Akcia makra NastaviťHodnotu

Pomocou akcie makra NastaviťHodnotu môžete nastaviť hodnotu pre accessové pole, ovládací prvok alebo vlastnosť vo formulári, údajovom hárku formulára alebo zostave Accessu.

Poznámka: Akciu makra NastaviťHodnotu nemožno použiť na nastavenie hodnoty accessovej vlastnosti, ktorá vráti objekt.

Poznámka: Táto akcia nebude povolená, ak databáza nie je dôveryhodná.

Nastavenie

Akcia makra NastaviťHodnotu obsahuje nasledujúce argumenty.

Argument akcie

Popis

Položka

Názov poľa, ovládacieho prvku alebo vlastnosti, ktorej hodnotu chcete nastaviť. V okne návrhu makra v časti Argumenty akcie zadajte do poľa Položka názov poľa, ovládacieho prvku alebo vlastnosti. Na túto položku je nutné odkazovať s použitím úplnej syntaxe, napríklad názovovládaciehoprvku (v prípade ovládacieho prvku formulára alebo zostavy, z ktorej bolo makro vyvolané) alebo Forms!názovformulára!názovovládaciehoprvku. Tento argument je povinný.

Výraz

Ide o výraz, ktorý Access použije na nastavenie hodnoty tejto položky. Na všetky objekty vo výraze je vždy nutné odkazovať s použitím úplnej syntaxe. Ak napríklad chcete zvýšiť hodnotu v ovládacom prvku Mzda formulára Zamestnanci o 10 percent, použite argument Forms!Employees!Salary*1.1. Tento argument je povinný.

Poznámka: Pred výrazom v tomto argumente by ste nemali použiť znamienko rovná sa (=). Ak ho použijete, Access vyhodnotí výraz a túto hodnotu potom použije ako výraz v tomto argumente. Ak je daný výraz reťazcom, môže to spôsobiť neočakávané výsledky.

Ak pre argument zadáte napríklad výraz ="Reťazec1", Access najprv vyhodnotí výraz ako Reťazec1. Potom použije hodnotu Reťazec1 ako výraz v tomto argumente, pričom očakáva, že nájde ovládací prvok alebo vlastnosť s názvom Reťazec1 vo formulári alebo zostave, ktorá makro vyvolala.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť výraz pre niektorý z týchto argumentov, v accessovej databáze (.mdb alebo .accdb) kliknite na tlačidlo Zostaviť a použite zostavovač výrazov.

Poznámky

Pomocou tejto akcie môžete nastaviť hodnotu poľa alebo ovládacieho prvku vo formulári, údajovom hárku formulára alebo zostave. Môžete tiež nastaviť hodnotu pre takmer všetky vlastnosti ovládacích prvkov, formulárov a zostáv v ľubovoľnom zobrazení. Ak chcete zistiť, či možno určitú vlastnosť nastaviť pomocou makra, a v ktorých zobrazeniach ju možno nastaviť, pozrite si tému Pomocníka pre danú vlastnosť v Editore jazyka Visual Basic.

Hodnotu pre pole môžete nastaviť aj v základnej tabuľke formulára, a to aj vtedy, ak formulár neobsahuje ovládací prvok viazaný na pole. Na nastavenie hodnoty pre takéto pole použite v poli Položka syntax Forms!názovformulára!názovpoľa. Môžete tiež odkazovať na pole v základnej tabuľke zostavy s použitím syntaxe Reports!názovzostavy!názovpoľa, zostava však musí obsahovať ovládací prvok viazaný na toto pole alebo na pole musí odkazovať vypočítavaný ovládací prvok v zostave.

Ak nastavíte hodnotu ovládacieho prvku vo formulári, akcia makra NastaviťHodnotu nespúšťa overovacie pravidlá na úrovni formulára ovládacieho prvku, ale spúšťa overovacie pravidlá na úrovni tabuľky základného poľa, ak je ovládací prvok viazaný. Akcia makra NastaviťHodnotu spúšťa aj prepočítanie, ktoré sa však možno nevykoná okamžite. Ak chcete spustiť okamžité prekreslenie a vynútiť vykonanie prepočítania, použite akciu makra PrekresliťObjekt. Na hodnotu ovládacieho prvku, ktorú nastavíte pomocou makra NastaviťHodnotu, tiež nemá vplyv vstupná maska nastavená vo vlastnosti VstupnáMaska ovládacieho prvku alebo základného poľa.

Ak chcete zmeniť hodnotu ovládacieho prvku, môžete použiť akciu NastaviťHodnotu v makre určenom vlastnosťou udalosti PoAktualizácii daného ovládacieho prvku. Hodnotu ovládacieho prvku však nemožno zmeniť s použitím akcie NastaviťHodnotu v makre určenom vlastnosťou udalosti PredAktualizáciou daného ovládacieho prvku (hoci akciu NastaviťHodnotu môžete použiť na zmenu iných ovládacích prvkov). Akciu NastaviťHodnotu v makre určenom vlastnosťou PredAktualizáciou alebo PoAktuailzácii formulára môžete tiež použiť na zmenu hodnoty ľubovoľných ovládacích prvkov v aktuálnom zázname.

Poznámka: Pomocou akcie makra NastaviťHodnotu nemožno nastaviť hodnotu nasledujúcich ovládacích prvkov:

  • viazané ovládacie prvky a vypočítavané ovládacie prvky v zostavách,

  • vypočítavané ovládacie prvky vo formulároch.

Tipy

Akciu NastaviťHodnotu môžete použiť na skrytie alebo zobrazenie formulára v zobrazení formulára. Zadajte hodnotu Forms!názovformulára.Visible do poľa Položka a hodnotu Nie alebo Áno do poľa Výraz. Nastavením vlastnosti Visible modálneho formulára na hodnotu Nie sa formulár skryje a stane sa nemodálnym. Nastavením vlastnosti na hodnotu Áno sa formulár zobrazí a stane sa opäť modálnym.

Zmenou hodnôt ovládacieho prvku alebo pridaním nových údajov do ovládacieho prvku pomocou akcie NastaviťHodnotu v makre sa nespustia udalosti ako PredAktualizáciou, PredVložením alebo Zmeniť, ktoré sa vyskytnú pri zmene alebo zadaní údajov týchto ovládacích prvkov v používateľskom rozhraní. Tieto udalosti sa nevyskytnú ani vtedy, keď hodnotu ovládacieho prvku nastavíte pomocou modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Táto akcia nie je k dispozícii v module VBA. Hodnotu nastavte priamo v jazyku VBA.

Príklad

Nastavenie hodnoty ovládacieho prvku pomocou makra

Pomocou nasledujúceho makra sa otvorí formulár Pridanie produktov pomocou tlačidla vo formulári Dodávatelia. Zobrazuje použitie akcií makra Zobrazovať výsledky, Zavrieť, OtvoriťFormulár, NastaviťHodnotu a PrejsťNaOvládacíPrvok. Pomocou akcie NastaviťHodnotu môžete nastaviť ovládací prvok Identifikácia dodávateľa vo formulári Produkty na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia. Pomocou akcie PrejsťNaOvládacíPrvok môžete potom presunúť zameranie na pole Identifikácia kategórie, kde môžete začať zadávať údaje pre nový produkt. Toto makro treba priradiť k tlačidlu Pridať produkty vo formulári Dodávatelia.

Akcia

Argumenty: Nastavenie

Komentár

Zobrazovať výsledky

Zobraziť výsledky: Nie

Zastaví aktualizáciu obrazovky, keď je spustené makro.

Zavrieť

TypObjektu: Formulár

Názov objektu: Zoznam produktov

Uložiť: Nie

Zavrie formulár Zoznam produktov.

OtvoriťFormulár

Názov formulára: Produkty

Zobraziť: Formulár

Režim údajov: Pridávanie

Režim okna: Normálny

Otvorí formulár Produkty.

NastaviťHodnotu

Položka: [Formuláre]![Produkty]![Identifikácia dodávateľa]

Výraz: Identifikácia dodávateľa

Nastaví ovládací prvok Identifikácia dodávateľa na aktuálneho dodávateľa vo formulári Dodávatelia.

PrejsťNaOvládacíPrvok

Názov ovládacieho prvku: Identifikácia kategórie

Prejde na ovládací prvok Identifikácia kategórie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×