Čo je Lync Basic?

Lync Basic 2013 poskytuje prostredníctvom jediného jednoducho použiteľného programu odosielanie okamžitých správ, zvukové hovory a videohovory, schôdze cez Skype for Business, informácie o dostupnosti (prítomnosti) a možnosti zdieľania. Ide o zjednodušenú verziu úplného klienta Lync s rovnakými základnými funkciami. Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, rozdiel medzi Lyncom Basic a službou Skype for Business je taký, že súčasťou Lyncu Basic nie je:

  • delegovanie kalendára,

  • zobrazenie videa galérie,

  • zdieľanie OneNotu,

  • nahrávanie.

Ak chcete zistiť, či používate Lync Basic, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Otvorte Skype for Business. Ak používate Lync Basic, navrchu hlavného okna služby Skype for Business sa zobrazí výraz Lync Basic.

  • Vo Windowse kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy a súčasti a v zozname vyhľadajte Microsoft Skype for Business. Ak používate Lync Basic, nájdete položku Microsoft Lync Basic 2013.

Čítajte ďalej a spoznajte o kľúčové funkcie Lyncu Basic.

Niektoré užitočné funkcie

Nižšie uvedené funkcie sú v tomto vydaní služby Skype for Business nové.

UPRAVENÝ VZHĽAD S PONUKOU RÝCHLA KOMUNIKÁCIA CEZ Skype for Business

V Skype for Business sa v každom zobrazení zoznamu kontaktov používa ponuka Rýchla komunikácia cez Skype for Business, ktorá poskytuje veľa prehľadných funkcií. Ponuka Rýchla komunikácia cez Skype for Business obsahuje tlačidlá, ktoré sa zobrazia, keď podržíte ukazovateľ na obrázku určitého kontaktu v zozname kontaktov. Jediným kliknutím môžete začať konverzáciu, zvukový hovor alebo videohovor alebo zobraziť kartu kontaktu. Ďalšie možnosti sa zobrazia, keď ukazovateľ podržíte na troch bodkách na pravej strane.

Tip: Na rýchle vytvorenie zoznamu kontaktov môžete použiť ikonu Pridať kontakt Pridať kontakt .

OBĽÚBENÉ POLOŽKY NA DOSAH

Skupina Obľúbené položky umožňuje zostaviť zoznam používateľov, s ktorými ste najčastejšie v kontakte. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt a potom kliknúť na položku rozbaľovacieho zoznamu Pridať do obľúbených položiek.

Snímka obrazovky s výberom Pridať medzi obľúbené položky

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA

Voľby v zobrazení Kontakty umožňujú veľa možností zobrazenia.

Po kliknutí na položku Skupiny sa zobrazia kontakty a hovorne usporiadané podľa skupín, ktoré ste definovali. Po kliknutí na položku Stav sa zobrazia kontakty usporiadané podľa dostupnosti (Online, Som preč, Nie je k dispozícii alebo Neznámy). Po kliknutí na položku Vzťahy sa zobrazia kontakty zoskupené podľa vzťahov na ochranu osobných údajov, ktoré ste pre ne definovali. Taktiež môžete kliknúť na položku Nové, čím sa zobrazí zoznam ľudí, ktorých ste požiadali, aby sa stali súčasťou vášho zoznamu kontaktov.

Snímka obrazovky zobrazujúca zoraďovanie kontaktov podľa vzťahov

Pomocou možnosti Zoznam kontaktov môžete prispôsobiť spôsob zoradenia a zobrazenie kontaktov (kliknite na ikonu Možnosti (ozubené koliesko) v hlavnom okne služby Skype for Business a potom kliknite na položku Zoznam kontaktov). Na výber máte medzi rozbaleným dvojriadkovým zobrazením, v ktorom sa zobrazia obrázky kontaktov, a zúženým zobrazením v jednom riadku. Kontakty môžete zoradiť podľa abecedy alebo podľa dostupnosti.

KONVERZÁCIE NA KARTÁCH

Pomocou konverzácií na kartách môžete všetky svoje hovory a okamžité správy uchovávať v jednom okne konverzácie. Karty na ľavej strane okna konverzácie umožňujú jednoducho prechádzať medzi všetkými aktívnymi konverzáciami. (Ak chcete mať každú konverzáciu v samostatnom okne, túto možnosť si môžete vybrať na stránke s možnosťami Zoznam kontaktov.)

Snímka obrazovky zobrazujúca konverzáciu na kartách

Tlačidlo na otvorenie v novom okne Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom môžete použiť na vyčlenenie konverzácie do jej vlastného okna, ktorého veľkosť následne upravíte podľa potreby. Tlačidlo na zrušenie otvorenia v novom okne Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom potom môžete použiť aj na vrátenie okna späť do hlavného okna konverzácie. Túto funkciu otvorenia v novom okne a zrušenia otvorenia v novom okne môžete použiť pri schôdzi, na ktorej sa prezentuje video alebo obsah.

Skype for Business si dokáže stav konverzácie zapamätať aj v prípade, ak sa odhlásite a znovu prihlásite.

Ikony v dolnej časti okna konverzácie umožňujú rýchle pridávanie ďalších používateľov do konverzácie cez okamžité správy (IM) a tiež inováciu konverzácie na zvukový hovor, videohovor alebo prezentáciu so zdieľaním súborov a nástrojmi na uskutočňovanie konferencií (ako sú napríklad tabuľa a prílohy). Keď ukážete myšou na určitú ikonu, zobrazí sa jej režim komunikácie a dostupné možnosti. Kliknutím na danú ikonu sa výmena okamžitých správ skonvertuje do tohto režimu.

Snímka obrazovky s ikonami v dolnej časti okna konverzácie

FUNKCIE VIDEA

Pomocou ponuky Rýchla komunikácia cez Skype for Business môžete jediným kliknutím začať videohovor s určitým kontaktom.

Pred začatím alebo prijatím videohovoru môžete zobraziť ukážku svojho vlastného videa v pozvánke.

Snímka obrazovky s ukážkou videa s vybratou možnosťou Zapnúť kameru

VSTAVANÉ ZJEDNODUŠENÉ OVLÁDANIE

Skype for Business podporuje vysoké rozlíšenie, vďaka čomu môžete meniť mierku textu a grafických objektov na 125 % a 150 % bodov na palec (dpi). Vďaka podpore vysokého kontrastu vyzerá Skype for Business dobre, aj keď ho používate s inými vysokokontrastnými motívmi Windowsu.

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 100 %

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 150 %

Skype for Business tiež ponúka vyše 100 klávesových skratiek dôležitých funkcií, takže k nim máte priamy prístup aj bez myši. Stlačením kombinácie klávesov Alt + C môžete napríklad prijať hovor a stlačením kombinácie klávesov Alt + I hovor ignorovať, a to bez použitia kariet a myši. Pomocou klávesnice môžete tiež ukončiť hovor (Alt + Q) alebo otvoriť ponuku Nástroje (Alt + T).

Rozsiahla podpora čítania obrazovky v Skype for Business umožňuje, že všetky oznámenia, prichádzajúce požiadavky a okamžité správy sa čítajú nahlas, vďaka čomu ste stále v obraze.

Funkcie schôdze

PRIPOJTE SA K SCHÔDZI CEZ Skype for Business JEDINÝM KLIKNUTÍM

Bez ohľadu na to, či ste v práci alebo na ceste, k schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť jediným kliknutím alebo dotykom. Jednoducho kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi cez Skype for Business v outlookovom pripomenutí schôdze v počítači, v kalendári alebo na table schôdze vo Windows Phone, zariadení s iOS alebo Androidom.

V hlavnom okne služby Skype for Business sa tiež môžete pripojiť zo zobrazenia Schôdze kliknutím na položku Pripojiť sa.

Pripojte sa k schôdzi cez Skype for Business aj vtedy, ak nemáte nainštalovaný Skype for Business, a to pomocou webovej aplikácie Skype for Business Web App. Podrobnosti nájdete v neskoršej časti článku s názvom Skype for Business Web App.

Ak sa zobrazenie Schôdze nezobrazuje, budete potrebovať najnovšiu aktualizáciu služby Skype for Business. Prejdite do služby Windows Update a vykonajte inštaláciu odtiaľ alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory na pracovisku a zistite, kedy sa uskutoční aktualizácia.

OVLÁDACIE PRVKY SCHÔDZE

Ovládacie prvky zvuku v miestnosti na schôdzu sa jednoducho používajú a umožňujú stlmiť a zrušiť stlmenie vlastného vstupu a meniť zvukové zariadenia.

Ponuka Prezentovať poskytuje prístup ku všetkému obsahu, ktorý možno prezentovať, na jednom mieste. Prezentovať možno napríklad pracovnú plochu, powerpointové prezentácie, ankety a tabule.

Vždy, keď zdieľate obsah, upozorní vás na to dobre viditeľné kontextové okno v schôdzi.

Snímka obrazovky zobrazujúca prezentovanie pracovnej plochy

Ak pri zdieľaní potrebujete pracovať s viacerými programami, môžete ich vybrať.

Môžete nahrávať prezentácie, ktoré obsahujú videoklipy. Jednoducho nahrajte powerpointovú prezentáciu a ukážte myšou na snímku. Odkryjú sa ovládacie prvky videa na prehrávanie, pozastavenie a nastavenie zvuku.

Zatiaľ čo iný účastník prezentuje balík powerpointových snímok, môžete si snímky prezerať aj sami, vrátiť sa do zobrazenia prezentujúceho alebo prevziať prezentáciu, ak ste spoluprezentujúcim.

Snímka obrazovky so súkromným zobrazením

Ako prezentujúci schôdze môžete povoliť alebo zablokovať odosielanie videí. Nastavením možnosti Vypnúť video účastníkov môžete zdieľanie videa obmedziť iba na prezentujúcich. Táto možnosť je užitočná, ak máte veľkú schôdzu a potrebujete obmedziť prístup iba na prezentujúcich.

Akcie

Ak chcete okamžite zmeniť všetkých ostatných prezentujúcich na účastníkov, vyberte položku Všetci účastníci.

VYBERTE ROZLOŽENIE... ÚPLNE ĽUBOVOĽNE

V závislosti od typu schôdze môžete pomocou tlačidla Vybrať rozloženie vybrať konkrétne zobrazenie obsahu, prezentujúceho alebo účastníkov schôdze Vybrať rozloženie .

V zobrazení reproduktora sa zobrazuje obsah schôdze spolu s videom alebo fotografiou prezentujúceho v pravom dolnom rohu okna schôdze. V zobrazení prezentácie sa zobrazuje iba obsah schôdze. Zobrazuje sa celý obsah, nie však účastníci. V kompaktnom zobrazení sa zobrazujú iba fotografie účastníkov. Ak chcete zobraziť kontaktné informácie o určitom účastníkovi, stačí podržať ukazovateľ na jeho fotografii.

Pri zázname schôdze sa záznam automaticky uloží vo formáte MP4, ktorý prehráva program Windows Media Player. Záznam môžete uverejniť na zdieľanej lokalite, aby si ho mohli pozrieť aj ostatní.

Skype for Business WEB APP

Skype for Business Web App umožňuje používateľom PC a Macov pripojiť sa k schôdzi cez Skype for Business z webového prehliadača. Ponúka kompletný rozsah funkcií schôdze cez Skype for Business vrátane týchto:

  • Video s vysokým rozlíšením, ktoré do služby Skype for Business prináša živý výraz a používatelia tak môžu novým spôsobom vnímať aj jemné nuansy vášho prejavu.

  • Protokol Voice over IP (VoIP), aby ste sa mohli k schôdzi pripojiť z ľubovoľného miesta bez toho, aby vás prekvapili poplatky podľa miesta, z ktorého uskutočňujete hovor.

  • Výmena okamžitých správ, vďaka ktorej môžete v prípade potreby komunikovať bez použitia zvuku, napríklad keď ste v kaviarni alebo vo vlaku.

  • Zdieľanie pracovnej plochy, programov a powerpointových súborov, aby sa váš obsah zobrazoval ostatným účastníkom schôdze, a aby tak mohli pokračovať v spolupráci s vami a pritom nič nezmeškali.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×