Špecifikácie Accessu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o obmedzeniach databázových súborov a objektov programu Microsoft Access. Keď databáza presiahne nasledujúce obmedzenia, vo väčšine prípadov môže ísť o problém s návrhom. Použitím informácií v tomto článku a dôsledným preskúmaním návrhu databázy môžete zistiť, čo všetko je potrebné opraviť, aby sa dosiahla úspešná implementácia. Príklad: Priame importovanie údajov z Microsoft Excelu do Accessu bez normalizácie môže viesť k vytvoreniu ďalších polí (stĺpcov). Ak potrebujete informácie o vytváraní návrhov databáz alebo normalizácii, prečítajte si informácie uvedené v časti Ďalšie informácie.

Obsah článku

Špecifikácie databázy

Špecifikácie projektu

Ďalšie informácie

Špecifikácie databázy

Nasledujúci zoznam tabuliek sa vzťahuje na databázy Accessu. Konkrétne rozdiely verzií sa v prípade ich výskytu budú riešiť individuálne.

Všeobecné

Atribút

Maximum

Celková veľkosť databázy (.accdb alebo .mdb) Accessu vrátane všetkých databázových objektov a údajov

2 GB mínus miesto potrebné pre systémové objekty.

Poznámka: Toto obmedzenie veľkosti môžete obísť vytvorením prepojenia na tabuľky v iných databázach Accessu. Prepojenie na tabuľky môžete vytvoriť vo viacerých databázových súboroch, z ktorých každý môže mať veľkosť až 2 GB.

Tip:  Ďalšie informácie o zmenšení veľkosti databázy nájdete v časti Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť.

Celkový počet objektov v databáze

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv s vlastnosťou ObsahujeModul nastavenou na hodnotu True)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet znakov v hesle

14

Poznámka: V prípade Accessu 2007 je to 20 znakov.

Počet znakov mena používateľa alebo názvu skupiny

20

Počet súbežných používateľov

255

Na začiatok stránky

Tabuľka

Atribút

Maximum

Počet znakov v názve tabuľky

64

Počet znakov v názve poľa

64

Počet polí v tabuľke

255

Počet otvorených tabuliek

2 048 vrátane prepojených tabuliek a tabuliek, ktoré interne otvoril Access

Veľkosť tabuľky

2 GB mínus miesto potrebné pre systémové objekty

Počet znakov v poli Krátky text

Poznámka: Od verzie Access 2013 sa textové polia nazývajú polia Krátky text.

255

Počet znakov v poli Dlhý text

Poznámka: Od verzie Access 2013 sa polia Memo nazývajú polia Dlhý text.

65 535 pri zadávaní údajov prostredníctvom používateľského rozhrania,
1 GB ukladacieho priestoru znakov pri zadávaní údajov pomocou programovania

Veľkosť poľa Objekt OLE

1 GB

Počet indexov v tabuľke

32 vrátane interne vytvorených indexov na zachovanie vzťahov medzi tabuľkami, jednopoľových a zložených indexov

Počet polí v indexe alebo primárnom kľúči

10

Počet znakov v hlásení

255

Počet znakov v overovacom pravidle vrátane interpunkcie a operátorov

2 048

Počet znakov v popise poľa alebo tabuľky

255

Počet znakov v zázname (okrem polí Dlhý text a Objekt OLE), keď je vlastnosť Kompresia kódu Unicode nastavená na hodnotu Áno

4 000

Počet znakov v nastavení vlastnosti poľa

255

Na začiatok stránky

Dotaz

Atribút

Maximum

Počet vynútených vzťahov

32 na tabuľku mínus počet indexov v tabuľke pre polia alebo kombinácie polí, ktoré netvoria súčasť vzťahov*

Počet tabuliek v dotaze

32*

Počet spojení v dotaze

16*

Počet polí v skupine záznamov

255

Veľkosť skupiny záznamov

1 GB

Limit zoradenia

255 znakov v jednom alebo viacerých poliach

Počet úrovní vnorených dotazov

50*

Počet znakov v bunke v mriežke návrhu dotazu

1 024

Počet znakov pre parameter v dotaze na parameter

255

Počet operátorov AND v klauzule WHERE alebo HAVING

99*

Počet znakov v príkaze SQL

Približne 64 000*

* Maximálny počet hodnôt môže byť nižší v prípade, že dotaz zahŕňa vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami (len .accdb).

Na začiatok stránky

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v označení

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22, 75 v. (57,79 cm)

Výška sekcie

22,75. (57,79 cm)

Výška všetkých sekcií spolu s hlavičkami sekcií (v zobrazení návrhu)

200. (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, na základe ktorých môžete v zostave zoraďovať alebo zoskupovať

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 Hlavička alebo Päta zostavy
1 Hlavička alebo päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré môžete pridať počas živostnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktoré slúžia ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku

32 750

Na začiatok stránky

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Špecifikácie projektu

Nasledujúci zoznam tabuliek sa vzťahuje na accessové projekty ADP:

Všeobecné

Atribút

Maximum

Počet objektov v projekte Accessu (.adp)

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv s vlastnosťou ObsahujeModul nastavenou na hodnotu True)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet stĺpcov v tabuľke

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1 024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 a 2005)

Na začiatok stránky

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v označení

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22. (55,87 cm)

Výška sekcie

22. (55,87 cm)

Výška všetkých sekcií spolu s hlavičkami sekcií (v zobrazení návrhu)

200. (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, na základe ktorých môžete v zostave zoraďovať alebo zoskupovať

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 Hlavička alebo Päta zostavy
1 Hlavička alebo päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré môžete pridať počas živostnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktoré slúžia ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku (.accdb aj .adp)

32 750

Na začiatok stránky

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×