Úvodné informácie o okne schôdze cez Skype for Business (Lync)

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Keď sa oboznámite s funkciami schôdze cez Lync, rýchlo nájdete požadované možnosti, čo zaručí plynulý chod schôdze, a to dokonca aj pri používaní viacerých ponúk.

Nezabudnite, že väčšina ponúk sa otvorí, keď podržíte ukazovateľ na ikone. Potom môžete kliknúť na požadovanú možnosť.

Pozrime sa na to bližšie.

Tip: Interaktívnu príručku týkajúcu sa úloh prezentujúceho v schôdzi cez Lync nájdete v téme Spravovanie schôdze cez Lync.

Ovládacie prvky zvuku

Najskôr by ste sa mali oboznámiť s ovládacími prvkami zvuku, ktoré sa zobrazia, keď podržíte ukazovateľ na ikone telefónu/mikrofónu. Umožňujú stlmiť alebo podržať zvuk, zmeniť zariadenia alebo prepojiť schôdzu na ďalšie číslo.

Ďalšie informácie nájdete v téme:

Nastavenie a testovanie zvuku v Lyncu a riešenie problémov s ním

Používanie zvuku počas schôdze cez Lync

Snímka obrazovky s možnosťami zvuku

Ovládacie prvky videa

Schôdzu možno vylepšiť pridaním videa. Účastníkom to uľahčí komunikáciu a schôdza sa potom už nebude líšiť od bežnej osobnej schôdze.

Najprv skontrolujte, či je zapojená a nastavená kamera. Podržte ukazovateľ na ikone kamery na zobrazenie ukážky a môžete spustiť video.

Ďalšie informácie obsahujú nasledovné články:

Nastavenie videa v Lyncu a riešenie problémov s ním

Používanie videa počas schôdze cez Lync

Snímka obrazovky so spustením videa prostredníctvom okamžitej správy

Ovládacie prvky prezentácie

Ak počas schôdze prezentujete, podržte ukazovateľ na ikone prezentácie (monitora) a vyberte niektorú z týchto možností:

Snímka obrazovky Správcu otázok a odpovedí

Informácie o účastníkoch

V ponuke ľudí sa zobrazuje zoznam účastníkov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na jednotlivé mená zobrazíte príslušnú kartu kontaktu. Ak ste prezentujúci, máte prístup aj k ďalším ovládacím prvkom, ako je napríklad možnosť stlmiť poslucháčov alebo pozvať ďalších ľudí.

Ak chcete spravovať účastníkov jednotlivo alebo skupinovo, podržte ukazovateľ na ikone ľudí.

 • Ďalších účastníkov pridáte kliknutím na položku Pozvať viac ľudí. Účastníkov môžete pozvať výberom zo zoznamu alebo zadaním telefónneho čísla.

Stačí napísať číslo a kliknúť na tlačidlo OK. Lync danej osobe zavolá namiesto vás a pridá ju do schôdze.

Poznámka: Vo vašom konte musí byť povolené vyvolanie čísla, aby ste mohli používateľov pozývať na základe ich čísel.

 • Na karte Účastníci kliknite pravým tlačidlom myši na meno osoby a použite možnosti na stlmenie, zrušenie stlmenia, vytvorenie prezentujúceho alebo účastníka alebo odstránenie zo schôdze.

 • Kliknite na kartu Akcie a potom vyberte niektorú z možností:

  • Stlmiť poslucháčov – stlmí šum v pozadí.

  • Bez okamžitých správ na schôdzi – vypne alebo zapne okamžité správy počas schôdze.

  • Vypnúť video účastníkov – zablokuje účastníkom spustenie videa.

  • Skryť mená – skryje mená na fotografiách.

  • Všetci ako účastníci – zmení prezentujúcich na účastníkov, ak ich je príliš veľa.

  • Pozvať e-mailom – odošle e-mailové pozvánky ďalším ľuďom.

Snímka obrazovky s možnosťou Bez okamžitých správ na schôdzi

Výber rozloženia

V závislosti od typu schôdze môžete vybrať určité zobrazenie obsahu, prezentujúceho alebo účastníkov.

Kliknite na položku Vybrať rozloženie v pravej dolnej časti schôdze:

 • Zobrazenie galérie – zobrazuje obrázky alebo videá všetkých účastníkov spolu s obsahom schôdze.

 • Zobrazenie rečníka – zobrazuje video alebo obrázok prezentujúceho v pravom dolnom rohu okna schôdze spolu s obsahom schôdze.

 • Zobrazenie prezentácie –zobrazuje iba obsah schôdze.

 • Kompaktné zobrazenie – zobrazuje dlaždice s obrázkami účastníkov v kompaktnom okne.

Snímka obrazovky s možnosťou výberu zobrazenia a vybratým zobrazením galérie

Ďalšie možnosti (...)

V ponuke Ďalšie možnosti nájdete informácie o schôdzi, ako napríklad prepojenie na schôdzu, čísla pre zvukový hovor a ponuku Pomocníka. Ak ste prezentujúci, zobrazia sa vám tiež možnosti na spravovanie schôdze (zaznamenávanie, možnosti schôdze a ukončenie schôdze).

 • Spustiť nahrávanie záznamov: ďalšie informácie nájdete v téme Zaznamenávanie a prehrávanie schôdze cez Lync.

 • Spravovať záznamy: umožňuje zdieľať, premenovať alebo odstrániť záznam. Ďalšie informácie nájdete v téme Správca záznamov Lyncu.

 • Veľkosť zobrazeného textu okamžitej správy: umožňuje v schôdzi vybrať veľkosť textu okamžitej správy.

 • Vstupné informácie schôdze: nachádzajú sa tu informácie ako prepojenie na schôdzu, čísla pre zvukové hovory, identifikácia konferencie a meno organizátora. Tieto informácie môžete skopírovať a odoslať iným osobám, ktoré sa môžu pripojiť k schôdzi.

 • Možnosti schôdze cez Lync: umožňuje zmeniť možnosti schôdze, ako je napríklad čakáreň, prezentovanie alebo povolenia na zapisovanie poznámok.

 • Ukončiť schôdzu: zavrie okno a odpojí zo schôdze všetkých účastníkov vrátane tých, ktorí sa pripojili cez telefón.

 • Pomocník pre Lync: otvorí okno Pomocníka aplikácie Lync. Môžete vybrať jednu z možností alebo vyhľadať tému Pomocníka.

Snímka obrazovky s ďalšími možnosťami v rámci schôdze cez Lync

Odosielanie okamžitých správ

Príjemnou funkciou schôdzí cez Lync je možnosť odoslať okamžitú správu všetkým účastníkom schôdze. Podržaním ukazovateľa na ikone okamžitých správ sa otvorí okno a kliknutím na ikonu sa okno ukotví v schôdzi.

Po ukotvení okna sa zobrazia ďalšie možnosti, napríklad výber písma alebo pridávanie emotikonov. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na okno okamžitých správ získate prístup k ďalším možnostiam.

Nezabudnite, že každá okamžitá správa sa zobrazuje všetkým účastníkom schôdze. Ak chcete niekomu odoslať súkromnú správu, prejdite do ponuky ľudí, kliknite pravým tlačidlom myši na meno a vyberte možnosť okamžitých správ.

Snímka obrazovky s oknom okamžitých správ v rámci schôdze

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×