Akciu makra PrejsťNaZáznam môžete použiť v počítačových databázach Accessu a v accessových webových aplikáciách, aby sa zadaný záznamaktuálny záznam v otvorenej tabuľke, formulári alebo dotaze množina výsledkov.

Nastavenie

V počítačových databázach Accessu obsahuje akcia makra PrejsťNaZáznam nasledovné argumenty.

Argument akcie

Popis

Typ objektu

Typ objektu obsahujúci záznam, ktorý chcete nastaviť ako aktuálny. Vyberte položku Tabuľka, Dotaz, Formulár, Zobrazenie servera, Uložená procedúra alebo Funkcia v poli Typ objektu. Ak chcete vybrať aktívny objekt, ponechajte tento argument prázdny.

Názov objektu

Názov objektu obsahujúceho záznam, ktorý chcete nastaviť ako aktuálny záznam. Pole Názov objektu zobrazuje všetky objekty v aktuálnej databáze, ktorých typ zodpovedá typu vybratému argumentom Typ objektu. Ak argument Typ objektu ponecháte prázdny, prázdny ponechajte aj tento argument.

Záznam

Záznam, ktorý sa má nastaviť ako aktuálny záznam. Vyberte položku Predchádzajúci, Nasledujúci, Prvý, Posledný, Prejsť na alebo Nový v poli Záznam. Predvolená hodnota je Nasledujúci.

Posun

Celé číslo alebo výraz, ktorý sa vyhodnotí ako celé číslo. Výrazu musí predchádzať znak rovnosti (=). Tento argument určuje záznam, ktorý sa má stať aktuálnym záznamom. Argument Posun môžete použiť dvoma spôsobmi:

  • Ak je argument Záznam nastavený na hodnotu Nasledujúci alebo Predchádzajúci, Access sa presunie o počet záznamov určený v argumente Posun dopredu alebo dozadu.

  • Po prechodena argument záznam sa v Accesse presunie na záznam s číslom, ktoré sa rovná argumentu offset . Číslo záznamu sa zobrazí v okno čísla záznamu v dolnej časti okna.

Poznámka: Ak pre argument Záznam použijete nastavenie Prvý, Posledný alebo Nový, Access ignoruje argument Posun. V prípade zadania príliš veľkého argumentu Posun Access zobrazí chybové hlásenie. Ako hodnotu argumentu Posun nemožno zadať záporné čísla.

Vo webových aplikáciách Accessu má akcia makra PrejsťNaZáznam len jeden argument.

Argument akcie

Popis

Záznam

Záznam, ktorý sa má nastaviť ako aktuálny záznam. Vyberte položku Predchádzajúci, Nasledujúci, Prvý alebo Posledný v poli Záznam. Predvolená hodnota je Nasledujúci.

Poznámky

Ak je zameranie na konkrétnom ovládacom prvku v zázname, ponechá ho táto akcia makra na rovnakom ovládacom prvku aj v novom zázname.

Nastavenie Nový argumentu Záznam môžete použiť na presun na prázdny záznam na konci formulára alebo tabuľky, aby ste mohli zadávať nové údaje.

V počítačových databázach Acccessu má táto akcia podobný efekt, ako keď kliknete na šípku pod tlačidlom Hľadať na karte Domov a potom kliknete na položku Prejsť na. Podpríkazy Prvý, Posledný, Nasledujúci, Predchádzajúci a Nový záznam príkazu Prejsť na majú na vybratý objekt rovnaký efekt ako nastavenia Prvý, Posledný, Nasledujúci, Predchádzajúci a Nový argumentu Záznam. Na presun záznamov môžete použiť aj navigačné tlačidlá v dolnej časti okna.

V počítačovej databáze Accessu môžete akciu PrejsťNaZáznam použiť na nastavenie záznamu v skrytom formulári ako aktuálneho záznamu, ak určíte skrytý formulár v argumentoch Typ objektu a Názov objektu.

Ak chcete spustiť akciu PrejsťNaZáznam v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA), použite metódu PrejsťNaZáznam objektu DoCmd.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×