Akcia NastaviťVlastnosť slúži na nastavenie vlastnosti ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave v počítačových databázach Accessu. Akcia NastaviťVlastnosť slúži aj na nastavenie vlastnosti ovládacieho prvku v zobrazení Zoznam alebo v prázdnom zobrazení v počítačových databázach Accessu.

Nastavenie

Akcia NastaviťVlastnosť obsahuje nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Názov ovládacieho prvku

Zadajte názov poľa alebo ovládacieho prvku, pre ktorý chcete nastaviť hodnotu vlastnosti. Použite iba názov ovládacieho prvku, nie úplnú syntax. Ak chcete nastaviť vlastnosť pre aktuálny formulár alebo zostavu, ponechajte tento argument prázdny.

Vlastnosť

Vyberte vlastnosť, ktorú chcete nastaviť. Zoznam vlastností, ktoré možno nastaviť pomocou tejto akcie, nájdete v tomto článku v časti Poznámky.

Hodnota

Zadajte hodnotu, na ktorú sa má nastaviť vlastnosť. Pre vlastnosti v počítačových databázach, ktorých hodnoty sú Áno alebo Nie, použite hodnotu -1 pre Áno a 0 pre Nie. Pre vlastnosti v accesových webových aplikáciách, ktorých hodnoty sú Áno alebo Nie, použite hodnoty Áno a Nie.

Poznámky

  • Akcia NastaviťVlastnosť sa môže v počítačových databázach použiť na nastavenie nasledovných vlastností ovládacieho prvku: Zapnuté, Viditeľné, Uzamknuté, Zľava, Hore, Šírka, Výška, Farba popredia, Farba pozadia alebo Popis.

    Poznámka: Niektoré typy ovládacích prvkov v počítačových databázach nepodporujú nastavenie všetkých uvedených vlastností.

  • Pre webové aplikácie Accessu môžete nastaviť tieto vlastnosti ovládacích prvkov: Zapnuté, Viditeľné, Farba popredia, Farba pozadia, Popis alebo Hodnota.

    Poznámka: Niektoré typy ovládacích prvkov vo webových aplikáciách Accessu nepodporujú nastavenie všetkých uvedených vlastností. Akcia makra NastaviťVlastnosť sa vo webových aplikáciách Accessu používa len so zobrazením Zoznam a s prázdnym zobrazením.

  • Ak pre argument Hodnota zadáte neplatnú hodnotu, nevyskytne sa žiadna chyba, ale Access môže zmeniť vlastnosť na inú hodnotu v závislosti od spôsobu interpretácie argumentu.

  • V počítačových databázach Accessu môžete akciu NastaviťVlastnosť použiť v samostatnom makre len vtedy, ak jej bude predchádzať akcia, ktorou sa vyberie formulár alebo zostava obsahujúca ovládací prvok, pre ktorý nastavujete vlastnosť. Ak formulár alebo zostava nie sú otvorené, môžete ich otvoriť pomocou akcie OtvoriťFormulár alebo OtvoriťZostavu a potom ich vybrať. Ak sú formulár alebo zostava už otvorené, môžete ich vybrať pomocou akcie VybraťObjekt. Potom môžete nastaviť vlastnosť pomocou akcie NastaviťVlastnosť. Objekt nie je nutné vybrať v prípade, že akciu NastaviťVlastnosť použijete v makre, ktoré je vložené do ovládacieho prvku v rovnakom formulári alebo zostave ako ovládací prvok, pre ktorý nastavujete vlastnosť.

  • Ak chcete akciu NastaviťVlastnosť spustiť v module VBA, použite metódu NastaviťVlastnosť objektu DoCmd.

Príklad

Nasledujúce makro nastaví v počítačovej databáze Accessu vlastnosť Zapnuté ovládacieho prvku s názvom txtDescription na hodnotu 0. Inými slovami, deaktivuje ovládací prvok.

Akcia

Argumenty

NastaviťVlastnosť

Názov ovládacieho prvku: txtDescription

Vlastnosť: Zapnuté

Hodnota: 0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×