Ako čítať zostavu Denníky aktivít používateľov

Výkaz z Denníkov aktivít používateľov uvádza kedy používatelia vykonávali jednotlivé činnosti v OneDrive pre prácu alebo školu. Nižšie sa nachádza popis udalostí zaznamenaných vo výkaze z Denníkov aktivít používateľov.

Interní používatelia sú používateľmi v rámci predplatného na Microsoft 365 a externými používateľmi sú všetci používatelia, ktorí nepatria do zoznamu používateľov v rámci Microsoft 365.

Poznámka: Výkaz z Denníkov aktivít používateľov v službe OneDrive pre prácu alebo školu je vo verzii Beta. Údaje z neho sú presné, no vzhľad, ako aj základná schéma výkazu sa môžu v budúcnosti zmeniť.

Aktivity spolupráce

 • PozvánkaPrístupuPrijatá:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ prijme pozvánku od externého používateľa na prístup k súboru alebo priečinku.

 • PozvánkaPrístupuVytvorená:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ pozve externého používateľa na prístup k súboru alebo priečinku.

 • PozvánkaPrístupuVypršala:    Táto udalosť sa zaznamená automaticky po 7 dňoch, ak na pozvánku pre externého používateľa nikto nereagoval.

 • PozvánkaPrístupuZrušená:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zruší pozvánku pre externého používateľa na prístup k súboru alebo priečinku.

 • PozvánkaPrístupuAktualizovaná:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ aktualizuje súčasnú pozvánku pre externého používateľa.

 • PozvánkaPrístupuSchválená:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ schváli internému používateľovi prístup k súboru alebo priečinku.

 • ŽiadosťOPrístupVytvorená:    Táto udalosť sa zaznamená, keď interný používateľ požiada o prístup k súboru alebo priečinku iného používateľa, pre ktoré nemá povolenie.

 • ŽiadosťOPrístupVypršala:    Táto udalosť sa zaznamená automaticky po 7 dňoch, ak používateľ nezareagoval na žiadosť o prístup.

 • ŽiadosťOPrístupZrušená:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zruší žiadosť interného používateľa na prístup k súboru alebo priečinku.

Prístup k súborom a správa

 • SúborVrátenýDoProjektu:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ vráti do projektu súbor, ktorý bol predtým z projektu vzatý.

 • SúborVzatýZProjektu:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ vezme súbor z projektu. V takom prípade iní používatelia nemôžu ukladať zmeny.

 • VzatieSúboruZProjektuZahodené:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zahodí uzamknutie súboru, ktorý bol predtým vzatý z projektu.

 • SúborSkopírovaný:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ vytvorí kópiu súboru, ktorý sa nachádza v knižnici dokumentov.

 • SúborOdstránený:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ odstráni súbor z klientov služby OneDrive pre prácu alebo školu.

 • SúborStiahnutý:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ stiahne kópiu súboru na svoj pevný disk.

 • SúborUpravený:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ uloží súbor alebo keď sa súbor uloží automaticky.

 • SúborPremiestnený:    Táto udalosť sa nezaznamená, keď používateľ presunie súbor umiestnený v knižnici dokumentov do iného priečinka, ktorý sa nachádza v knižnici dokumentov.

 • SúborPremenovaný:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ premenuje súbor.

 • SúborObnovený:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ obnoví súbor z Koša lokality.

 • SúborNahratý:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ nahrá súbor do knižnice dokumentov.

 • SúborZobrazený:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zobrazí súbor z aplikácií Office Online. Počas trvania obdobia Beta budú pridané aj iné zobrazenia udalostí.

Zdieľanie súborov

 • ZdieľanéPrepojenieVytvorené:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ vytvorí prepojenie na zobrazenie alebo úpravu.

 • SharedLinkDisabled:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zakáže prepojenie na zdieľanie. inými slovami, predtým vytvorené prepojenie už nebude prístupné.

 • SharingRevoked:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ zruší povolenie na zdieľanie súboru alebo priečinka určenému používateľovi, inými slovami, určený používateľ nebude mať prístup k zdroju.

 • ZdieľanieNastavené:    Táto udalosť sa zaznamená, keď používateľ vytvorí alebo aktualizuje povolenie zdieľania súboru alebo priečinka.

Známe problémy

 • Výkazy aktivít používateľov v súčasnosti nerozlišujú medzi operačným systémom klienta a servera. Výkaz napríklad zobrazuje názov operačného systému klienta, ale používateľ mohol získať prístup k službe OneDrive pre prácu alebo školu z operačného systému servera. Je to z dôvodu, že výkaz analyzuje reťazec agenta používateľa žiadosti na extrahovanie zariadenia, operačného systému a informácií o aplikácii. Výkaz načíta pre operačný systém hodnotu napríklad Windows NT 6.2, ktorá však môže znamenať Windows 8 alebo Windows Server 2012.

 • V stĺpci Názov nadradeného priečinka sa v súčasnosti zobrazuje hodnota s lomkou navyše. V súčasnosti sa zobrazuje hodnota Dokumenty\/Obrázky namiesto hodnoty Dokumenty/Obrázky. Na odstránení tohto problému pracujeme.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×