Akcia makra HľadaťZáznam

Pomocou akcie makra HľadaťZáznam môžete v počítačových databázach Accessu vyhľadať konkrétny záznam v tabuľke, dotaze, formulári alebo zostave.

Nastavenie

Akcia makra HľadaťZáznam obsahuje nasledujúce argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ objektu

Zadajte alebo vyberte typ databázového objektu, v ktorom hľadáte. Môžete vybrať typ Tabuľka, Dotaz, Formulár alebo Zostava.

Názov objektu

Zadajte alebo vyberte konkrétny objekt, ktorý obsahuje hľadaný záznam. Rozbaľovací zoznam obsahuje všetky databázové objekty toho typu, ktorý ste vybrali pre argument Typ objektu.

Záznam

Určte počiatočný bod a smer hľadania.

Nastavenie

Popis

Predchádzajúci

Vyhľadávanie od aktuálneho záznamu smerom naspäť.

Nasledujúci

Vyhľadávanie od aktuálneho záznamu smerom vpred.

Prvý

Vyhľadávanie od prvého záznamu smerom vpred. Toto je predvolená hodnota tohto argumentu.

Posledný

Vyhľadávanie od posledného záznamu smerom naspäť.

Podmienka Where

Zadajte kritériá pre hľadanie s použitím rovnakej syntaxe, ako má klauzula SQL WHERE, iba bez slova „WHERE“. Príklad:

Description = "Beverages"

Ak chcete vytvoriť kritérium, ktoré obsahuje hodnotu z textového poľa vo formulári, je nutné vytvoriť výraz, ktorý zreťazí prvú časť kritéria s názvom textového poľa obsahujúceho hľadanú hodnotu. Napríklad nasledujúce kritérium bude hľadať v poli Description hodnotu v textovom poli s názvom txtDescription vo formulári s názvom frmCategories. Všimnite si znamienko rovná sa (=) na začiatku výrazu a použitie jednoduchých úvodzoviek (') na obidvoch stranách odkazu na textové pole:

="Description = '" & Forms![frmCategories]![txtDescription] & "'"

Poznámky

 • Keď kritériám v argumente Podmienka Where vyhovujú viaceré záznamy, nasledujúce faktory určujú, ktorý záznam sa nájde:

  • Nastavenie argumentu Záznam    Pozrite si ďalšie informácie o argumente Záznam v tabuľke v časti Nastavenie.

  • Spôsob zoradenia záznamov    Ak je napríklad argument Záznam nastavený na možnosť Prvý, zmena spôsobu zoradenia môže zmeniť to, ktorý záznam sa nájde.

 • Objekt zadaný v argumente Názov objektu musí byť pred spustením tejto akcie otvorený. V opačnom prípade sa vyskytne chyba.

 • Ak nie sú splnené kritériá v argumente Podmienka Where, nevyskytne sa žiadna chyba a zameranie zostane na aktuálnom zázname.

 • Pri hľadaní predchádzajúceho alebo nasledujúceho záznamu nebude vyhľadávanie pokračovať ďalej, keď sa dosiahne koniec údajov. Ak neexistujú žiadne ďalšie záznamy, ktoré by vyhovovali kritériám, nevyskytne sa žiadna chyba a zameranie zostane na aktuálnom zázname. Ak chcete potvrdiť nájdenie zhody, môžete zadať podmienku pre nasledujúcu akciu, pričom túto podmienku vytvoríte tak, aby bola rovnaká ako kritériá v argumente Podmienka Where.

 • Ak chcete akciu HľadaťZáznam spustiť v module VBA, použite metódu HľadaťZáznam objektu DoCmd.

 • Akcia makra HľadaťZáznam je podobná ako akcia makra NájsťZáznam, ale akcia makra HľadaťZáznam obsahuje účinnejšie funkcie vyhľadávania. Akcia makra NájsťZáznam sa používa najmä na hľadanie reťazcov a má rovnaké funkcie ako dialógové okno Hľadanie. Akcia makra HľadaťZáznam používa kritériá, ktoré sa viac podobajú na kritériá filtra alebo dotazu SQL. V nasledujúcom zozname je uvedených niekoľko vecí, ktoré môžete robiť s akciou makra HľadaťZáznam:

  • V argumente Podmienka Where môžete použiť komplexné kritériá, napríklad:

Description = "Beverages" a CategoryID = 11

 • Môžete odkazovať na polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji záznamu formulára alebo zostavy, ale nie sú zobrazené vo formulári ani v zostave. V predchádzajúcom príklade nie je na fungovanie kritérií potrebné, aby sa polia Description a CategoryID zobrazovali vo formulári alebo zostave.

 • Môžete použiť logické operátory, ako sú napríklad <, >, AND, OR a BETWEEN. Akcia NájsťZáznam porovnáva len reťazce, ktoré sa zhodujú s hľadaným reťazcom, začínajú ním alebo ho obsahujú.

Príklad

Nasledujúce makro najprv otvorí tabuľku Categories pomocou akcie OtvoriťTabuľku. Potom makro použije akciu makra HľadaťZáznam na vyhľadanie prvého záznamu v tabuľke, v ktorom sa pole Description rovná hodnote „Beverages“.

Akcia

Argumenty

OtvoriťTabuľku

Názov tabuľky: Categories

Zobrazenie: Údajový hárok

Režim údajov: Upraviť

HľadaťZáznam

Typ objektu: Tabuľka

Názov objektu: Categories

Záznam: Prvý

Podmienka Where: Description = "Beverages"

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×