Pole Špička označuje maximálne percento alebo počet jednotiek, pre ktoré zdroj pri priradení pracuje súčasne.

Povedzme napríklad, že Ján je na 100 % priradený k úlohe A. Ako zamestnanec pracujúci na plný úväzok pracuje Ján denne 8 hodín. To znamená, že Ján by mal 100 % z týchto 8 hodín denne pracovať na úlohe A. Týchto 100 % je Jánova hodnota poľa Jednotky priradenia. V piatok, kedy sa predpokladá, že má Ján úlohu A hotovú, strávi ešte niekoľko hodín navyše tým, že ju dotiahne do úspešného konca. Od pondelka do štvrtka pracoval 8 hodín (100 % svojho času každý deň), ale v piatok pracoval 10 hodín (125 % z predpokladaného času práce). Týchto 125 % sa zobrazí v poli Špička.

Pole Špička je užitočná hodnota, ktorú je možné použiť pri kontrole požiadaviek na zdroje súvisiace s vaším projektom a dá sa použiť aj v rámci organizácie. Ak sa pri zdrojoch neustále zobrazujú hodnoty poľa Špička vyššie, ako sú hodnoty zamestnanca v poli Jednotky priradenia, možno stojí za zváženie, či je tento zdroj pre projekt vhodný. Možno je k úlohe potrebné priradiť viac ľudí alebo nahradiť zdroj niekým, kto je na túto prácu vhodnejší.

Poznámka:  Prejaví sa špička aj v poli Jednotky priradenia? Odpoveď v tomto prípade je nie! Vo verziách starších, ako je verzia Project 2010, sa pole Jednotky priradenia používalo na zaznamenanie množstva času zdroja priradeného k úlohám v rámci projektu. Pole bolo zároveň aktualizované podľa priebehu projektu tak, aby znázorňovalo maximálne množstvo času, ktorý zdroj venoval riešeniu úlohy v danom čase. Toto spôsobovalo problémy s plánovaním, takže pole Jednotky priradenia bolo následne vyladené tak, aby sa jeho hodnota zachovala aj pri pridávaní aktuálnej úlohy do projektu. Pole Špička zachytáva maximálnu hodnotu jednotiek určených na priradenie a slúži na identifikáciu množstva preťaženia.

Typ údajov    Percento/Číslo

Typ záznamu    pole s hodnotou Null

Najlepšie použitie     Ak chcete pre jednotlivé priradenia k úlohe zobraziť príslušné polia Špička, pridajte pole úlohy Špička do časti tabuľky zobrazenia Použitie úlohy.

Príklad     Overujete maximálne vyhradenie zdrojov pri priraďovaní k úlohám. Pole Špička pridáte do zobrazenia Použitie úloh. V poli Špička sa vedľa samotného názvu úlohy nezobrazujú žiadne informácie. Hodnota špičky pri priraďovaní k úlohám sa zobrazí v poliach nasadenia Špička pod názvami jednotlivých úloh. Zistíte, že pri úlohe Koordinácia veľtrhu má Jakub pridelených maximálne 125 percent a Michal 50 percent.

Poznámky     Hoci môžete pole Špička pridať do hárka úlohy, ako je napríklad Ganttov graf, v poli sa nezobrazia žiadne údaje. Je to pole s hodnotou Null, ktoré v zobrazení Použitie úloh poskytuje súvislosti s poľom priradenia Špička.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×