Čo môžete urobiť na zvukovej schôdzi alebo videoschôdzi

Po pripojení k plánovanej zvukovej schôdzi alebo videoschôdzi v Lyncu pre Windows Phone by ste mali vidieť všetok obsah zdieľaný počas schôdze. Ak ste k schôdzi pripojení v čase spustenia zdieľania, dostanete pozvánku na zobrazenie zdieľaného obsahu, ktorú môžete prijať alebo odmietnuť. Ak sa k schôdzi pripojíte v priebehu zdieľania, obsah sa zobrazí automaticky. (Nie je však možné zdieľať obsah zo svojho telefónu.)

Tu sú ďalšie možnosti, ktoré máte počas schôdze:

Počas hovoru môžete ťuknúť na:

 • ikonu Stlmiť na stlmenie alebo zrušenie stlmenia hovoru,

 • ikonu Podržať na podržanie hovoru a potom opätovné ťuknutie na ikonu Podržať na obnovenie hovoru,

 • ikonu Reproduktor na zapnutie alebo vypnutie reproduktora telefónu,

 • ikonu Klávesnica na vytáčanie na použitie klávesnice na vytáčanie,

 • ikonu Ukončiť hovor na ukončenie celej konverzácie,

 • ikonu Okamžité správy na zobrazenie alebo odoslanie okamžitej správy účastníkom hovoru (na obrazovku zvukovej konverzácie sa vrátite ťuknutím na ikonu Telefón),

 • ikonu Video na spustenie videa.

Počas videohovoru ťuknite na ikonu Video a potom na niektorú z týchto možností:

 • Zastaviť kameru na vypnutie svojho videa, no zachovanie zobrazenia videa druhého účastníka,

 • Prepnúť kameru na prepnutie prednej alebo zadnej kamery Windows Phonu,

 • Ponechať video na ukončenie videa všetkých účastníkov len pre vás, zvuk však zostane.

V dolnej časti obrazovky ťuknite na ikonu Viac (…) a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Opustiť konferenciu, čiže opustiť schôdzu,

 • Odoslať ako e-mail, a tak odoslať e-mailom kópiu konverzácie inej osobe,

 • Zobraziť konverzácie, a tak zobraziť aktuálne a minulé konverzácie,

 • Pozvať, čím môžete pozvať iných ľudí, aby sa pripojili ku schôdzi, a to jednotlivo alebo ako distribučnú skupinu,

 • Prepojiť, čím môžete hovor prepojiť na inú osobu, a to podľa mena alebo telefónneho čísla,

 • Zobraziť účastníkov, a tak môžete zobraziť zoznam účastníkov schôdze.

V zobrazení zoznamu účastníkov schôdze môžete:

 • zistiť, ktorí účastníci sú prezentujúci a ktorí sú účastníci (prezentujúci majú viac práv a možností ovládania než účastníci a môže byť užitočné poznať možnosti jednotlivých účastníkov schôdze),

 • zistiť, ktoré režimy komunikácie majú jednotliví účastníci k dispozícii (podľa ikon, ktoré indikujú okamžité správy, hlas, video a zdieľanie),

 • pozvať na schôdzu inú osobu (v zobrazení zoznamu účastníkov ťuknite na položku Pozvať, nájdite osobu cez vyhľadávanie a nakoniec ťuknite na výpis osoby – táto možnosť je k dispozícii iba pre prezentujúcich),

 • odstrániť účastníkov schôdze, napríklad osoby pridané omylom. (Ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Odstrániť – k dispozícii iba pre prezentujúcich.),

 • stlmiť účastníkov (ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Stlmiť – k dispozícii iba pre prezentujúcich).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×