možností ešte predtým, ako ich použijete.

Všeobecné    

Zarovnanie

Možnosťou Vľavo zarovnáte text doľava, pravý okraj zostane nezarovnaný (môžete tiež použiť klávesovú skratku Ctrl + L).

Možnosťou Na stred text vycentrujete, ľavý aj pravý okraj zostanú nezarovnané (Ctrl + E).

Možnosťou Vpravo zarovnáte text doprava, ľavý okraj zostane nezarovnaný (Ctrl + R).

Možnosťou Podľa okraja zarovnáte text doľava aj doprava, medzi slová sa pritom pridajú medzery (Ctrl + J).

Úroveň prehľadu

Určuje úroveň, na ktorej sa odsek zobrazí v zobrazení Prehľad.  

Ak chcete, aby sa dokument predvolene otváral so zbalenými nadpismi, začiarknite políčko Predvolene zbalené. Ďalšie informácie nájdete v téme Zbalenie alebo rozbalenie častí dokumentu.

Zarážky

Doľava

Odsadenie ľavej časti odseku o vybratú hodnotu.

Doprava

Odsadenie pravej časti odseku o vybratú hodnotu.

Špeciálne

Možnosťami Prvý riadok > O koľko znížite úroveň prvého riadka odseku. Ak chcete rýchlo vytvoriť zarážku prvého riadka podľa pravítka, pozrite si tému Vytvorenie zarážky prvého riadka.

Možnosťami Opakované > O koľko vytvoríte opakovanú zarážku. Ak chcete rýchlo vytvoriť opakovanú zarážku podľa pravítka, pozrite si tému Vytvorenie opakovanej zarážky.

Zrkadlové zarážky

Po začiarknutí tohto políčka sa položky Vľavo a Vpravo zmenia na položky Na vnútorný okraj a Na vonkajší okraj. Túto možnosť využijete pri tlači v štýle knihy.

Riadkovanie        

Pred

Upraví veľkosť medzery pred odsekom.

Za

Upraví veľkosť medzery za odsekom.

Riadkovanie 

Vyberte možnosť jednoduché na jednoduché riadkovanie textu. Ak chcete rýchlo použiť jednoduché riadkovanie v celom dokumente, pozrite si tému Nastavenie jednoduchého riadkovania v dokumente.

Výberom možnosti 1,5 riadka sa v texte použije riadkovanie s hodnotou 1,5-násobku jednoduchého riadkovania.

Výberom možnosti Dvojité sa v texte použije dvojité riadkovanie. Ak chcete rýchlo použiť dvojité riadkovanie v celom dokumente, pozrite si tému Nastavenie dvojitého riadkovania v dokumente.

Výberom možností Najmenej > Výška môžete nastaviť minimálnu veľkosť riadkovania tak, aby vyhovovalo aj najväčšiemu písmu alebo grafickému prvku v danom riadku.

Ak chcete nastaviť fixné riadkovanie, vyjadrené v bodoch, vyberte možnosťpresne >. Ak je v texte napríklad použité písmo veľkosti 10 bodov, môžete ako veľkosť riadkovania zadať hodnotu 12 bodov.

Výberom možností Násobky > Výška môžete riadkovanie nastaviť ako násobky vyjadrené v číslach väčších ako 1. Nastavením riadkovania na hodnotu 1,15 sa napríklad zväčší medzera o 15 percent, nastavením riadkovania na hodnotu 3 sa medzera zväčší o 300 percent (trojité riadkovanie).

Nepridávať

Ak nechcete pridať medzeru medzi odseky, začiarknite políčko Nepridávať medzeru medzi odseky.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste vybrali ako predvolené, vyberte položku nastaviť ako predvolené.

Možnosti v dialógovom okne Odsek

V dialógovom okne Odsek sú k dispozícii možnosti uvedené nižšie. V poli Ukážka v dolnej časti dialógového okna sa zobrazuje vzhľad možností pred ich použitím.

Všeobecné    

Zarovnanie

Ak chcete zarovnať text doľava pomocou prázdneho pravého okraja (alebo použite klávesovú skratku, COMMAND + L), vyberte položku vľavo .

Vyberte položku Centrovať na stred textu s nerovnou ľavou a pravou hranou ( COMMAND + E).

Ak chcete zarovnať text doprava s nerovnou ľavou hranou ( COMMAND + R), vyberte možnosť vpravo .

Ak chcete zarovnať text doľava aj doprava, vyberte možnosť odôvodnené , čím sa pridá medzera medzi slovami ( COMMAND + J).

Úroveň prehľadu

Vyberte úroveň, v ktorej sa odsek zobrazuje v zobrazení prehľadu.

Zarážky

Vľavo

Posunutie ľavej časti odseku o vybratú hodnotu.

Vpravo

Posunutie pravej časti odseku o vybratú hodnotu.

Špeciálne operátory

Ak chcete odsadiť prvý odsek odseku, vyberte položku prvý príkaz a potom zadajte veľkosť zarážky .

Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, vyberte položku zavesenie a potom zadajte veľkosť zarážky .

Automaticky adjustovať

Keď vyberiete možnosť automaticky upraviť pravú zarážku, keď je definovaná mriežka dokumentu, pravá zarážka sa automaticky upraví pre odsek, keď je definovaná mriežka dokumentu.

Riadkovanie        

Pred

Upraví veľkosť medzery pred odsekom.

Za

Upraví veľkosť medzery za odsekom.

Riadkovanie 

Výber jedného textu na jednoduché riadkovanie.

Vyberte 1,5 riadkov na medzeru v texte jeden a pol násobku jednoduchého riadkovania.

Vyberte položku zdvojnásobiť na dvojité riadkovanie textu.

Vyberte aspoň > na nastavenie minimálnej veľkosti riadkovania, ktoré sú potrebné na prispôsobenie najväčšieho písma alebo grafického prvku v danom čiare.

Ak chcete nastaviť fixné riadkovanie, vyjadrené v bodoch , vyberte možnosť presne >. Ak je v texte napríklad použité písmo veľkosti 10 bodov, môžete ako veľkosť riadkovania zadať hodnotu 12 bodov.

Ak chcete nastaviť riadkovanie ako násobok vyjadrený v číslach väčších ako 1, vyberte možnosť viaceré>. Nastavením riadkovania na hodnotu 1,15 sa napríklad zväčší medzera o 15 percent, nastavením riadkovania na hodnotu 3 sa medzera zväčší o 300 percent (trojité riadkovanie).

Nepridávať

Ak chcete vylúčiť niektoré odseky, ako sú napríklad odseky v zozname s odrážkami, vyberte položku Nepridávať medzeru medzi odsekmi rovnakého štýlu , a to z riadkovania nastavených pred a za.

Prichytiť k

Ak je mriežka dokumentu definovaná na jednoduchšie zarovnanie textu s mriežkou dokumentu, vyberte položku Prichytiť k mriežke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×