Čo môžete urobiť na zvukovej schôdzi alebo videoschôdzi

Ak sa prostredníctvom iPadu zúčastňujete schôdze cez Lync alebo zvukového konferenčného hovoru či konferenčného videohovoru ad hoc s tromi alebo viacerými osobami, môžete zobraziť zdieľaný obsah bez ohľadu na to, či sa prezentuje prostredníctvom aplikácie alebo prostredníctvom obrazovky iného účastníka. (Lync pre iPad neumožňuje prezentáciu obsahu schôdze ani zobrazenie zdieľaného obsahu schôdze počas zvukového hovoru alebo videohovoru ad hoc iba s jednou ďalšou osobou.) Dostanete pozvánku na zobrazenie zdieľaného obsahu, ktorú môžete prijať alebo odmietnuť. Ak sa však pripojíte k schôdzi po jej začatí, zdieľaný obsah sa zobrazí automaticky.

Keď zobrazujete obsah na schôdzi, môžete ťuknúť na položku Ukončiť zobrazovanie, čím sa obsah prestane zobrazovať. Ak chcete v zobrazovaní pokračovať (a obsah sa stále prezentuje), ťuknite na ikonu Zdieľanie v hornej časti a potom vyberte možnosť Spustiť zobrazovanie.

Tu sú ďalšie možnosti, ktoré máte počas schôdze cez Lync pri používaní Lyncu pre iPad k dispozícii:

 • Ťuknutím na ikonu Stlmiť v pravom hornom rohu sa môžete stlmiť alebo zrušiť svoje stlmenie.

 • Ťuknutím na ikonu Podržať podržte hovor a opätovným ťuknutím na ikonu Podržať podržanie zrušte.

 • Ťuknutím na ikonu Klávesnica na vytáčanie môžete začať používať klávesnicu na vytáčanie.

 • Ťuknutím na ikonu Reproduktor prepínajte medzi zvukovými zariadeniami.

 • Ťuknutím na ikonu Viac a následným ťuknutím na položku Pozvať môžete pridať na schôdzu ďalších účastníkov (jednotlivcov alebo skupiny).

 • Ťuknutím na ikony v hornej časti môžete odoslať okamžitú správu, prejsť na videohovor alebo zobraziť zoznam účastníkov.

 • Ťuknutím na ikonu šípky vľavo hore obnovíte alebo maximalizujete obrazovku konverzácie.

 • Ťuknutím na položku Znova sa pripojiť v dolnej časti obrazovky sa môžete znova pripojiť k schôdzi alebo konverzácii po jej opustení alebo prerušení pripojenia.

 • Ťuknutím na ikonu Viac a následným ťuknutím na položku Ukončiť konverzáciu môžete ukončiť celú konverzáciu.

 • Ťuknutím na ikonu Viac a následným ťuknutím na položku Zobraziť účastníkov môžete zobraziť zoznam účastníkov schôdze.

V zobrazení zoznamu účastníkov schôdze môžete:

 • Zistiť, ktorí účastníci sú prezentujúci a ktorí sú účastníci. (Prezentujúci majú viac práv a možností ovládania než účastníci a môže byť užitočné poznať možnosti jednotlivých účastníkov schôdze.)

 • Zistiť, ktoré režimy komunikácie majú jednotliví účastníci k dispozícii. (Podľa ikon, ktoré indikujú okamžité správy, hlas, video a zdieľanie.)

 • Pozvať na schôdzu inú osobu. (V zobrazení zoznamu účastníkov ťuknite na ikonu Viac, potom na položku Pozvať, nájdite osobu cez vyhľadávanie a nakoniec ťuknite na výpis osoby – táto možnosť je k dispozícii iba pre prezentujúcich.)

 • Odstrániť účastníkov schôdze, napríklad osoby pridané omylom. (Ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Odstrániť – k dispozícii iba pre prezentujúcich.)

 • Stlmiť účastníkov. (Ťuknite na výpis účastníka v zozname účastníkov a potom ťuknite na položku Stlmiť – k dispozícii iba pre prezentujúcich.)

Počas videohovoru ťuknite na ikonu Video a potom na niektoré z týchto možností:

 • Prepnúť fotoaparát na prepnutie z predného alebo zadného fotoaparátu iPadu.

 • Vypnúť kameru na vypnutie videa, video ostatných však budete môcť zobraziť.

 • Ponechať video na vypnutie videa všetkých ľudí, zvuk však zostane.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×