Ďalšie informácie o jednotkách zdroja

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Niekedy stačí na dokončenie úlohy jeden zdroj, ale inokedy potrebujete viac zdrojov. Zdroj môže niekedy pracovať iba na čiastočný úväzok. Na zohľadnenie týchto rozdielov Microsoft Project používa jednotky na výpočet presného množstva času, počas ktorého môžu zdroje pracovať na úlohe.

Obsah tohto článku

Čo presne sú jednotky?

Používanie maximálneho počtu jednotiek pre pracovné zdroje

Používanie jednotiek priradenia pre pracovné zdroje

Používanie maximálneho počtu jednotiek pre materiálové zdroje

Používanie jednotiek priradenia pre materiálové zdroje

Čo sú jednotky špičky?

Ako ovplyvňujú plán jednotky priradenia a kalendáre?

Čo presne sú jednotky?

Jednotky označujú percentuálny podiel času pracovného zdroja, ktorý je priradený k úlohe. V Projecte existujú dva typy jednotiek: maximálny počet jednotiek a jednotky priradenia.

  • <c0>Maximálny počet jednotiek</c0>     Ak chcete určiť, koľko času má pracovný zdroj k dispozícii na prácu na všetkých úlohách v určitom projekte, stanovíte maximálny počet jednotiek v zobrazení zobrazenie zdrojov. Tento súčet sa používa na výpočet množstva času, ktoré môže pracovný zdroj venovať každému priradeniu na úlohu.

  • <c0>Jednotky priradenia</c0>     Ak chcete určiť, aké množstvo času pracovného zdroja je venované konkrétnej úlohe, zadajte jednotky priradenia. Môžete tiež stanoviť jednotky priradenia pre materiálové zdroje na určenie množstva materiálu, ktorý sa používa na priradenie.

Poznámka: Nákladové zdroje, ako sú napríklad letenky a ubytovanie, nevyužívajú jednotky, pretože nezávisia od množstva vykonanej práce.

Na začiatok stránky

Používanie maximálneho počtu jednotiek pre pracovné zdroje

Použite max. Polia jednotiek v zobrazení zdroja označujú, či je pracovný zdroj na tomto projekte na plný úväzok alebo čiastočný úväzok alebo či sa násobky tohto zdroja zlúčili do jedného. Príklad:

100 % max. jednotiek zdroja

Ak chcete stanoviť, že všetok čas osoby bude venovaný projektu, zadajte 100 % v položke Max. Pole jednotiek v zobrazení Zoznam zdrojov. Ak daná osoba pracuje 8 hodín denne, bude preťažená, pokiaľ ľubovoľná kombinácia nasadení prekročí 8 hodín (100 %) dostupného pracovného dňa.

75 % max. jednotiek zdroja

Ak chcete stanoviť, že len časť času osoby bude venovaná projektu, zadajte v položke Max. číslo menšie ako 100 %. Pole jednotiek v zobrazení Zoznam zdrojov. Ak osoba pracuje 8 hodín denne a má 75 % času venovať projektu, daná osoba bude preťažená, ak ľubovoľná kombinácia priradení bude väčšia než 6 hodín (75 %) z dostupného pracovného dňa.

300 % max. jednotiek zdroja

Ak chcete stanoviť, že skupina zdrojov, ako sú napríklad traja tesári, bude pracovať na projekte na plný úväzok, zadajte hodnotu 300% v položke Max. Pole jednotiek v zobrazení Zoznam zdrojov.

Táto percentuálna hodnota (hodnota jednotiek) je založená na dostupnosti, ktorá sa zobrazuje v položke kalendár zdroja. Kalendár zdroja je predvolene štandardný kalendár projektu, ktorý stanovuje týždenne 40 hodín práce. Ak ste však priradili k zdroju iný základný kalendár alebo prispôsobili kalendár zdroja, hodnota maximálneho počtu jednotiek je potom založená na danom kalendári. Pri používaní percentuálnych hodnôt pre jednotky namiesto hodín zostanú výpočty projektu a úloh presné, aj keď sa zmení kalendár.

Na začiatok stránky

Používanie jednotiek priradenia pre pracovné zdroje

Úroveň úsilia pracovného zdroja pre konkrétne priradenie môžete určiť na dvoch miestach:

  • Na karte zdroj kliknite na položku priradiť zdroje. Zadajte informácie do poľa Jednotky.

  • Na karte úloha kliknite na položku informácie a potom na kartu zdroje . Zadajte informácie do poľa Jednotky.

Jednotky priradenia určujú, koľko dostupného času zdroja sa podľa kalendára zdroja používa na prácu na určitej úlohe. Príklad:

  • Zadajte 100 %, ak bude zdroj pracovať na priradení na plný úväzok. Toto je predvolené nastavenie pre všetky priradenia.

  • Zadajte 50 %, ak zdroj trávi polovicu dostupného času na tomto priradení. Aj v prípade, že ide o zdroj na plný úväzok, niektoré priradenia môžu vyžadovať úsilie len na čiastočný úväzok, takže zostávajúci čas je k dispozícii pre ďalšie priradenie.

  • Zadajte 300 %, ak na tomto priradení pracujú tri ekvivalentné zdroje na plný úväzok. Môžete stanoviť 250 %, ak na tomto priradení pracujú dva zdroje na plný úväzok a jeden zdroj na polovičný úväzok.

Táto percentuálna hodnota (hodnota jednotiek) je založená na dostupnosti, ktorá sa zobrazuje v kalendári zdroja. Podľa predvoleného nastavenia je to štandardný kalendár projektu, ktorý stanovuje týždenne 40 hodín práce. Ak však priradíte zdroju iný základný kalendár alebo prispôsobíte kalendár zdroja, hodnota jednotiek priradenia je potom založená na danom kalendári.

Na začiatok stránky

Používanie maximálneho počtu jednotiek pre materiálové zdroje

Max. Pole jednotiek nie je k dispozícii pre materiálové zdroje, pretože materiálové zdroje nie sú priradené ku kalendárom alebo iným údajom o dostupnosti. Množstvo používaného materiálu závisí od konkrétneho priradenia, ku ktorému je materiál priradený, a je nastavené spolu s jednotkami priradenia.

Na začiatok stránky

Používanie jednotiek priradenia pre materiálové zdroje

V prípade materiálových zdrojov pole jednotky (alebo jednotky priRadenia) označuje hodnotu spotrebnej hmoty, čiže číslo alebo hodnotu jednotiek materiálu, ktoré sa používajú na nasadenie. Existujú dva typy jednotiek priradenia materiálov: Fixed and premenná.

  • Pevná spotreba materiálu indikuje, že bez ohľadu na trvanie úlohy je množstvo použitých materiálov rovnaké.

  • Variabilná spotreba materiálu označuje, že pri zmene trvania úlohy sa proporcionálne zmení množstvo použitých materiálov. Variabilná spotreba je stanovená časovým označením, ktoré sa pridá k označeniu materiálu v poli Jednotky priradenia. Zatiaľ čo pevná spotreba ocele môže mať hodnotu jednotiek priradenia v tonách, variabilná spotreba môže mať hodnotu jednotiek priradenia v tonách/deň alebo t/d. Časové označenia a skratky sú stanovené rovnako ako pri ostatných dĺžkach trvania: v minútach, hodinách, dňoch, týždňoch alebo mesiacoch.

Ak napríklad je hodnota jednotiek priradenia pre oceľ 80 ton pre 2-dňovú úlohu, celková spotreba (alebo hodnota materiálovej práce) pre oceľ je 80 ton. Ak je ale hodnota jednotiek priradenia pre oceľ 80 ton/deň pre 2-dňovú úlohu, celková spotreba je 160 ton.

Poznámka: Zatiaľ čo jednotky priradenia pre pracovné zdroje možno vyjadriť ako percentá alebo desatinné čísla, hodnoty spotreby materiálových zdrojov sú vždy vyjadrené ako desatinné čísla.

Na začiatok stránky

Čo sú jednotky špičky?

Jednotky špičky sú najvyššou úrovňou, na ktorej je určitý zdroj naplánovaný pre všetky priradené úlohy v danom období. Rovnako ako maximálny počet jednotiek sú jednotky špičky vyjadrené ako percentá alebo desatinné čísla pre pracovné zdroje. Pre materiálové zdroje sú jednotky špičky vyjadrené ako desatinné číslo spolu s označením materiálu (napríklad 40 ton/týždeň).

Pomocou kontroly jednotiek špičky môžete určiť, či je pracovný zdroj na určitý čas podhodnotený alebo nadhodnotený.

Pre materiálové zdroje môžete porovnať jednotky špičky (najvyššiu sadzbu spotreby za určitý čas) s mierou, pri ktorej dodávateľ môže dodať materiál.

Pridajte pole Špička do časti tabuľky v zobrazení Používanie zdrojov a zobrazte celkové jednotky špičky pre daný zdroj pre všetky priradené úlohy. Pridajte pole Špička do časti časového výkazu zobrazenia Používanie zdrojov a zobrazte jednotky špičky pre vybraté časové obdobie. Jednotky špičky sa dajú nájsť aj v zobrazení Graf zdrojov.

Na začiatok stránky

Ako ovplyvňujú plán jednotky priradenia a kalendáre?

Pri materiálových zdrojoch môžu variabilné jednotky priradenia ovplyvniť plán. Variabilná spotreba materiálu označuje, že pri zmene trvania úlohy sa proporcionálne zmení množstvo použitých materiálov. Podobne, ak sú priradené k úlohe iba variabilné materiálové zdroje a zmeníte počet, trvanie úlohy sa môže podľa toho zmeniť. Variabilná spotreba je stanovená časovým označením, ktoré sa pridá k označeniu materiálu v poli Jednotky priradenia. Zatiaľ čo pevná spotreba ocele môže mať hodnotu jednotiek priradenia v tonách, variabilná spotreba môže mať hodnotu jednotiek priradenia v tonách/dňoch alebo t/d.

Pre pracovné zdroje plány úloh môžete rozbaliť alebo zbaliť na základe kalendárov pracovného času priradených pracovných zdrojov. Pomocou kalendára projektu môžete nastaviť štandardné pracovné a mimopracovné časy a dni pre všetky zdroje v projekte. Pomocou kalendára zdrojov môžete pre jednotlivé zdroje nastaviť výnimky v pracovných časoch (napríklad dni voľna alebo dovolenky). Ak chcete získať prístup ku kalendárom projektu a zdrojov, kliknite na položku Zmeniť pracovný čas v ponuke Nástroje a potom vyberte príslušný kalendár zo zoznamu Pre kalendár.

Kalendáre zdrojov a jednotky priradenia spolupracujú na určení plánovania priradenia. Ak napríklad kalendár zdrojov Betty je nastavený na 8 hodín pracovného času vo štvrtky a ona naplánovala 100 % na štvrtkovú úlohu, to sa rovná 8 hodín. Ak však kalendár zdrojov Betty je nastavený na 4 hodiny v piatok a ona naplánovala 100 % času na piatkovú úlohu, plánuje pracovať na 4 hodiny.

Na začiatok stránky

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×